Ergo Hestia

Ergo Hestia to wiodąca spółka Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia SA. Jako jedna z największych instytucji na polskim rynku oferuje kompleksowe ubezpieczenia majątkowe i na życie, obejmujące wszystkie obszary ryzyka: komunikację, dom i mieszkanie, podróże, biznes, zdrowie i życie. Ergo Hestia swoją działalność rozpoczęła w 1991 roku. Od tego czasu zbudowała stabilną pozycję na rynku polskich ubezpieczycieli. Przez klientów doceniana jest przede wszystkim za prowadzenie sprawnego, nagrodzonego godłem TERAZ POLSKA systemu likwidacji szkód, a także za wprowadzenie pierwszego w kraju nowoczesnego systemu sprzedaży internetowej oraz eKonta ubezpieczeniowego.

 

 

Ubezpieczenia Ergo Hestii dostępne w Superpolisie:

W naszej internetowej porównywarce ubezpieczeń, na infolinii pod numerem 583 095 555 oraz w wybranych placówkach.

Dostępne są trzy rodzaje polis Ergo Hestii: komunikacyjne, turystyczne oraz mienia. Szczegółowe informacje o tych produktach znajdują się poniżej.

 

Jak zlikwidować szkodę w Ergo Hestii?

Proces likwidacji szkód najłatwiej przeprowadzić za pośrednictwem internetowego eKonta ubezpieczeniowego (wchodząc na stronę www.ekonto.ergohestia.pl, po aktywacji indywidualnego konta można przeprowadzić pełne zgłoszenie, najczęściej bez konieczności dosyłania dokumentów), korzystając z zamieszczonego na stronie formularza, drogą telefoniczną za pośrednictwem czynnej całą dobę infolinii pod numerami 801 107 107 (z telefonu stacjonarnego) i (58) 555 55 55 (z telefonu komórkowego lub zagranicy), a także listownie na adres: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot i faksem pod numer
(58) 555 60 61.

Oblicz składkę i porównaj z innymi Towarzystwami:

Oferta Ergo Hestia

Ubezpieczenie komunikacyjne

 

 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

OC chroni ubezpieczonego kierowcę na wypadek szkód, które wyrządzi innym uczestnikom ruchu drogowego – odpowiedzialność ubezpieczyciela zamyka się w kwocie 1 050 000 euro w przypadku szkód na mieniu i 5 210 000 euro w przypadku szkód na zdrowiu poszkodowanych. Ponadto sam ubezpieczony w ramach udostępnianej przez Ergo Hestię bezpośredniej likwidacji szkód, liczyć może na finansową rekompensatę wypłacaną przez ubezpieczyciela wtedy, gdy podczas kolizji to jego auto zostanie uszkodzone.

 

 • Ubezpieczenie Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) Należących do Klientów Indywidualnych

W swej podstawowej postaci ubezpieczenie AC Ergo Hestii obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu pojazdu (np. samochodu czy motocykla) w wyniku:

- zderzenia się pojazdów,

- kontaktu z przeszkodami znajdującymi się na drodze (np. zwierzętami lub elementami pobocza),

- działania osób trzecich, pożaru czy działania sił przyrody,

- zderzenia się sprzętu sportowego przewożonego w zewnętrznym bagażniku z przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem,

- nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu.

 

Umowa ubezpieczenia AC może zostać zawarta w wariancie kosztorysowym, Sieć Partnerska lub ASO – różni jest sposób likwidacji szkody częściowej.

 

AC można dodatkowo rozszerzyć o ryzyko kradzieży pojazdu wraz z wyposażeniem oraz utraty bądź zniszczenia kluczyków lub innych urządzeń służących do otwierania i uruchamiania pojazdu.

