Trasti

HPI GMA sp. z o. o

ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa

Wysokość kapitału zakładowego: 1 288 900,00 zł

Trasti jest przedstawicielem ubezpieczyciela Zavarovalnica Triglav d.d z siedzibą w Ljubljanie w Słowenii.

O towarzystwie

Trasti to nowa, innowacyjna firma na polskim rynku ubezpieczeń. Zbudował ją zespół uznanych ekspertów branży finansowej, z wieloletnim doświadczeniem i sukcesami w Polsce. Ubezpieczycielem stojącym za marką Trasti jest Zavarovalnica Triglav – jedno z największych Towarzystw Ubezpieczeń w regionie Europie Południowej. Ma swoją siedzibę w stolicy Słowenii, Lubljanie. Trasti jest marką handlową spółki HPI GMA, która jest operatorem procesów sprzedaży, obsługi polis i wypłaty świadczeń.

Simply fair – to slogan firmy, który dokładnie odzwierciedla ideę założycielską i misję Trasti.

Ubezpieczenia Trasti

dostępne w Superpolisie:

Przez telefon pod numerem 583 095 555 oraz w wybranych placówkach.

Superpolisa wprowadza do swojej oferty produkty komunikacyjne (OC, AC, Assistance, ridersy NNW, szyby), które będą dostępne przez system zewnętrzny. Szczegółowe informacje o tych produktach znajdują się poniżej.

Jak zlikwidować szkodę

w Trasti?

Trasti umożliwia zgłoszenie szkody za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ubezpieczyciela https://trasti.pl/pl/pomoc/zglos-szkode lub telefonicznie pod numerem (22) 250 93 73.

Oblicz składkę i porównaj z innymi Towarzystwami:

Oblicz i kup Znajdź placówkę

Oferta Trasti

Sprawdź naszą ofertę Trasti. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki.

OC posiadacza pojazdu mechanicznego

Ubezpieczenie OC zapewnia pokrycie kosztów odszkodowania osobom, którym właściciel pojazdu wyrządzi szkody w wypadku lub kolizji. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do kwoty 1 050 000 euro w przypadku szkód na mieniu i 5 210 000 euro w przypadku szkód na zdrowiu poszkodowanych.

Ubezpieczenie pomoc w podróży - awaria lub wypadek

W ramach ubezpieczenia w podróży Trasti zapewnia kompleksową pomoc w każdym wariancie ubezpieczenia Assistance w przypadku: awarii, wypadku, kradzieży oraz dodatkowo zdarzeń takich jak zatrzaśnięcie lub zagubienie kluczyków, brak paliwa, wlanie niewłaściwego paliwa czy rozładowany akumulator. Pomożemy Ci zarówno pod domem jak i na miejscu zdarzenia w trasie.

  • Pomoc możliwa w razie wypadku i awarii
  • Holowanie – w zakresie od 200 do 1 500 km
  • Samochód zastępczy – w zakresie od 3 do 21 dni

Warunkiem zakupu ubezpieczenia jest posiadanie ubezpieczenia Trasti OC.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęsliwych Wypadków (NNW)

Ubezpieczenie NNW oferowane przez Trasti obejmuje ochroną kierowcę pojazdu i podróżujących z nim pasażerów, jeśli ucierpią w wypadku związanym z używaniem tego pojazdu. Polisa obejmuje zdarzenia, do których doszło na terenie Polski i Europy.

  • Najwyższe na rynku sumy ubezpieczenia od 50 tyś zł aż do 200 tyś zł
  • Ochrona obejmuje dodatkowo NNW w życiu prywatnym dla głównego właściciela samochodu

W ramach ubezpieczenia Trasti zapewnia świadczenia polegające na:

  1. Uszczerbek na zdrowiu – w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu z tytułu każdego 1 % uszczerbku na zdrowiu świadczenie wynosi 1/100 sumy ubezpieczenia.
  2. Śmierć Ubezpieczonego – w przypadku śmierci świadczenie jest równe sumie ubezpieczenia. Jeżeli po wypłaceniu świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu nastąpi śmierć, której przyczyną był zgłoszony wypadek wysokość świadczenia z tytułu śmierci zostaje pomniejszona o już wypłacone świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Warunkiem zakupu ubezpieczenia jest posiadanie ubezpieczenia Trasti OC.

Ubezpieczenie komunikacyjne

Powiązane dokumenty