FAQ

Gdzie kupić ubezpieczenie mieszkania – za pośrednictwem banku czy u ubezpieczyciela?

W sytuacji, gdy ubezpieczenie mieszkania stanowi zabezpieczenie kredytu hipotecznego, nie musimy ulegać sugestii banku i decydować się na zaproponowaną ofertę. Szczególnie, że często nie jest ona najlepszą z dostępnych na rynku. Sprawdź, co możesz zyskać, decydując się za zakup ubezpieczenia, które odpowiada Twoim wymaganiom.

Kupno mieszkania to poważna decyzja, podobnie jest z jego ubezpieczeniem. Bywa, że o tym drugim zapominamy i decyzję podejmujemy dopiero na etapie podpisywania ostatnich dokumentów w banku. Takie sytuacje zdarzają się często, więc banki są na to przygotowane i w ofercie posiadają ubezpieczenie mieszkania, którego udziela związany z bankiem umową partnerską ubezpieczyciel. Choć to wygodne rozwiązanie, nie zawsze będzie ono korzystne dla właściciela mieszkania.

Ubezpieczenie mieszkania za pośrednictwem banku

Decyzja o wzięciu kredytu na mieszkanie wiąże się z obowiązkiem ubezpieczenia nieruchomości przez cały okres jego spłaty. Warto wiedzieć także, że konieczne jest dokonanie cesji, czyli przepisanie polisy na bank. Rodzaj ubezpieczenia, w jakie trzeba się wyposażyć, również precyzuje bank. Przy kredycie hipotecznym wymagane jest ubezpieczenie nieruchomości od zdarzeń losowych, w tym np. pożaru i zalania, na sumę równą lub przewyższającą kwotę zaciągniętego kredytu. Warto jednak wiedzieć, że zaproponowana przez bank propozycja ubezpieczenia wcale nie musi być najkorzystniejszą opcją. Porównując kilka dostępnych na rynku produktów dowiemy się, że w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego ceny takiej polisy mogą się różnić. Przemyślana decyzja w perspektywie kilku lat może przynieść realną oszczędność, dlatego warto zadać sobie trud porównania konkurencyjnych ofert.

Skorzystanie z naszego kalkulatora ubezpieczeń domu i mieszkania znacznie skróci czas i ułatwi sam proces poszukiwania najlepszej na rynku polisy. Przemyślany wybór może pozwolić na zaoszczędzenie sporej sumy, tą z kolei właściciel nieruchomości może wydać na rozszerzenie pakietu ubezpieczeń, tym samym gwarantując sobie pełniejszą ochronę mienia.

Ubezpieczenie murów – czy taka ochrona wystarczy?

Polisę mieszkaniową kupujemy z różnych powodów – czasem jest to dobrowolny wybór właściciela, a czasem wymóg nakładany przez bank, który udziela kredytu hipotecznego. W tym drugim przypadku zwykle kredytobiorca decyduje się jedynie na obowiązkowe ubezpieczenie murów. Jednak bez względu na powód decyzji o zakupie polisy, najważniejsze jest, aby jakość ochrony szła w parze z ceną. W tym poradniku wyjaśniamy jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie murów i czy to wystarczające zabezpieczenie.

Większość z nas zdaje sobie sprawę z tego, że cały nasz materialny dobytek może zniknąć w przeciągu przysłowiowej jednej chwili, bowiem działanie żywiołów natury może spowodować, że nasz dom znajdzie się pod wodą, stanie w płomieniach lub zostanie w inny sposób zniszczony. Właśnie przed tego typu sytuacjami zwykle się zabezpieczamy wykupując ubezpieczenie murów.

Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie murów?

Polisa znana pod nazwą ubezpieczenia murów to nic innego, jak ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych mogących wyrządzić szkody na dużą skalę (np. zalanie, trzęsienie ziemi, wichura, huragan, uderzenie pioruna, itp.). Dokładny zakres ochrony polisy różni się w zależności od ubezpieczyciela, warto więc porównywać oferty co najmniej kilku firm i wybrać najpełniejszą ochronę.