 

 • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażera

W ramach ubezpieczenia NNW Ergo Hestia zapewnia ochronę kierowcy pojazdu oraz jego pasażerom, jeśli ucierpią oni w wypadku związanym z używaniem tego pojazdu. Polisa działa zarówno w Polsce, jak i za granicą. W ramach odszkodowania Ergo Hestia dopuszcza kilka możliwych świadczeń:

- w przypadku śmierci w wyniku wypadku (do maksymalnie 2 lat od zdarzenia) wypłacane jest odszkodowanie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia,

- w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowani mogą otrzymać pełną sumę ubezpieczenia, jeśli uszczerbek kwalifikuje się do zaliczenia go jako 100-procentowego, a jeśli doszło do uszczerbku częściowego ubezpieczyciel wypłaca procent sumy ubezpieczenia, odpowiadający procentowi szkody na zdrowiu,

- ubezpieczyciel może wypłacić zasiłek dzienny od 10 dnia po wypadku,

- zwrot kosztów leczenia (udowodnionych),

- zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez czy innych przedmiotów ortopedycznych oraz kosztów stomatologicznych.

 

Podstawowa suma ubezpieczenia NNW musi zawierać się w przedziale od 5.000 do 30.000 zł, jednak istnieje możliwość indywidualnego podwyższenia tych kwot.

 

 • Kosztów Udzielenia Natychmiastowej Pomocy Hestia Car Assistance

Samochodowe ubezpieczenie assistance w Ergo Hestii zapewnia pomoc ubezpieczyciela w ramach jednego z czterech dostępnych wariantów. W najprostszym wariancie Mini suma ubezpieczenia wynosi 5.000 zł, a ochrona obejmuje szkody powstałe w Polsce polegające na zderzeniu się pojazdów – w tym przypadku Ergo Hestia wyłącznie zapewnia holowanie do 150 km oraz dostęp do infolinii pomocowej.

 

Pozostałe trzy warianty Hestia Car Assistance (Standard, Premium i Prestiż) obejmują następujące przyczyny szkód:

- wypadki (identycznie, jak w przypadku AC),

- awaria,

- unieruchomienie pojazdu,

- kradzież pojazdu.

 

Wariant Standard (suma ubezpieczenia: 15.000 zł) obowiązuje przy szkodach powstałych na terytorium Europy, Algierii, Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu (wyłączone są niektóre szkody na terytorium Białorusi, Mołdawii, Rosji, Ukrainy). Właściciel pojazdu może liczyć na:

- 2-krotne holowanie do 150 km,

- dowóz paliwa

- 2-krotną naprawę na miejscu zdarzenia,

- transport przyczepy do 150 km,

- na pojazd zastępczy po kradzieży (segment B, dostępny przez 2 dni)

- dostęp do infolinii pomocowej.

 

Hestia Car Assistance w wariancie Premium (suma ubezpieczenia: 15.000 zł) obowiązuje na tym samym terenie co Standard. Zakres pomocy, jaką może otrzymać posiadacz polisy AC:

- na 2-krotne holowanie do 250 km,

- dowóz paliwa

- naprawę na miejscu zdarzenia bez limitu,

- transport przyczepy do 250 km,

- pojazd zastępczy (segment B) dostępny przez 5 dni w przypadku kradzieży oraz wypadku,

- zmiennika kierowcy,

- organizacja i pokrycie kosztów 2-dniowego zakwaterowania,

- dostęp do infolinii pomocowej.

 

Wariant Prestiż (suma ubezpieczenia: 15.000 zł; dostępny wyłącznie dla samochodów osobowych, których wiek nie przekracza 7 lat) obowiązuje na tym samym obszarze, co dwa powyższe warianty Hestia Car Assistance. Posiadacz tego pakietu otrzymuje pomoc w następującym zakresie:

- holowanie bez limitu w Polsce i do 500 km za granicą,

- dowóz paliwa

- naprawę na miejscu zdarzenia bez limitu,

- transport przyczepy bez limitu kilometrów w Polsce i za granicą do 500 km,

- pojazd zastępczy (segment C dla posiadacza pojazdu klasy A-D; segment D dla właścicieli pojazdów z segmentu powyżej D) dostępny do 10 dni po wypadku, do 15 dni po kradzieży i 2-krotnie do 5 dni po awarii lub unieruchomieniu pojazdu,

- zmiennika kierowcy,

- organizacja i pokrycie kosztów 3-dniowego zakwaterowania,

- organizacja i pokrycie kosztów kontynuacji podróży,

- pokrycie kosztów parkingu strzeżonego (do 300 zł),

- odbiór i dostarczenie naprawionego pojazdu,

- legalne złomowanie,

- opiekę psychologa (do 5 wizyt),

- dostęp do infolinii pomocowej.                

 

 

 • Ubezpieczenie Szyb Samochodowych

Ten produkt Ergo Hestii zapewnia właścicielom samochodów organizowanie i pokrywanie kosztów wymiany szyb samochodowych każdego rodzaju (przedniej, tylnej oraz bocznych). Aby otrzymać świadczenie, wymiana szyb musi odbyć się w punkcie wskazanym przez Ergo Hestię. W ramach ubezpieczenia poszkodowany kierowca może liczyć również na:

- pokrycie lub zwrot kosztów holowania – w przypadku, gdy po szkodzie jazda nie mogła być kontynuowana,

- zwrot kosztów parkingu do 48 godzin, jeśli naprawa w ramach ubezpieczenie nie będzie możliwa w ciągu 24 godzin od zgłoszenia szkody.

 

Ochrona ubezpieczeniowa szyb samochodowych w Ergo Hestia obejmuje zdarzenia powstałe na terenie Polski, a suma ubezpieczenia wynosi 5.000 zł (jest pomniejszana o wartość każdej zgłoszonej szkody).

 

 • Ubezpieczenie Ochrony Utraty Zniżki OC

Ochronę utraty zniżek można dołączyć za dodatkową opłatą do obowiązkowego ubezpieczenia OC samochodu. To ubezpieczenie gwarantuje zachowanie przysługujących kierowcy zniżek za bezszkodową kontynuację polisy OC, gdy w okresie ubezpieczenia dojdzie do jednej szkody. W przypadku większej liczby szkód, Ergo Hestia przy obliczaniu kolejnej składki nie bierze pod uwagę pierwszej z nich. Ubezpieczenie ochrona utraty zniżek jest dostępna dla kierowców posiadających przynajmniej 20% zniżki na OC, którzy mają co najmniej 26 lat i w ciągu 12 miesięcy poprzedzających kupno polisy nie mieli żadnej szkody.

Ubezpieczenie turystyczne

 • Ubezpieczenie Kosztów Leczenia i Assistance

Ubezpieczenie chroni wyjeżdżających poza granice kraju przed koniecznością samodzielnego pokrycia kosztów związanych z ewentualnym leczeniem. Zakres pomocy ubezpieczyciela obejmuje zabiegi niezbędne do przywrócenia zdrowia, a po zakończeniu leczenia transport do miejsca zakwaterowania lub zamieszkania. Turysta może także liczyć na organizację pomocy w ramach turystycznego assistance polegającego na dostarczeniu niezbędnych przedmiotów osobistych, kontakt z najbliższymi w celu poinformowania ich o jego stanie zdrowia, a jeśli zajdzie taka konieczność, także na zakwaterowanie w hotelu i opiekę nad niepełnoletnimi dziećmi. Ergo Hestia zapewnia pomoc turystom w ramach jednego z trzech wariantów.

 

W podstawowym pakiecie ubezpieczyciel pokrywa koszty leczenia i assistance do kwoty 100 tys. zł, a ochrona obejmuje usługi medyczne, opiekuńcze i transportowe.

