Wzór odwołania od stanowiska zakładu ubezpieczeń – zastosowanie w kosztorysie tzw. zamienników (części alternatywnych)

Jeśli przy wycenie szkody towarzystwo ubezpieczeniowe zaoferuje nam zastosowanie przy naprawie tańszych zamienników (części alternatywnych) a my uznamy, że nie chcemy się do tego dostosować i zależy nam na częściach oryginalnych możemy złożyć na piśmie stosowne odwołanie, na które towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek odpowiedzieć. Naprawa powinna przywrócić spojazd do wartości sprzed wypadku.

Jeśli zastosowanie części alternatywnych znacznie obniży wartość pojazdu możemy starać się o jej zweryfikowanie.