Ochronie w wersji podstawowej polisy podlegają tylko mury nieruchomości wraz z biegnącymi w nich instalacjami. Niektóre towarzystwa decydują się jednak na rozszerzenie ochrony o elementy stałe mieszkania czy domu, w tym okna, drzwi i podłogi. Szczegóły zakresu ochrony należy sprawdzić w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

Często jednak ubezpieczenie murów nie obejmują zamontowanych na stałe elementy wyposażenia danej nieruchomości (np. zewnętrznych części instalacji grzewczej, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, a także kominków czy pieców grzewczych). Należy o tym pamiętać, bowiem jeśli ubezpieczymy wyłącznie mury nieruchomości, narażamy się na straty związane ze szkodami w zewnętrznych elementach, które mogą być kosztowne.

Czy ubezpieczenie murów wystarczy?

Do otrzymania kredytu – tak. Jednak zakres ochrony takiego produktu zabezpiecza tylko przed stratami spowodowanymi przez kilka wybranych zdarzeń losowych. Co więcej, ochrona przed zalaniem wcale nie oznacza, że właściciel mieszkania otrzyma odszkodowanie w sytuacji szkód powstałych wskutek działania wody niezależnie od przyczyny zalania. Dla własnego spokoju warto rozważyć szerszy zakres ochrony.

Ubezpieczenie mieszkania może obejmować również stałe elementy nieruchomości oraz jej wyposażenie – nie tylko od ognia i zdarzeń losowych, ale również od dewastacji czy kradzieży z włamaniem.

Jak dobrać zakres ubezpieczenia mieszkania lub domu?

Obecnie ubezpieczyć można niemal wszystko – ściany budynku, drzwi i okna, wyposażenie, ubrania, a także kolekcje np. znaczków. Jednak nie zawsze decydujemy się na tak obszerny zakres ochrony, zazwyczaj ze względu na koszty. Rezygnując z niektórych elementów polisy trzeba zadbać, aby jej cena szła w parze z jakością ochrony. Jak więc dopasować zakres ubezpieczenia mieszkania lub domu, aby obejmował jedynie te elementy majątku, które rzeczywiście są narażone na szkodę?

Choć ubezpieczenie nie uchroni nas przed niespodziewanymi zdarzeniami, to jednak zapewni finansową rekompensatę na pokrycie wydatków związanych z remontem. Na odszkodowanie można liczyć, jeśli tylko wypadki, którym uległ majątek były uwzględnione w zakresie ochrony ubezpieczenia. Świadomość tego, jak ważne jest odpowiednie dopasowanie zakresu ubezpieczenia mieszkania lub domu do faktycznych potrzeb, ma już coraz więcej Polaków.

Jak dobrać zakres ubezpieczenia domu i mieszkania?

Wbrew powszechnej opinii ubezpieczenie mieszkania nie musi być wcale drogie. Kluczową sprawą jest dopasowanie polisy do własnych potrzeb oraz kierowanie się prawdopodobieństwem wystąpienia konkretnych zagrożeń. Gdy dla przykładu posiadamy nieruchomość w niedalekiej odległości od rzeki, wówczas przydatne może okazać się zabezpieczenie się na wypadek powodzi, w innych przypadkach ten element ochrony możemy wykluczyć.

Decydując się na polisę można wybrać ochronę wyłącznie murów, czyli elementów konstrukcyjnych domu lub mieszkania. Można również zdecydować się na bardziej kompleksową ochronę ubezpieczając także zgromadzone wyposażenie – zarówno elementy stałe jak i ruchomości np. meble czy sprzęt RTV i AGD, przedmioty osobistego użytku, kosztowności czy dzieła sztuki. Na ubezpieczenie wyposażenia domu warto zdecydować się, jeśli posiadane mienie ma wysoką wartość, a jego zniszczenie lub utrata byłaby dotkliwą stratą.

Zakres ubezpieczenia domu, czyli czego boi się właściciel?

Przed podjęciem decyzji o zakupie ubezpieczenia mieszkania lub domu warto dobrze się zastanowić, gdyż zakres ochrony w ofertach poszczególnych towarzystw może znacznie się różnić. Co więcej, dowolność w doborze poszczególnych elementów polisy sprawia, że każdy właściciel nieruchomości może dopasować ochronę do własnych potrzeb. Ubezpieczenie mieszkania wedle potrzeb może składać się z ochrony przed ryzykiem zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, dewastacji czy przepięć, dodatkowo polisa zawierać może OC w życiu prywatnym, usługi domowego assistance, ochronę prawną, a także NNW.

