Wzór pozwu o zapłatę – zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych utraty więzi rodzinnej na podstawie art. 448 w zw. z art. 23 i 24 k.c. (przed wprowadzeniem instytucji zadośćuczynienia po śmierci najbliższych członków rodziny)

Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę jak twierdzi stosowny artykuł. Chodzi tutaj o zadośćuczynienie w sytuacji, gdy istnieje podmiot, który może zostać pociągnięty do odpowiedzialności deliktowej za śmierć osoby najbliższej. Osoba składająca pozew musi koniecznie należeć do tej kategorii.

Wniosek powinien dokładnie opisać szkodę, jaką doznaliśmy w wyniku śmierci danej osoby. Powinny być do niego dołączone opinie psychologów oraz psychiatrów.