Proama

Proama

Generali T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa

Proama jest częścią międzynarodowej Grupy Generali
obsługa klienta: doradcy@proama.pl
likwidacja szkód: szkody@proama.pl
Ogólnopolski Oddział Obsługi Klienta
Przyjmuje wyłącznie zgłoszenia telefoniczne, pod numerem 815 815 815*
czynnym od poniedziałku do piątku 8:00-18:00
* Numer telefonu 815 815 815 jest dostępny zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Koszt rozmowy z tym numerem liczony jest jak za połączenie na telefony stacjonarne wg taryfy danego operatora.

O towarzystwie

Proama jest częścią Grupy Generali, jednej z największych na świecie i czołowych w Europie firm ubezpieczeniowych. Towarzystwo oferuje swoim klientom ubezpieczenia OC i AC, osobowe i mieszkaniowe wraz z szerokim wachlarzem produktów dodatkowych. Proama proponuje najwyższą na rynku, 70-procentową zniżkę na ubezpieczenia komunikacyjne dla bezszkodowych kierowców. Ubezpieczyciel jest doceniany również dzięki skutecznej likwidacji szkód i sprawnym wypłatom świadczeń. Dowodem tego jest nagroda Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2013 oraz tytuł Gwiazda Jakości Obsługi 2014 w VII edycji Polskiego Programu Jakość Obsługi.

Ubezpieczenia Proama

dostępne w Superpolisie:

Polisy komunikacyjne dostępne na stronie internetowej, pod numerem 583 095 555 oraz w wybranych placówkach. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się poniżej.

Jak zlikwidować szkodę

w Proama?

Aby rozpocząć proces likwidacji szkód, należy skontaktować się z Działem Likwidacji Szkód pod numerem 815 815 815.

Oblicz składkę i porównaj z innymi Towarzystwami:

Oblicz i kup Znajdź placówkę

Oferta Proama

Sprawdź naszą ofertę Proama. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

OC chroni ubezpieczonego kierowcę na wypadek szkód, które wyrządzi innym uczestnikom ruchu drogowego – odpowiedzialność ubezpieczyciela zamyka się w kwocie 1 050 000 euro w przypadku szkód na mieniu i 5 210 000 mln euro w przypadku szkód na zdrowiu poszkodowanych. Ponadto podstawowe ubezpieczenie komunikacyjne w Proamie oferowane jest wraz z assistance wypadkowym zapewniającym usługi pomocowe, nielimitowany dostęp do telefonicznego serwisu informacyjnego oraz Zieloną Kartę.

Ubezpieczenie Autocasco

Autocasco w Proamie pokrywa koszty naprawy samochodu i jego wyposażenia uszkodzonego wskutek wszelkiego rodzaju zdarzeń losowych, a także zapewnia rekompensatę w razie jego kradzieży (tzw. ubezpieczenie all risks). Ubezpieczyciel gwarantuje wypłatę odszkodowania, gdy do uszkodzenia pojazdu doszło zarówno w kraju oraz państw europejskich, z wyłączeniem kradzieży lub jej usiłowania na terytorium Białorusi i Ukrainy.

W zależności od wieku pojazdu umowę zawiera się w dwóch wariantach:
– Casco ASO – dla pojazdów, których wiek nie przekracza 12 lat,
– Casco Warsztat PROAMA – dla pojazdów, których wiek przekracza 5 lat i nie przekracza 12 lat.

Wariant ubezpieczenia Casco ASO zapewnia wybór pomiędzy możliwością likwidacji szkody: – w Autoryzowanym Serwisie Obsługi (bezgotówkowo lub poprzez zwrot kosztów po przedstawieniu faktur),
– w dowolnym innym warsztacie (bezgotówkowo lub poprzez zwrot kosztów po przedstawieniu faktur),
– na podstawie wyceny Proama

W przypadku ubezpieczenia Casco Warsztat PROAMA posiadacz pojazdu może dokonać wyboru pomiędzy likwidacją szkody:

– w warsztacie, bez uwzględnienia amortyzacji części (bezgotówkowo lub poprzez zwrot kosztów po przedstawieniu faktur),

– na podstawie wyceny Proama,

Bez względu na wybrany pakiet, po naprawie uszkodzonego w wyniku wypadku pojazdu zostanie on odwieziony z warsztatu pod wskazany przez Klienta adres.

