O towarzystwie
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

OC chroni ubezpieczonego kierowcę na wypadek szkód, które wyrządzi innym uczestnikom ruchu drogowego – odpowiedzialność ubezpieczyciela zamyka się w kwocie 1 050 000 euro w przypadku szkód na mieniu i 5 210 000 mln euro w przypadku szkód na zdrowiu poszkodowanych. Ponadto podstawowe ubezpieczenie komunikacyjne w Proamie oferowane jest wraz z assistance wypadkowym zapewniającym usługi pomocowe, nielimitowany dostęp do telefonicznego serwisu informacyjnego oraz Zieloną Kartę.

 

  • Ubezpieczenie Autocasco

Autocasco w Proamie pokrywa koszty naprawy samochodu i jego wyposażenia uszkodzonego wskutek wszelkiego rodzaju zdarzeń losowych, a także zapewnia rekompensatę w razie jego kradzieży (tzw. ubezpieczenie all risks). Ubezpieczyciel gwarantuje wypłatę odszkodowania, gdy do uszkodzenia pojazdu doszło zarówno w kraju oraz państw europejskich, z wyłączeniem kradzieży lub jej usiłowania na terytorium Białorusi i Ukrainy.

W zależności od wieku pojazdu umowę zawiera się w dwóch wariantach:
– Casco ASO – dla pojazdów, których wiek nie przekracza 12 lat,
– Casco Warsztat PROAMA – dla pojazdów, których wiek przekracza 5 lat i nie przekracza 12 lat.

Wariant ubezpieczenia Casco ASO zapewnia wybór pomiędzy możliwością likwidacji szkody: – w Autoryzowanym Serwisie Obsługi (bezgotówkowo lub poprzez zwrot kosztów po przedstawieniu faktur),
– w dowolnym innym warsztacie (bezgotówkowo lub poprzez zwrot kosztów po przedstawieniu faktur),
– na podstawie wyceny Proama

W przypadku ubezpieczenia Casco Warsztat PROAMA posiadacz pojazdu może dokonać wyboru pomiędzy likwidacją szkody:

– w warsztacie, bez uwzględnienia amortyzacji części (bezgotówkowo lub poprzez zwrot kosztów po przedstawieniu faktur),

– na podstawie wyceny Proama,

Bez względu na wybrany pakiet, po naprawie uszkodzonego w wyniku wypadku pojazdu zostanie on odwieziony z warsztatu pod wskazany przez Klienta adres.

Autocasco dostępne w Proamie jest produktem elastycznym, umożliwiającym dostosowanie zakresu pakietu do potrzeb i możliwości właściciela pojazdu.

 

  • Ubezpieczenie Assistance

Zakres ubezpieczenia assistance obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów świadczenia pomocy technicznej, organizacyjnej, informacyjnej i medycznej. Zakres wsparcia w ramach samochodowego assistance Proamy zależny jest od wybranego wariantu spośród Wypadkowego, Midi i Super.

Na udostępniany wraz z polisami OC i AC pakiet Assistance Wypadkowy składają się organizacja i pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia, holowanie do 100 km, holowanie pojazdu osoby poszkodowanej oraz nielimitowany dostęp do serwisu telefonicznego z informacjami przydatnymi dla zmotoryzowanych.

 

Wszechstronnego wsparcia w przypadku kradzieży pojazdu, wypadku drogowego lub innych zdarzeń zapewnia wariant Midi Assistance. W ramach tego pakietu ubezpieczyciel zapewnia usługi pomocowe w zakresie:

– naprawy pojazdu na miejscu wypadku,
– dostarczenia paliwa,
– pomocy w przypadku: wlania niewłaściwego typu paliwa, zatrzaśnięcia kluczyków wewnątrz pojazdu, rozładowania akumulatora czy uszkodzenia opony,
– samochodu zastępczego w przypadku kradzieży lub wypadku do 3 dni,
– holowania samochodu do limitu 500 zł,
– odwiezienie samochodu po wypadku lub awarii,
– zwrot kosztów korzystania z taksówki w przypadku kradzieży lub wypadku (do 3 dni),
– organizację przejazdu osoby bliskiej,
– dostęp do infolinii medycznej,
– dostęp do serwisu informacyjnego dla kierowców.

Najpełniejszy pakiet usług pomocowych zapewnia wariant Super Assistance, dzięki któremu ubezpieczony otrzyma pomoc nie tylko w wyniku wypadku, ale również w przypadku awarii oraz kradzieży auta. Posiadacz tego wariantu otrzymuje pomoc w następującym zakresie:
– naprawy pojazdu na miejscu wypadku,
– holowania bez ograniczeń na terenie Polski i do 500 km na terenie UE,
– samochód zastępczego w przypadku kradzieży, awarii lub wypadku do 7 dni,
– dostarczenia paliwa,
– pomocy ubezpieczyciela w przypadku: wlania niewłaściwego typu paliwa, zatrzaśnięcia kluczyków wewnątrz pojazdu, rozładowania akumulatora czy uszkodzenia opony,
– odwiezienia naprawionego samochodu po wypadku lub awarii,
– zwrotu kosztów korzystania z taksówki w przypadku kradzieży, awarii lub wypadku do 7 dni na terenie Polski,
– dostarczenia części zamiennych,
– transportu osoby ubezpieczonej do placówki medycznej,
– hospitalizacji kierowcy i pasażerów samochodu podczas pobytu za granicą,
– organizacji przejazdu osoby bliskiej,
– usługi tłumacza do 500 zł,
– dostępu do infolinii medycznej,
– dostępu do serwisu informacyjnego dla kierowców.

 

  • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Oferowane przez Proamę ubezpieczenie NNW obejmuje ochroną kierowcę pojazdu i podróżujących z nim pasażerów, jeśli ucierpią w wypadku związanym z używaniem tego pojazdu. Polisa obejmuje zdarzenia, do których doszło na terenie Polski i pozostałych państw europejskich.

W ramach ubezpieczenia Proama zapewnia świadczenia polegające na:

– odszkodowaniu w wysokości 100% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci,

– odszkodowaniu odpowiadającemu procentowi szkody na zdrowiu jeśli doszło do uszczerbku trwałego,

 

 

  • Ubezpieczenie Autoszyby

Decyzję o naprawie lub wymianie szyby podejmuje Ubezpieczyciel, z zastrzeżeniem, że naprawa szyby dokonywana jest tylko w sytuacji, gdy jest to technologicznie możliwe i gwarantuje przywrócenie szyby do stanu sprzed szkody. Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz pozostałych Państw europejskich. Suma ubezpieczenia wynosi 3 000 zł i jest pomniejszana każdorazowo o kwotę wypłaconych odszkodowań.

 

Oblicz składkę i porównaj z innymi Towarzystwami:

Oblicz i kup Znajdź placówkę

Oferta Proama – Ubezpieczenia komunikacyjne

Sprawdź naszą ofertę Proama – Ubezpieczenia komunikacyjne. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

OC chroni ubezpieczonego kierowcę na wypadek szkód, które wyrządzi innym uczestnikom ruchu drogowego – odpowiedzialność ubezpieczyciela zamyka się w kwocie 1 050 000 euro w przypadku szkód na mieniu i 5 210 000 mln euro w przypadku szkód na zdrowiu poszkodowanych. Ponadto podstawowe ubezpieczenie komunikacyjne w Proamie oferowane jest wraz z assistance wypadkowym zapewniającym usługi pomocowe, nielimitowany dostęp do telefonicznego serwisu informacyjnego oraz Zieloną Kartę.

Ubezpieczenie Autocasco

Autocasco w Proamie pokrywa koszty naprawy samochodu i jego wyposażenia uszkodzonego wskutek wszelkiego rodzaju zdarzeń losowych, a także zapewnia rekompensatę w razie jego kradzieży (tzw. ubezpieczenie all risks). Ubezpieczyciel gwarantuje wypłatę odszkodowania, gdy do uszkodzenia pojazdu doszło zarówno w kraju oraz państw europejskich, z wyłączeniem kradzieży lub jej usiłowania na terytorium Białorusi i Ukrainy.

W zależności od wieku pojazdu umowę zawiera się w dwóch wariantach:
– Casco ASO – dla pojazdów, których wiek nie przekracza 12 lat,
– Casco Warsztat PROAMA – dla pojazdów, których wiek przekracza 5 lat i nie przekracza 12 lat.

Wariant ubezpieczenia Casco ASO zapewnia wybór pomiędzy możliwością likwidacji szkody: – w Autoryzowanym Serwisie Obsługi (bezgotówkowo lub poprzez zwrot kosztów po przedstawieniu faktur),
– w dowolnym innym warsztacie (bezgotówkowo lub poprzez zwrot kosztów po przedstawieniu faktur),
– na podstawie wyceny Proama

W przypadku ubezpieczenia Casco Warsztat PROAMA posiadacz pojazdu może dokonać wyboru pomiędzy likwidacją szkody:

– w warsztacie, bez uwzględnienia amortyzacji części (bezgotówkowo lub poprzez zwrot kosztów po przedstawieniu faktur),

– na podstawie wyceny Proama,

Bez względu na wybrany pakiet, po naprawie uszkodzonego w wyniku wypadku pojazdu zostanie on odwieziony z warsztatu pod wskazany przez Klienta adres.

