Mienie

Superpolisa.pl: Ubezpiecz swój dom lub mieszkanie wykupując ubezpieczenia mienia. Dzięki temu ubezpieczeniu otrzymasz odszkodowanie w razie działania zdarzeń losowych.

Ile kosztuje rzeczoznawca majątkowy?

Biegły rzeczoznawca majątkowy wycenia ile kosztuje nieruchomość (operat szacunkowy nieruchomości). Tego rodzaju wycena zazwyczaj obejmuje wiele różnych czynników, obejmujących m.in. koszty ponoszone przez rzeczoznawcę (materiały administracyjne, podatki, opłaty, dojazdy) czy czas, jaki zajmuje sporządzenie wyceny. Gdy zlecamy prywatną wycenę nieruchomości, jej koszt związany jest z celem wyceny (np. sprzedaż, ubezpieczenie) i wielkością nieruchomości (np. wycena […]
Czytaj wiecej...

Ile kosztuje wycena mieszkania przez rzeczoznawcę?

Zastanawiając się przy wycenie mieszkania nad kosztem rzeczoznawcy należy mieć świadomość, że wartość usług rzeczoznawcy majątkowego nigdy nie zależy od wartości szacowanej nieruchomości. To, ile bierze rzeczoznawca, zależy od stopnia skomplikowania wyceny czy dostępności danych rynkowych oraz materiałów koniecznych do sporządzenia kosztu operatu szacunkowego mieszkania. Wchodzi w to wiele czynników, m.in. czas sporządzenia wyceny czy […]
Czytaj wiecej...

Co oznacza „all risks” w ubezpieczeniach?

W tym tekście poradnika odpowiemy na pytanie, co oznacza termin all risks oraz wyjaśnimy korzyści wynikające z posiadania tego typu ubezpieczenia. All risk – co to znaczy? „All risks” to termin określający szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej, w dosłownym tłumaczeniu – od wszystkich ryzyk. Tego typu wariant ubezpieczeń coraz częściej dostępny jest dla klientów indywidualnych np. […]
Czytaj wiecej...

Ubezpieczenie domu i mieszkania

 • Ubezpieczenie mieszkaniowe to jeden z najpopularniejszych rodzajów ochrony. Dzięki niemu właściciel domu lub mieszkania może chronić się przed stratami poniesionymi w wyniku działania zdarzeń losowych, m.in. pożaru, powodzi czy silnego wiatru. Polisa pozwala także chronić majątek na wypadek szkód powstałych w wyniku zalania przez osoby trzecie czy kradzieży z włamaniem.

 • Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia mieszkania

  Towarzystwa Ubezpieczeniowe zazwyczaj oferują wykupienie polisy na nieruchomość na okres 12-tu miesięcy. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy np. sprzedajemy mieszkanie albo znaleźliśmy lepszą ofertę ubezpieczeniową. Co w takiej sytuacji? Czy można dokonać wypowiedzenia ubezpieczenia mieszkania? Zapraszamy do lektury poradnika na ten temat. Czy trzeba wypowiedzieć ubezpieczenie mieszkania? Ubezpieczenie nieruchomości to umowa na czas określony. Nowa […]
  Czytaj wiecej...
 • Co wpływa na wysokość składki za polisę mieszkaniową?

  Decydując się na ubezpieczenie mieszkania często określamy cenę, jaką jesteśmy w stanie zapłacić za polisę i zadawalamy się ofertą, która spełnia to kryterium. To błąd. W przypadku wszystkich ubezpieczeń dobrowolnych, w tym także ubezpieczenia mieszkania, podejmując decyzję o zakupie należy kierować się nie tylko ceną, ale także zakresem polis. W tym poradniku wyjaśniamy, co wpływa […]
  Czytaj wiecej...
 • Ubezpieczenie mieszkania i domu pod kredyt z cesją na bank

  Wykupienie ubezpieczenia jest jednym z wymogów niezbędnych do otrzymania kredytu hipotecznego. Taka polisa stanowi zabezpieczenie zarówno dla przyszłego właściciela nieruchomości, jak i dla banku, które finansuje zakup. W tym poradniku poruszamy temat „ubezpieczenie mieszkania a kredyt hipoteczny” i wyjaśniamy czym jest cesja i komu przysługuje odszkodowanie w przypadku ubezpieczenia mieszkania pod kredyt. Ubezpieczenie mieszkania pod […]
  Czytaj wiecej...
 • Gdzie kupić ubezpieczenie mieszkania – za pośrednictwem banku czy u ubezpieczyciela?

