LINK4

Link4 działa na polskim rynku od 2003 roku, we wrześniu 2014 roku firma została przejęta przez PZU, największego polskiego ubezpieczyciela. Cechą charakterystyczną Link4 jest jej specjalizacja w sprzedaży ubezpieczeń kanałem direct (przez internet i telefon). Obecnie w ofercie Ubezpieczyciela oprócz oferowanych od początku działalności ubezpieczeń samochodu znajdują się również polisy mieszkaniowe oraz turystyczne. Dynamiczny rozwój towarzystwa w ciągu ostatnich lat i jakość świadczonych przez niego usług zostały docenione – firmie przyznano Laur Konsumenta 2014 oraz nagrodę Dobra Marka 2014.

 

Ubezpieczenia Link4 dostępne w Superpolisie:

Ubezpieczenia komunikacyjne Link4 dostępne są w internetowej porównywarce ubezpieczeń, na infolinii pod numerem 583 095 555 oraz w wybranych placówkach Superpolisy. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się poniżej.

 

Jak zlikwidować szkodę w LINK4?

Link4 radzi, aby szkodę zgłaszać bezpośrednio z miejsca zdarzenia pod numerem (22) 444 44 44. Konsultant na infolinii zarejestruje zgłoszenie i wytłumaczy, co należy robić, aby sprawnie przejść przez proces likwidacji szkody.

 

Oblicz składkę i porównaj z innymi Towarzystwami:

Oferta LINK4

Ubezpieczenie komunikacyjne

  • Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

OC chroni ubezpieczonego kierowcę na wypadek szkód, które wyrządzi innym uczestnikom ruchu drogowego – odpowiedzialność ubezpieczyciela zamyka się w kwocie 1 mln euro w przypadku szkód na mieniu i 5 mln euro w przypadku szkód na zdrowiu poszkodowanych. Ponadto w ramach pakietu OC Link4 oferuje unikalne usługi – Program Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony.

 

  • Program Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony

Program Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony to produkt dostępny dla wszystkich posiadających w Link4 polisy OC. W ramach tej usługi ubezpieczyciel zobowiązuje się do zorganizowania i pokrycia kosztów pomocy technicznej udzielonej kierowcy unieruchomionego pojazdu wskutek wypadku, obejmującej jedno z następujących świadczeń:
- usprawnienie pojazdu na miejscu (do równowartości 200 zł) lub holowanie do 100 km,
- samochód zastępczy na 3 dni w razie wypadku lub kradzieży,
- przekazanie informacji o wypadku wybranej osobie,
- wymianę uszkodzonego koła na miejscu, jeśli w aucie znajduje się koło zapasowe, lub holowanie do najbliższego warsztatu i naprawę opony, jeśli naprawa na miejscu jest niemożliwa,
- pomoc informacyjną przez całą dobę.

 

  • Autocasco

Ubezpieczenie autocasco w Link4 obejmuje ochroną pojazd oraz znajdujący się w nim bagaż podręczny, za dodatkową opłatą ochronę można poszerzyć o dodatkowe wyposażenie oraz fotelik dziecięcy. W swej podstawowej postaci AC Wypadkowe Link4 obejmuje szkody powstałe w wyniku:

- zderzenia się pojazdów,

- kontaktu z przeszkodami znajdującymi się na drodze (np. zwierzętami lub elementami pobocza),

- działania osób trzecich, pożaru czy działania sił przyrody,

- nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu.

 

Na wniosek ubezpieczonego podstawową ochronę ubezpieczenia autocasco można poszerzyć o ochronę w przypadku szkód powstałych w wyniku kradzieży.

 

Umowa ubezpieczenia AC może zostać zawarta w wariancie kosztorysowym lub serwisowym określającym sposób likwidacji szkody częściowej.

 

 

  • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie NNW oferowane przez Link4 obejmuje ochroną kierowcę pojazdu i podróżujących z nim pasażerów, jeśli ucierpią w wypadku związanym z używaniem tego pojazdu. Polisa obejmuje zdarzenia, do których doszło na terenie Polski i w pozostałych krajach Europy. W ramach ubezpieczenia Linkk4 zapewnia świadczenia polegające na:
- odszkodowaniu w wysokości 100% sumy ubezpieczenia w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu,
- odszkodowaniu w wysokości 50% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci,
- odszkodowaniu odpowiadającemu procentowi szkody na zdrowiu jeśli doszło do uszczerbku częściowego,
- zwrotu kosztów środków ochronnych oraz zakupu protez do wysokości 10% sumy ubezpieczenia.