Autocasco dostępne w Proamie jest produktem elastycznym, umożliwiającym dostosowanie zakresu pakietu do potrzeb i możliwości właściciela pojazdu.

Ubezpieczenie Assistance

Zakres ubezpieczenia assistance obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów świadczenia pomocy technicznej, organizacyjnej, informacyjnej i medycznej. Zakres wsparcia w ramach samochodowego assistance Proamy zależny jest od wybranego wariantu spośród Wypadkowego, Midi i Super.

Na udostępniany wraz z polisami OC i AC pakiet Assistance Wypadkowy składają się organizacja i pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia, holowanie do 100 km, holowanie pojazdu osoby poszkodowanej oraz nielimitowany dostęp do serwisu telefonicznego z informacjami przydatnymi dla zmotoryzowanych.

 

Wszechstronnego wsparcia w przypadku kradzieży pojazdu, wypadku drogowego lub innych zdarzeń zapewnia wariant Midi Assistance. W ramach tego pakietu ubezpieczyciel zapewnia usługi pomocowe w zakresie:

– naprawy pojazdu na miejscu wypadku,
– dostarczenia paliwa,
– pomocy w przypadku: wlania niewłaściwego typu paliwa, zatrzaśnięcia kluczyków wewnątrz pojazdu, rozładowania akumulatora czy uszkodzenia opony,
– samochodu zastępczego w przypadku kradzieży lub wypadku do 3 dni,
– holowania samochodu do limitu 500 zł,
– odwiezienie samochodu po wypadku lub awarii,
– zwrot kosztów korzystania z taksówki w przypadku kradzieży lub wypadku (do 3 dni),
– organizację przejazdu osoby bliskiej,
– dostęp do infolinii medycznej,
– dostęp do serwisu informacyjnego dla kierowców.

Najpełniejszy pakiet usług pomocowych zapewnia wariant Super Assistance, dzięki któremu ubezpieczony otrzyma pomoc nie tylko w wyniku wypadku, ale również w przypadku awarii oraz kradzieży auta. Posiadacz tego wariantu otrzymuje pomoc w następującym zakresie:
– naprawy pojazdu na miejscu wypadku,
– holowania bez ograniczeń na terenie Polski i do 500 km na terenie UE,
– samochód zastępczego w przypadku kradzieży, awarii lub wypadku do 7 dni,
– dostarczenia paliwa,
– pomocy ubezpieczyciela w przypadku: wlania niewłaściwego typu paliwa, zatrzaśnięcia kluczyków wewnątrz pojazdu, rozładowania akumulatora czy uszkodzenia opony,
– odwiezienia naprawionego samochodu po wypadku lub awarii,
– zwrotu kosztów korzystania z taksówki w przypadku kradzieży, awarii lub wypadku do 7 dni na terenie Polski,
– dostarczenia części zamiennych,
– transportu osoby ubezpieczonej do placówki medycznej,
– hospitalizacji kierowcy i pasażerów samochodu podczas pobytu za granicą,
– organizacji przejazdu osoby bliskiej,
– usługi tłumacza do 500 zł,
– dostępu do infolinii medycznej,
– dostępu do serwisu informacyjnego dla kierowców.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Oferowane przez Proamę ubezpieczenie NNW obejmuje ochroną kierowcę pojazdu i podróżujących z nim pasażerów, jeśli ucierpią w wypadku związanym z używaniem tego pojazdu. Polisa obejmuje zdarzenia, do których doszło na terenie Polski i pozostałych państw europejskich.

W ramach ubezpieczenia Proama zapewnia świadczenia polegające na:

– odszkodowaniu w wysokości 100% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci,

– odszkodowaniu odpowiadającemu procentowi szkody na zdrowiu jeśli doszło do uszczerbku trwałego,

 

Ubezpieczenie Autoszyby

Decyzję o naprawie lub wymianie szyby podejmuje Ubezpieczyciel, z zastrzeżeniem, że naprawa szyby dokonywana jest tylko w sytuacji, gdy jest to technologicznie możliwe i gwarantuje przywrócenie szyby do stanu sprzed szkody. Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz pozostałych Państw europejskich. Suma ubezpieczenia wynosi 3 000 zł i jest pomniejszana każdorazowo o kwotę wypłaconych odszkodowań.

Ubezpieczenie komunikacyjne