  W sytuacji, gdy ubezpieczenie mieszkania stanowi zabezpieczenie kredytu hipotecznego, nie musimy ulegać sugestii banku i decydować się na zaproponowaną ofertę. Szczególnie, że często nie jest ona najlepszą z dostępnych na rynku. Sprawdź, co możesz zyskać, decydując się za zakup ubezpieczenia, które odpowiada Twoim wymaganiom. Kupno mieszkania to poważna decyzja, podobnie jest z jego ubezpieczeniem. Bywa, […]
  Czytaj wiecej...
 • Ubezpieczenie murów - czy taka ochrona wystarczy?

  Polisę mieszkaniową kupujemy z różnych powodów – czasem jest to dobrowolny wybór właściciela, a czasem wymóg nakładany przez bank, który udziela kredytu hipotecznego. W tym drugim przypadku zwykle kredytobiorca decyduje się jedynie na obowiązkowe ubezpieczenie murów. Jednak bez względu na powód decyzji o zakupie polisy, najważniejsze jest, aby jakość ochrony szła w parze z ceną. […]
  Czytaj wiecej...
 • Jak dobrać zakres ubezpieczenia mieszkania lub domu?

  Obecnie ubezpieczyć można niemal wszystko – ściany budynku, drzwi i okna, wyposażenie, ubrania, a także kolekcje np. znaczków. Jednak nie zawsze decydujemy się na tak obszerny zakres ochrony, zazwyczaj ze względu na koszty. Rezygnując z niektórych elementów polisy trzeba zadbać, aby jej cena szła w parze z jakością ochrony. Jak więc dopasować zakres ubezpieczenia mieszkania […]
  Czytaj wiecej...
 • Zakres ochrony

  Ubezpieczenie mieszkaniowe to dobrowolne zabezpieczenie finansowe na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Oprócz samego domu lub mieszkania w budynku wielorodzinnym, przedmiotem ubezpieczenia mogą zostać tzw. ruchomości domowe, czyli przedmioty znajdujące się wewnątrz, m.in. meble, odzież czy sprzęt elektroniczny. Dodatkowym elementem polisy może być także ochrona odpowiedzialności cywilnej mieszkańców oraz szeroki zakres usług assistance domowego.     Uwaga! […]
  Czytaj wiecej...
 • Co to jest niedoubezpieczenie i doubezpieczenie?

  Kupując ubezpieczenie samodzielnie podaje się wartość chronionej nieruchomości lub pojazdu. Czasem jednak zdarza się, że wartość ta nie odpowiada rzeczywistej wartości. Mamy wówczas do czynienia z niedoubezpieczeniem lub nadubezpieczeniem. Co to jest i kiedy występuje niedoubezpieczenie? Wraz ze wzrostem wartości ubezpieczanego majątku, wzrasta też składka. Nie należy jednak podawać zbyt niskiej wartości, aby nie dopuścić […]
  Czytaj wiecej...
 • Ubezpieczenia przedmiotów o szczególnej wartości.

  Przedmioty o szczególnej wartości, również kolekcjonerskiej (zbiory numizmatyczne, filatelistyczne, kolekcje broni i innych przedmiotów, cenne obrazy, kamienie szlachetne, rzeźby, świeczniki, cenne zbiory bibliofilskie, stara biżuteria i inne cenne wyroby, srebrne zastawy, sztućce, markowa porcelana, etc ) mogą być ubezpieczane z tym, że zazwyczaj na odrębnych od standardowych warunkach. Są to tzw. warunki szczególne lub ponad […]
  Czytaj wiecej...
 • Wybór rodzaju ubezpieczenia . Co to są ogólne warunki ubezpieczenia?