 

  • Ubezpieczenie Szyby 24

Ubezpieczenie Szyby 24 to produkt dostępny dla wszystkich posiadających w Link4 polisy OC i AC. W ramach tej usługi ubezpieczyciel zobowiązuje się do zorganizowania i pokrycia kosztów naprawy lub wymiany szyby czołowej, bocznych i tylnej. Aby otrzymać świadczenie, wymiana szyb musi odbyć się w punkcie wskazanym przez Link4. W ramach ubezpieczenia poszkodowany kierowca może liczyć również na pokrycie kosztów parkingu do 48 godzin, jeśli natychmiastowa naprawa szyb samochodowych jest niemożliwa.

 

  • Ubezpieczenie Smart Casco

Smart Casco to pakiet ubezpieczenia przeznaczony dla właścicieli samochodów, którzy nie potrzebują pełnej ochrony dostępnej w pakiecie ubezpieczenia AC. Smart Casco w Link4 gwarantuje wypłatę odszkodowania na wypadek szkód pojazdu oraz jego wyposażenia dodatkowego, na które posiadacz pojazdu nie miał wpływu. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w jednym z pięciu możliwych wariantów określających zakres ochrony. Ubezpieczenie Smart Casco obejmować może:

- nagłe działanie sił przyrody,

- kradzież,

- kradzież i nagłe działanie sił przyrody,

- całkowite zniszczenie pojazdu i nagłe działanie sił przyrody,

- całkowite zniszczenie pojazdu, kradzież oraz nagłe działanie sił przyrody.

 

 

  • Ubezpieczenie Auto Assistance

Ubezpieczenie Auto Assistance obejmuje udzielaną przez ubezpieczyciela pomoc techniczną, organizacyjną, informacyjną, medyczną a także pokrycie kosztów świadczeń. Zakres wsparcia w ramach samochodowego assistance Link4 zależny jest od wybranego wariantu.

W pakiecie Auto Assistance liczyć można na organizację i pokrycie kosztów:
- naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia,

- holowania do 100 km,

- wymiany koła,

- uruchomienia w przypadku rozładowanego akumulatora,
- dostarczenia paliwa,
- pomocy w przypadku utraty lub zniszczenia kluczyków,

- złomowania pojazdu,

- parkingu do 3 dni,

- samochodu zastępczego do 7 dni w razie wypadku lub kradzieży,

- noclegu na czas naprawy pojazdu,

- transportu kierowcy i pasażerów,

- schronienia i opieki dla zwierząt,                                                                        

- infolinii medycznej.

 

Wariant Auto Assistance Plus obejmuje wszystkie świadczenia wariantu Auto Assistance oraz dodatkowo:

- odbiór pojazdu po naprawie,

- pomoc w przypadku zamarznięcia lub zatankowania niewłaściwego paliwa,

- wymianę żarówek,
- samochód zastępczy na 14 dni w razie wypadku lub kradzieży i 7 dni w razie awarii,

- holowanie do 300 km,

- wizytę bliskiej osoby w szpitalu i pokrycie kosztów jej zakwaterowania w hotelu,

- wizytę u psychologa,
- zastępczego kierowcę,

- pomoc jeśli wskutek wypadku, awarii czy nagłego zachorowania zaistnieje potrzeba skorzystania z noclegu, transportu, opieki nad dziećmi.

 

Podstawowa ochrona ubezpieczenia Auto Assistance obejmuje szkody powstałe jedynie w kraju, zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela za dodatkową opłatą można poszerzyć także o terytorium pozostałych krajów europejskich.

 

  • Zielona Karta

Zielona Karta to międzynarodowy dowód posiadania ważnego ubezpieczenia OC, który zapewnia ochronę w trakcie wyjazdów zagranicznych. Ubezpieczenie to gwarantuje ochronę kierowcom poza granicami Polski w momencie powstania szkody wyrządzonej osobom trzecim na terenie następujących krajów: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja i Ukraina. 

 

  • Ubezpieczenie Kluczyki Plus

Ochronę od utraty kluczyków, tablic i dowodu rejestracyjnego można dołączyć za dodatkową opłatą do obowiązkowego ubezpieczenia OC i AC samochodu w Link4. To ubezpieczenie gwarantuje pokrycie kosztów nabycia nowych kluczyków, tablic oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, w przypadku ich kradzieży. Ponadto ubezpieczyciel gwarantuje pomoc także w przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego.