Wzór pozwu o uznanie postanowienia OWU za niedozwolone

Zdarza się, że towarzystwa ubezpieczeniowe stosują w swych umowach niedozwolone oraz niekorzystne dla klientów klauzule. W sytuacji, w której uznamy, że jeden z ogólnych warunków ubezpieczenia z umowie jaką podpisaliśmy z towarzystwem ubezpieczeniowym jest niedozwolony mozemy złożyć odpowiedni pozew.

W sytuacji, w której sąd uzna nasze roszczenia możemy zrezygnować z ubezpieczenia bez ponoszenia jakichkolwiek kar umownych zapisanych w umowie.