  Decydując się na zakup ubezpieczenia musimy pamiętać, iż zakres ochrony ubezpieczeniowej jest różny w zależności od wybranego przez nas ubezpieczenia. Dokładna informacja na ten temat zawarta jest w umowie – ogólnych warunkach ubezpieczenia w skrócie zwanych o.w.u. Ogólne warunki ubezpieczenia określają przedmiot i zakres ubezpieczenia, a więc co ubezpieczamy, od czego i w jakim zakresie.Określają […]
  Czytaj wiecej...
 • Franszyzy i udziały własne. Czy mają wpływ na wysokość odszkodowania?

  Franszyzy i udziały własne to kwotowe lub procentowe ograniczenia w wypłacanych odszkodowaniach. Wyróżniamy dwa ich rodzaje tj. franszyzy integralne i franszyzy redukcyjne, czyli udziały własne w szkodzie. Franszyzy integralne charakteryzują się tym, że zakład ubezpieczeń nie uruchamia ubezpieczenia przy szkodach do określonej wysokości. Zwykle franszyzy integralne określane są kwotowo na dosyć niskim poziomie np. równowartości […]
  Czytaj wiecej...
 • Rozszerzenie umowy ubezpieczenia.

  Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej może dotyczyć mienia ruchomegoznajdującego się wewnątrz ubezpieczonych pomieszczeń. Zasadą jest ubezpieczenie mienia ruchomego na tzw. sumy stałe. Oznacza to przyjęcie jego wartości do umowy jako suma ubezpieczenia, tj. górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela. Rzadziej stosowane jest ubezpieczenie na tzw. pierwsze ryzyko. Suma ubezpieczenia jest także wartością stałą, ale określoną przez ubezpieczającego jako wysokość […]
  Czytaj wiecej...
 • Czym jest ubezpieczenie mieszkań i domów?

  Ubezpieczenie mieszkaniowe – tak samo jak ubezpieczenie domu –  jest ubezpieczeniem dobrowolnym skierowanym do osób fizycznych posiadających określone prawo majątkowe do ubezpieczanej nieruchomości, której wartość da się ocenić w pieniądzu (stosownie do treści art. 821 kodeksu cywilnego). Interes majątkowy, który uprawnia do uzyskania statusu osoby ubezpieczonej, to własność (w myśl art. 140 k.c.), użytkowanie wieczyste […]
  Czytaj wiecej...

Dodatkowe elementy ochrony

 • Posiadane ubezpieczenie mieszkaniowe nie dotyczy wyłącznie elementów konstrukcyjnych budynku oraz kradzieży znajdujących się w nim przedmiotów. W ramach polisy właściciel nieruchomości może dodatkowo korzystać ze wsparcia specjalistów przy naprawie domowych usterek, a także zabezpieczyć się finansowo przed szkodami, które wyrządzi innym, np. zalanie sąsiada.

 • Co ubezpieczyć razem z domem czy mieszkaniem?

  Oprócz samej nieruchomości można również ubezpieczyć wszelkie elementy, które do niej przynależą. To przede wszystkim piwnica oraz garaż indywidualny wraz z wyposażeniem. Ochroną mogą zostać objęte inne pomieszczenia i budynki gospodarcze, a także ogród wraz z jego wyposażeniem czy ogrodzenie wokół działki. Jako nieruchomość dodatkową możliwe jest niekiedy zgłoszenie do ubezpieczenia także domku letniskowego.   […]
  Czytaj wiecej...
 • Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

  Jednym z najpopularniejszych i bardzo przydatnych dodatków do ubezpieczenia mieszkaniowego jest OC w życiu prywatnym. Jest to ochrona finansowa związana z odpowiedzialnością ubezpieczonej osoby za wszelkie szkody, które wyrządzi osobom trzecim. Zgodnie z kodeksem cywilnym, kto wyrządzi komuś szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia.   Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym przydaje się, gdy posiadacz polisy […]
  Czytaj wiecej...
 • Domowe assistance