Autocasco dostępne w Proamie jest produktem elastycznym, umożliwiającym dostosowanie zakresu pakietu do potrzeb i możliwości właściciela pojazdu.

Ubezpieczenie Assistance

Zakres ubezpieczenia assistance obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów świadczenia pomocy technicznej, organizacyjnej, informacyjnej i medycznej. Zakres wsparcia w ramach samochodowego assistance Proamy zależny jest od wybranego wariantu spośród Wypadkowego, Midi i Super.

Na udostępniany wraz z polisami OC i AC pakiet Assistance Wypadkowy składają się organizacja i pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia, holowanie do 100 km, holowanie pojazdu osoby poszkodowanej oraz nielimitowany dostęp do serwisu telefonicznego z informacjami przydatnymi dla zmotoryzowanych.

 

Wszechstronnego wsparcia w przypadku kradzieży pojazdu, wypadku drogowego lub innych zdarzeń zapewnia wariant Midi Assistance. W ramach tego pakietu ubezpieczyciel zapewnia usługi pomocowe w zakresie:

– naprawy pojazdu na miejscu wypadku,
– dostarczenia paliwa,
– pomocy w przypadku: wlania niewłaściwego typu paliwa, zatrzaśnięcia kluczyków wewnątrz pojazdu, rozładowania akumulatora czy uszkodzenia opony,
– samochodu zastępczego w przypadku kradzieży lub wypadku do 3 dni,
– holowania samochodu do limitu 500 zł,
– odwiezienie samochodu po wypadku lub awarii,
– zwrot kosztów korzystania z taksówki w przypadku kradzieży lub wypadku (do 3 dni),
– organizację przejazdu osoby bliskiej,
– dostęp do infolinii medycznej,
– dostęp do serwisu informacyjnego dla kierowców.

Najpełniejszy pakiet usług pomocowych zapewnia wariant Super Assistance, dzięki któremu ubezpieczony otrzyma pomoc nie tylko w wyniku wypadku, ale również w przypadku awarii oraz kradzieży auta. Posiadacz tego wariantu otrzymuje pomoc w następującym zakresie:
– naprawy pojazdu na miejscu wypadku,
– holowania bez ograniczeń na terenie Polski i do 500 km na terenie UE,
– samochód zastępczego w przypadku kradzieży, awarii lub wypadku do 7 dni,
– dostarczenia paliwa,
– pomocy ubezpieczyciela w przypadku: wlania niewłaściwego typu paliwa, zatrzaśnięcia kluczyków wewnątrz pojazdu, rozładowania akumulatora czy uszkodzenia opony,
– odwiezienia naprawionego samochodu po wypadku lub awarii,
– zwrotu kosztów korzystania z taksówki w przypadku kradzieży, awarii lub wypadku do 7 dni na terenie Polski,
– dostarczenia części zamiennych,
– transportu osoby ubezpieczonej do placówki medycznej,
– hospitalizacji kierowcy i pasażerów samochodu podczas pobytu za granicą,
– organizacji przejazdu osoby bliskiej,
– usługi tłumacza do 500 zł,
– dostępu do infolinii medycznej,
– dostępu do serwisu informacyjnego dla kierowców.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Oferowane przez Proamę ubezpieczenie NNW obejmuje ochroną kierowcę pojazdu i podróżujących z nim pasażerów, jeśli ucierpią w wypadku związanym z używaniem tego pojazdu. Polisa obejmuje zdarzenia, do których doszło na terenie Polski i pozostałych państw europejskich.

W ramach ubezpieczenia Proama zapewnia świadczenia polegające na:

– odszkodowaniu w wysokości 100% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci,

– odszkodowaniu odpowiadającemu procentowi szkody na zdrowiu jeśli doszło do uszczerbku trwałego,

 

Ubezpieczenie Autoszyby

Decyzję o naprawie lub wymianie szyby podejmuje Ubezpieczyciel, z zastrzeżeniem, że naprawa szyby dokonywana jest tylko w sytuacji, gdy jest to technologicznie możliwe i gwarantuje przywrócenie szyby do stanu sprzed szkody. Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz pozostałych Państw europejskich. Suma ubezpieczenia wynosi 3 000 zł i jest pomniejszana każdorazowo o kwotę wypłaconych odszkodowań.

Ubezpieczenie komunikacyjne