 

Wariant rozszerzony gwarantuje dwukrotnie wyższą sumę ubezpieczenia (200 tys. zł). Poza usługami medycznymi, opiekuńczymi i transportowymi polisa gwarantuje finansowanie akcji przeprowadzonych przez wyspecjalizowane służby ratownictwa w górach i na morzu. Dodatkowo w sytuacjach nieprzewidzianych wypadków ubezpieczyciel zapewnia niezbędną pomoc i pokrycie kosztów usług związanych z:

- tłumaczeniem (do 1 tys. zł.),

- koniecznością kontynuacji podróży (do 2 tys. zł.),

- zastępstwem kierowcy (do 4 tys. zł.),

- opóźnieniem środków transportu (do 500 zł),

- zabezpieczeniem nieruchomości w Polsce (do 1 tys. zł.),

- przerwaniem podróży (do 1 tys. zł.).

 

W przypadku dwóch pierwszych pakietów z terytorialnego zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela wyłączono obszar USA, Kanady, Chin i Japonii. Turyści wybierający się do tych państw powinni zdecydować się na trzeci z dostępnych w ERGO Hestia. Wariant ten gwarantuje pokrycie kosztów leczenia i pomocy assistance do kwoty 500 tys. zł. Obejmuje wszystkie usługi dostępne w wariancie rozszerzonym, dodatkowe zapewniając możliwość skorzystania z szeregu niestandardowych rodzajów pomocy w ramach assistance turystycznego. Walorami tego pakietu jest zapewnienie przez ubezpieczyciela pomocy i pokrycia kosztów związanych z:

- tłumaczeniem (do 1 tys. zł.),

- koniecznością kontynuacji podróży (do 2 tys. zł.),

- zastępstwem kierowcy (do 4 tys. zł.),

- zastępstwem w podróży służbowej (do 3 tys. zł.),

- opóźnieniem środków transportu (do 500 zł),

- zabezpieczeniem nieruchomości w Polsce (do 1 tys. zł.),

- przerwaniem podróży (do 5 tys. zł.),

- pomocą prawną (do 10 tys. zł).

 

 • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Dodane do polisy turystycznej ubezpieczenie NNW zapewnia finansową rekompensatę w przypadku utraty zdrowia, urazu lub śmierci, do której doszło podczas podróży ubezpieczonego. Ponadto w ramach tego ubezpieczenia Ergo Hestia zajmie się organizacją i pokryciem kosztów świadczeń związanych z rehabilitacją oraz kontynuacją pomocy medycznej po powrocie z wyjazdu.

 

Ubezpieczyciel udostępnia NNW jedynie w rozszerzonym i pełnym wariancie ubezpieczenia. W pierwszym górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela została ustalona na 20 tys. zł, a terytorialny zakresu odpowiedzialności Ergo Hestii nie obejmuje USA, Kanady, Chin i Japonii. Posiadacz pełnego pakietu ubezpieczenia NNW ma zapewnioną finansową rekompensatę następstw wypadków do sumy 30 tys. zł. Dodatkową korzyścią jest brak ograniczeń terytorialnych oraz możliwość skorzystania z rehabilitacji na terenie kraju (do kwoty 5 tys. zł).

 

 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności w życiu prywatnym

OC w życiu prywatnym proponowane przez Ergo Hestię zdejmuje z ubezpieczonego odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim, które wydarzyły się podczas podróży. Ubezpieczyciel przejmuje na siebie konieczność wypłacenia odszkodowania za wypadki spowodowane przez turystę oraz podróżujące wraz z nim niepełnoletnie dzieci, a nawet zwierzęta. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym dostępne jest w Ergo Hestii w dwóch wariantach - rozszerzonym (z sumą ubezpieczenia 200 tys. zł), oraz w pełnym pakiecie (z limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela ustalonym na 1 mln. zł).

