Wzór zawiadomienia o kradzieży pojazdu z ubezpieczenia autocasco (AC)

Pismo powinno zostać dostarczone to towarzystwa ubezpieczeniowego po kradzieży pojazdu.

Należy do niego dołączyć potwierdzenie zgłoszenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa kradzieży, które zostało złożone na komisariacie policji oraz faktury zakupu samochodu. Wypłata odszkodowania należy do zakresu obowiązków towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym zawarliśmy wcześniej umowę autocasco (chyba, że w zawartej umowie jest napisane inaczej).

Czas jaki mamy na zawiadomienie zależy od towarzystwa ubezpieczeniowego w jakim mamy wykupione ubezpieczenie. Zwykle nie jest to więcej niż 24 godziny.