Odszkodowanie za zalanie mieszkania

Awaria pralki, zmywarki czy instalacji wodociągowej, a także niezakręcony kran lub przeciekający dach – to tylko kilka z częstych przyczyn zalania mieszkania. Dobrze jest wiedzieć, od kogo i z jakiej polisy ubiegać się można o rekompensatę za szkody. W jakiej sytuacji odszkodowania za zalanie mieszkania dochodzić można z OC w życiu prywatnym sąsiada, a kiedy z własnej polisy mieszkaniowej? Jak wyglądają sprawy dowodowe i likwidacja szkód? Odpowiedź na te pytanie znajdziecie poniżej.

Zalanie mieszkania – od kogo odszkodowanie?

Właściciel zalanego mieszkania może zgłosić szkodę zarówno z swojego ubezpieczenia mieszkania, jak i z polisy OC sąsiada, który jest odpowiedzialny za zdarzenie. Szybszym i wygodniejszym rozwiązaniem zapewne okaże się skorzystanie z własnego ubezpieczenia mieszkania, ponieważ eliminuje to potencjalne trudności w uzyskaniu od sprawcy informacji o jego polisie. Trzeba jednak pamiętać, że likwidacja szkody w ramach własnej polisy mieszkaniowej będzie oznaczać konieczność zapłacenia większej składki w przyszłym roku.

Odszkodowanie od sąsiada za zalanie mieszkania

Warto więc spróbować skontaktować się z sąsiadem i jeśli ma on wykupioną polisę OC, wówczas najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zgłoszenie szkody z jego ubezpieczenia. Gdyby z jakiegoś powodu nie udało się uzyskać danych dotyczących OC sąsiada (np. jest on nieobecny lub odmawia podania nr polisy) najprostszym wyjściem jest zwrócenie się o odszkodowanie do swojego ubezpieczyciela i podanie mu informacji o sprawcy zalania. W takiej sytuacji zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie, a następnie już na własną rękę zwróci się do sąsiada z tzw. regresem, czyli żądaniem zwrotu wypłaconej poszkodowanemu kwoty.

Co z ubezpieczeniem po sprzedaży mieszkania?

Ubezpieczenie mieszkania należy do jednego z bardziej popularnych produktów ubezpieczeniowych. Coraz częściej decydujemy się objąć ochroną ubezpieczeniową domy i mieszkania. W związku z tym rodzi się pytanie, co dzieje się z ubezpieczeniem w momencie sprzedaży nieruchomości. Czy jest możliwe odzyskanie składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia mieszania? Czy ewentualnie nowy właściciel domu może skorzystać z ochrony ubezpieczenia?

Odzyskanie składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia

Jeśli zdecydujemy się sprzedać dom czy mieszkanie, które dopiero co ubezpieczyliśmy, nie powinno być problemu z odzyskaniem składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. Bowiem w przypadku ubezpieczenia mienia w razie rozwiązania umowy przed upływem zapisanego w niej okresu ubezpieczenia, przysługuje zwrot składki. Jeśli nie ustalono inaczej, podlegająca zwrotowi składka powinna zostać wypłacona w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do towarzystwa stosownego wniosku.

Czy mogę skorzystać z ubezpieczenia mieszkania poprzedniego właściciela?

To, czy nowy właściciel mieszkania będzie mógł skorzystać z ubezpieczenia zbywcy zależy od decyzji zakładu ubezpieczeń, w którym polisa została zakupiona. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego towarzystwo ocenia, czy przeniesienie polisy oraz wynikających z niej praw i obowiązków na nowego właściciela jest możliwe, czy też nie. W praktyce wygląda to tak, że część ubezpieczycieli ma w zwyczaju rozwiązywać umowę z chwilą przeniesienia praw własności na inną osobę, natomiast inne firmy dopuszczają możliwość przepisania umowy na nowego właściciela.

Z chwilą gdy ubezpieczyciel nie decyduje się na przedłużenia umowy mieszkania nowemu właścicielowi nieruchomości, wówczas dotychczasowy właściciel (czyli osoba, która kupiła polisę i opłacała składki) otrzymuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Wynajem mieszkania – co z ubezpieczeniem?

Odpowiedzialność za potencjalne szkody jest oczywista jeśli jesteśmy właścicielami mieszkania. Sprawa nie jest tak prosta, gdy mówimy o pożarze czy zalaniu w mieszkaniu, którego jesteśmy tylko lokatorem. Jeśli zastanawiasz się, jak zabezpieczyć się od szkód w wynajmowanym mieszkaniu przeczytaj ten poradnik.

