MTU24

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

ul. Hestii 1, 81-731 Sopot

Wysokość kapitału zakładowego:
196 581 000.00 zł

O towarzystwie

Marka MTU24 należy do STU Ergo Hestii, jednego z największych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. To jedna z form sprzedaży ubezpieczeń przez telefon i internet, która dzięki przynależności do grupy jednego z największych ubezpieczycieli majątkowych na naszym rynku, zapewnia łatwy dostęp do oferowanych przez Ubezpieczyciela produktów. Co warte uwagi spółka-matka przejmuje wszelkie zobowiązania MTU24. ERGO Hestia będzie też administratorem danych osobowych Klientów MTU24.

Ubezpieczenia MTU24

dostępne w Superpolisie:

Ubezpieczenia komunikacyjne MTU24 dostępne są pod numerem 583 095 555 oraz na stronie www. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się poniżej.

Jak zlikwidować szkodę

w MTU24?

Likwidacja szkody w MTU24 można rozpocząć za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej Ubezpieczyciela https://zgloszenieszkody.ergohestia.pl, telefonicznie pod numerami infolinii 58 555 65 00 lub pocztą na adres MTU24, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot.

Oblicz składkę i porównaj z innymi Towarzystwami:

Oblicz i kup Znajdź placówkę

Oferta MTU24

Sprawdź naszą ofertę MTU24. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki.

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie OC dostępne w MTU24 chroni kierowcę przed finansowymi konsekwencjami szkód powstałych w kolizji lub wypadku drogowym. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody na mieniu do kwoty 1 050 000 euro oraz do kwoty 5 210 000 euro w przypadku szkód na zdrowiu poszkodowanych. Ponadto sam posiadacz OC w MTU24 w ramach bezpośredniej likwidacji szkód może liczyć na finansową rekompensatę wypłacaną przez ubezpieczyciela wtedy, gdy podczas kolizji to jego auto zostanie uszkodzone.

Ubezpieczenie AC MINI oraz AC PEŁNE

Ubezpieczenie Autocasco w MTU24 może zostać zawarte w dwóch wariantach określających zakres ochrony. Ubezpieczenie AC MINI zapewnia pomoc ubezpieczyciela w przypadku całkowitej szkody pojazdu powstałej wskutek zdarzeń zaistniałych na terytorium RP. Kompleksową ochronę ubezpieczeniową zarówno w przypadku szkody częściowej, jak i całkowitej, gwarantuje AC PEŁNE. W drugim wariancie MTU24 odpowiada za szkody powstałe na terytorium państw europejskich oraz Maroka, Algierii, Tunezji, Izraela, Iranu (w przypadku Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy stosuje się udział własny o wysokości 1 tys. zł). Ochroną ubezpieczenia objęte są szkody pojazdu powstałe wskutek:

– zderzenia się z innym pojazdem,

– kontaktu z przeszkodami znajdującymi się na drodze (przedmiotami lub zwierzętami),

– wandalizmu,

– uszkodzenia przez przewożony w bagażnikach sprzęt sportowy,

– pożaru, wybuchu, zatopienia oraz działania innych sił przyrody,

– kradzieży pojazdu.

Ubezpieczenie szyb samochodowych

Ubezpieczenie Szyb w MTU24 obejmuje organizację i pokrycie kosztów naprawy albo wymiany uszkodzonej bądź zniszczonej szyby czołowej, szyby tylnej lub szyb bocznych ubezpieczonego samochodu wymienionego w umowie ubezpieczenia, we wskazanym przez ERGO Hestię punkcie obsługi. MTU24 wyznacza na te zdarzenia sumę ubezpieczenia 5000zł z zastrzeżeniem udziału własnego Klienta w wysokości 50zł. Ochroną objęte są zdarzenia na terytorium RP.

Ubezpieczenie opon

Ubezpieczenie opon w MTU24 obejmuje organizację i pokrycie kosztów naprawy albo wymiany na miejscu zdarzenia uszkodzonych bądź zniszczonych opon ubezpieczonego samochodu wymienionego w umowie ubezpieczenia do kwoty 1000zł dla zdarzeń zaistniałych na terytorium naszego kraju.

Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie Assistance to produkt dostępny dla wszystkich posiadających w MTU24 polisy OC lub OC i AC. MTU24 oferuje swoim Klientom dwa warianty ubezpieczenia Assistance: Podstawowy i Rozszerzony.

W ramach wariantu Podstawowego MTU24 organizuje pomoc w przypadku zdarzeń zaistniałych na terytorium RP, których przyczyną jest:

-zderzenie się pojazdów;

-nagłe zetknięcie się pojazdu z osobami zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu

– wandalizm,

-zderzenie się sprzętu sportowego przewożonego na bagażniku zewnętrznym z przedmiotami z zewnątrz pojazdu;

-pożar, wybuch, zatopienie oraz nagłe działanie sił przyrody;

-nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu;

– awaria pojazdu;

-unieruchomienie pojazdu.

Organizowana jest pomoc do łącznej sumy ubezpieczenia 10000zł a wśród niej:

– Usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia

– Holowanie pojazdu do 150 km, 2 razy w okresie ubezpieczenia

– Dowóz paliwa

W ramach wariantu Rozszerzonego MTU24 organizuje pomoc w przypadku zdarzeń zaistniałych na terytorium Europy, których przyczyną jest:

-zderzenie się pojazdów;

-nagłe zetknięcie się pojazdu z osobami zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu

– wandalizm,

-zderzenie się sprzętu sportowego przewożonego na bagażniku zewnętrznym z przedmiotami z zewnątrz pojazdu;

-pożar, wybuch, zatopienie oraz nagłe działanie sił przyrody;

-nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu;

– awaria pojazdu;

-unieruchomienie pojazdu,

– kradzież pojazdu lub jego części.

Organizowana jest pomoc do łącznej sumy ubezpieczenia 15000zł a wśród niej:

– Pojazd zastępczy do 5 dni

– Holowanie pojazdu na terenie Polski 500 km, za granicą 500 km – limity łączą się, 2 razy w okresie ubezpieczenia

– Transport przyczepy

– Parking strzeżony

– Złomowanie

– Zamiennik kierowcy

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Oferowane przez MTU24 ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i podróżujących z nim pasażerów, jeśli ucierpią w wypadku związanym z używaniem tego pojazdu. Polisa obejmuje zdarzenia, do których doszło na terenie całego świata.

W ramach ubezpieczenia MTU24 zapewnia świadczenia polegające na:

– odszkodowaniu w wysokości 100% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci Ubezpieczonego

– odszkodowaniu odpowiadającemu procentowi szkody na zdrowiu, jeśli doszło do uszczerbku na zdrowiu,

– zwrocie kosztów leczenia poniesionych wskutek nieszczęśliwego wypadku poniesionych na terytorium RP

Ubezpieczenie komunikacyjne