PZU – Ubezpieczenie turystyczne

  • Ubezpieczenie Wojażer – PZU Pomoc w Podróży

W swej podstawowej postaci ubezpieczenie turystyczne oferowane przez PZU obejmuje pokrycie kosztów leczenia oraz pakiet usług pomocowych assistance do sumy ubezpieczenia zapisanej w umowie. Polisa zawierana może być indywidualnie lub w ramach umowy rodzinnej, bądź ubezpieczenia zbiorowego.

 

Umowa ubezpieczenia dostępna jest w zależności od potrzeb w trzech zakresach terytorialnych:

- wyłącznie na terenie Polski,

- we wszystkich państwach europejskich oraz europejskiej części Rosji, Wyspach Kanaryjskich oraz Algierii, Maroko, Egipcie, Syrii, Libanie, Libii, Izraelu, Tunezji, Turcji i w Strefie Gazy,

- na terytorium całego świata.

 

W przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku PZU w ramach ubezpieczenia zapewnia pomoc medyczną polegającą na organizacji i pokryciu kosztów:

- hospitalizacji, operacji, zabiegów i kosztów leczenia,

- wizyt lekarskich,

- zaleconych przez lekarza badań pomocniczych m.in. RTG, EKG, USG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa i podstawowe badania laboratoryne,

- koniecznego transportu,

- leczenia stomatologicznego oraz związanego z ciążą i porodem.

 

Podstawowy pakiet polisy turystycznej zawiera również pakiet assistance gwarantujący pomoc ubezpieczyciela polegającą na:

- transporcie ubezpieczonego do domu,

- zorganizowaniu poszukiwania i ratownictwa,

- kontynuacji leczenia po powrocie do kraju m.in. wizyty lekarskie w domu i przychodni oraz domową opiekę pielęgniarki,

- rehabilitacji,

- pomocy psychologicznej,

- pomocy w prowadzeniu domu,

- usług informacyjnych przed podróżą i w jej trakcie, a w razie wypadku także przekazywaniu wiadomości o stanie zdrowia najbliższym.

 

PZU umożliwia poszerzenia ochrony podstawowego wariantu ubezpieczenia turystycznego o dodatkowe usługi assistance dostosowane do konkretnych potrzeb ubezpieczonego, udostępniane w pakietach:

- ubezpieczenie Assistance Pakiet Rozszerzony,

- ubezpieczenie Assistance Pakiet Rodzina,

- ubezpieczenie Assistance Pakiet Dziecko,

- ubezpieczenie Assistance Pakiet Biznes,

- ubezpieczenie Assistance Pakiet Sport,

- ubezpieczenie Assistance Pakiet Rowerzysta.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
00-133 Warszawa, al. Jana Pawła II 24
Wysokość kapitału zakładowego:
86 352 300 PLN

Należy do: Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Polska)