  Dzięki domowemu assistance, czyli ubezpieczeniu pomocowemu, właściciel nieruchomości otrzymuje od zakładu ubezpieczeń całodobowe wsparcie. Przede wszystkim polega ono na technicznym wsparciu m.in. hydraulika, stolarza czy ślusarza w przypadku powstałych w mieszkaniu awarii. Pomoc może również obejmować inne sytuacje: zakwaterowanie w hotelu, gdy miejsce zamieszkania zostanie zniszczone, zorganizowanie opieki nad dziećmi w czasie pobytu ubezpieczonego w […]
  Czytaj wiecej...
 • Ubezpieczenie przedmiotów o szczególnej wartości

  Do ubezpieczenia ruchomości domowych można również dodać przedmioty o szczególnej wartości, takie jak zbiory kolekcjonerskie (numizmatyczne, filatelistyczne, kolekcje broni), obrazy, kamienie szlachetne, rzeźby, świeczniki, biżuteria i inne cenne wyroby, srebrne zastawy, sztućce, markowa porcelana itp.
  Czytaj wiecej...

Co jeszcze warto wiedzieć?

 • Wiedza na temat zakresu ochrony w ramach ubezpieczenia mieszkaniowego to podstawa udanego zakupu polisy. Warto jednak wiedzieć, w jaki sposób zachować się w przypadku konieczności zgłoszenia szkody do likwidacji, ale również jak wygląda kwestia odpowiedzialności ubezpieczyciela np. w przypadku ubezpieczenia mieszkania przeznaczonego na wynajem.

 • Ubezpieczenia majątkowe – czym są i jakie są ich rodzaje?

  Ubezpieczenia majątkowe to popularna forma ochrony życiowego dorobku. Zapewnia ono zabezpieczenie majątku (przykłady ubezpieczeń majątkowych – ubezpieczenie domu, mieszkania, samochodu) w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak pożar, powódź, huragan, kradzież z włamaniem czy rabunek. Rynek ubezpieczeń majątkowych w Polsce jest szeroki, a jego oferta rozbudowana. Definicja ubezpieczenia majątkowego Niegdyś w Polsce obowiązywała ustawa […]
  Czytaj wiecej...
 • Ubezpieczenie wynajmowanego lub spółdzielczego mieszkania

  W przypadku mieszkania przeznaczonego na wynajem jego właściciel powinien zadbać o ubezpieczenie go od ognia i innych zdarzeń losowych oraz w zakresie OC z tytułu posiadania nieruchomości. Dzięki temu ochrona ubezpieczeniowa obejmie szkody powstałe z winy posiadacza mieszkania, np. zalanie sąsiada wskutek pękniętego wężyka doprowadzającego wodę. Z kolei najemcy przyda się przede wszystkim ubezpieczenie swojej […]
  Czytaj wiecej...
 • Ubezpieczenie domu w trakcie budowy

  Dom jednorodzinny oraz mieszkanie można ubezpieczyć jeszcze na etapie budowy, zanim właściciel otrzyma pozwolenie na użytkowanie. Taka polisa pozwala chronić elementy konstrukcyjne budynku: stropy, tynki na zewnątrz i wewnątrz nieruchomości, izolacje, ściany oraz wszelkie instalacje. W ramach ubezpieczenia można liczyć na pomoc finansową po szkodach spowodowanych m.in. eksplozją, pożarem czy niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.   Uwaga! […]
  Czytaj wiecej...
 • Likwidacja szkody

  Aby rozpocząć proces likwidacji szkody, należy zgłosić się do swojego ubezpieczyciela, np. poprzez dostępny na jego stronie internetowej formularz zgłoszeniowy. Konieczne będzie podanie numeru polisy, a także wszelkie informacje na temat zdarzenia, przede wszystkim: data i miejsce, dane osoby zgłaszającej i właściciela mienia, przyczyna, szczegółowy opis okoliczności, opis miejsca oględzin.   Kolejnym krokiem będzie ustalenie […]
  Czytaj wiecej...