 

 • Ubezpieczenie Bagażu

Ubezpieczenie bagażu podróżnego ma na celu zabezpieczenie go na wypadek utraty, uszkodzenia lub zniszczenia w czasie podróży. Pakiet rozszerzony zapewnia wsparcie do kwoty 2 tys. zł. Dodatkowo ubezpieczony może liczyć także na finansowe wsparcie w przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu przez przewoźnika. Ergo Hestia pokryje koszty wydatków na niezbędne artykuły (m.in. środki higieny osobistej i odzież) do kwoty 500 zł. W pełnym pakiecie suma gwarancyjna ochrony bagażu wynosi 5 tys. zł, a wsparcie na wypadek opóźnienia jego dostarczenia to 1 tys. zł. Ponadto każdy posiadacz polisy może liczyć także na pomoc w przypadku konieczności dosłania przedmiotów osobistych, utraty środków płatniczych lub dokumentów.

 

 • Dodatkowe możliwości

Ochrona ubezpieczenia we wszystkich trzech wariantach obejmuje wyłącznie wyjazdy rekreacyjne, opcjonalnie można ją rozszerzy m.in. o podróże rozrywkowe, wyczynowe uprawianie sportu, a także ryzyko związane z terroryzmem.

Ubezpieczenie mienia

 • Ubezpieczenie mienia

Ochroną ubezpieczenia mienia w Ergo Hestii objąć można domy jednorodzinne i mieszkania, włącznie z garażem oraz piwnicą, a także niemal wszystko, co się w nich znajduje - zarówno elementy stałe takie jak okna, drzwi, zabudowy mebli, jak i mienie ruchome, czyli wszystkie przedmioty i wyposażenie, dotyczy to sprzętów i rzeczy osobistego użytku. Ubezpieczenie mienia rozszerzyć można także o ochronę budynków gospodarczych, obiektów małej architektury, ogrodzenia, anteny a nawet dzieł sztuki, antyków i zbiorów kolekcjonerskich. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty należnych świadczeń jeśli do uszkodzenia mienia doszło wskutek:

- pożaru oraz dymu i sadzy,
- zalania,
- przepięcia, wybuchu,
- huraganu, gradu, uderzenia pioruna,
- osunięcia i zapadania się ziemi,
- lawin i trzęsień ziemi,
- upadku statku powietrznego, uderzenia pojazdu,
- upadku drzewa lub masztu,
- huku ponaddźwiękowego,
- akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wymienionymi zdarzeniami losowymi.

Za dodatkową opłatą zakres ochrony ubezpieczenia rozszerzyć można o ryzyko kradzieży, rozboju, wandalizmu oraz powodzi. Umowę ubezpieczenia mienia można zawrzeć w jednym z dwóch wariantów – podstawowym lub rozszerzonym, które różnią się limitami odpowiedzialności ubezpieczyciela.

 

 • Ubezpieczenie mienia podręcznego

Podręczne mienie ruchome może zostać objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem posiadania lub jednoczesnego zawarcia ubezpieczenia mienia ruchomego znajdującego się w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym od kradzieży z włamaniem i rozboju. W ramach ubezpieczenia mienia podręcznego Ergo Hestia ochroną obejmuje mienie ruchome i rzeczy osobistego użytku znajdujące się pod bezpośrednią opieką ubezpieczonego i osób bliskich, wspólnie z nim zamieszkujących. Sumę ubezpieczenia ustala się na podstawie wartości rzeczywistej lub odtworzonej i nie może być ona niższa niż 500 zł ani wyższa niż 6 tys. zł. Jednocześnie suma ubezpieczenie stanowi górną granicę odpowiedzialności Ergo Hestii za wszystkie wypadki, które miały miejsce w okresie ubezpieczenia.

 

 • Ubezpieczenie oszkleń

Oszklenia znajdujące się w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym można objąć ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek ich stłuczenia lub pęknięcia pod warunkiem posiadania ubezpieczenia od zdarzeń losowych obejmujące stałe elementy nieruchomości. Wysokość sumy ubezpieczenia ustala się według wartości odtworzonej, czyli kwoty potrzebnej na zakup i montaż szyby takiej samej, jak została zniszczona. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ergo Hestii za jeden i wszystkie wypadki.

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego, do których zalicza się:

- opiekę nad niepełnoletnimi dziećmi,
- posiadanie i użytkowanie nieruchomości lub mienia ruchomego,
- użytkowanie urządzeń gospodarstwa domowego,
- posiadanie zwierząt domowych,
- amatorskie uprawianie sportu,
- użytkowanie rowerów, wózków inwalidzkich i sprzętu pływackiego,
- a nawet używanie broni, jeżeli użytkownik posiada wymagane przez przepisy prawa zezwolenie na jej posiadanie i używanie.

Ubezpieczenie obejmuje szkody w mieniu i na osobie, wyrządzone na terytorium kraju i za granicą. Podstawowa ochrona ubezpieczenia dotyczy szkód wyrządzonych przez Ubezpieczonego, także tych związanych z wykonywaną przez niego pracą. Za dodatkową opłatą ochronę można poszerzyć także o osoby bliskie ubezpieczonemu, wspólnie z nim zamieszkujące. W ramach ubezpieczenia Ergo Hestia zajmuje się oceną sytuacji, pomocą prawną oraz ewentualnym uznaniem roszczeń i wypłacie odszkodowania lub prowadzeniem obrony ubezpieczonego przed nieuzasadnionym roszczeniem. Suma gwarancyjna, która jest jednocześnie granicą odpowiedzialności Ergo Hestii wynosi 200 tys. zł, z jednoczesnym limitem 100 tys. zł na jedno zdarzenie.

 

 • Ubezpieczenie ochrony prawnej

Przedmiotem ubezpieczenia ochrony prawnej w Ergo Hestii jest pomoc prawnicza poniesiona w celu obrony praw ubezpieczonego oraz osób mu bliskich, wspólnie z nim zamieszkujących, w postępowaniach, w których występują oni w charakterze pozwanych, podejrzanych lub oskarżonych. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokryci kosztów:

- obrońcy i usług osób uprawnionych do świadczenia pomocy prawnej,
- opinii biegłych lub rzeczoznawców,
- innych dokumentów stanowiących materiały dowodowe,
- opłat sądowych, skarbowych lub administracyjnych, które służą obronie praw ubezpieczonego w związku z prowadzonym postępowaniem.

Suma ubezpieczenia wynosi 10 tys. zł, a limit odpowiedzialności za jedno zdarzenie ustalona na 5 tys. zł. Podobnie jak w przypadku pozostałych ubezpieczeń mienia dostępnych w Ergo Hestii, każda wypłata odszkodowania pomniejsza sumę ubezpieczenia.

 

 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

W swej podstawowej postaci ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oferowane przez Ergo Hestię obejmuje ochronę przed nagłymi i niezależnymi od woli ubezpieczonego zdarzeniami, które spowodowały trwałe pogorszenie się stanu zdrowia, czy nawet śmierć. Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje nieszczęśliwe wypadki, do których doszło zarówno w kraju, jak i za granicą. W związku z zaistniałym wypadkiem w ramach ubezpieczenia Ergo Hestia zapewnia świadczenia polegające na:

- wypłaceniu 100% określonej w umowie sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
- procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu, w przypadku częściowego urazu,
- zwrot kosztów nabycia środków pomocnicznych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych,
- koszt stomatologicznego leczenia zębów (nawet do 2 tys. zł),
- zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów.

Za dopłatą dodatkowej składki zakres świadczeń może zostać rozszerzony o zwrot kosztów leczenia. Ponadto ochroną ubezpieczenia otoczyć można także osoby bliskie ubezpieczonemu.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA
81-731 Sopot, ul. Hestii 1
Wysokość kapitału zakładowego:
185 980 900 PLN

Należy do: Grupy Ergo Hestia (Polska)