Ubezpieczenie dla wynajmującego mieszkanie

Istnieje błędne przekonanie, że jeśli tylko wynajmujemy mieszkanie to kwestia jego ubezpieczenia nas nie dotyczy. Trzeba mieć jednak świadomość, że nawet jeśli jesteśmy tylko lokatorami to może dojść do szkody z naszej winy i będziemy wtedy musieli pokryć koszty jej naprawy. Przykładowo, jeśli w pralce, która jest naszą własnością, pęknie wężyk co spowoduje zalanie mieszkania sąsiada, będziemy musieli zapłacić za jej remont. Oczywiście można się na taką ewentualność zabezpieczyć posiadając ubezpieczenie o odpowiednim zakresie ochrony.

Jaka polisa ubezpieczeniowa dla wynajmującego?

Najemca decydujący się na polisę mieszkaniową powinien zadbać o ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Ochrona ta przyda się na wypadek wyrządzenia osobom trzecim szkód powstałych w wyniku użytkowania przez nas mieszkania. Posiadając OC w życiu prywatnym nie trzeba się martwić chociażby o pokrycie szkód w przytoczonym powyżej przykładzie zalania mieszkania sąsiadów. Lokator powinien posiadać także ubezpieczenie mienia ruchomego obejmujące wszystkie zgromadzone dobra, które są jego własnością. Polisa ochroną obejmować może również stałe elementy nieruchomości, które najemca sam zamontował w wynajętym mieszkaniu.

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe mają w ofercie również ubezpieczenie OC najemcy mieszkań. To specjalny pakiet posiadający rozszerzenia ochrony dedykowane wynajmującym nieruchomość. Takie ubezpieczenie zapewni pokrycie kosztów naprawy szkód wyrządzonych nieumyślnie przez najemcę zarówno w zajmowanym mieszkaniu, jaki i również sąsiadom.

Ubezpieczenie domu w budowie

Wiele niespodziewanych problemów, takich jak pożar, włamanie czy zalanie może się przydarzyć jeszcze podczas budowy domu. Na wypadek takich zagrożeń towarzystwa proponują ubezpieczenie budowanego domu. Podpowiadamy, na co zwracać uwagę decydując się na ubezpieczenie domu w trakcie budowy i na jaki koszt ubezpieczenia budowy domu jednorodzinnego powinni się przygotować jego właściciele.

Po co mi ubezpieczenie budowy domu?

Budynki w trakcie budowy są zazwyczaj niestrzeżone. Dlatego przydatne może się okazać ubezpieczenie od kradzieży domu w budowie, które zapewnić może m.in. rekompensatę za skradzione z budynku wartościowe rzeczy.

Poza tym dom w stanie surowym jest otwarty, więc jest zdecydowanie bardziej podatny na działania czynników atmosferycznych. Co więcej, instalacje techniczne są dopiero na etapie wykończenia, a ich uruchomienie może wiązać się z ryzykiem zniszczeń. Wszystko to wpływa na fakt, że ubezpieczenie domu w trakcie budowy jest produktem, który cieszy się coraz większą popularnością wśród Polaków.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia domu w trakcie budowy?

Ochroną ubezpieczeniową jeszcze w trakcie budowy objąć można dom jednorodzinny, wielorodzinny, domek letniskowy, budynek gospodarczy, garaż oraz inne budowle znajdujące się na placu budowy. Podstawowy zakres ochrony obejmuje zazwyczaj szkody powstałe w wyniku pożaru, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego czy wybuchu. Niekiedy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie także, gdy szkody będą efektem huraganu, powodzi, osuwania się ziemi czy uderzenia pojazdu mechanicznego. Za dopłatą dodatkowej składki niektórzy ubezpieczyciele są skłonni objąć ochroną także ryzyko związane z kradzieżą materiałów budowlanych oraz elementów składowych nieruchomości.

Decydując się na ubezpieczenie budynku w trakcie budowy, należy przeanalizować dokładnie – podobnie jak w przypadku pozostałych ubezpieczeń dobrowolnych np. komunikacyjnego AC – zakres ochrony, limity i wyłączenia odpowiedzialności. Należy mieć świadomość, że oferty różnych ubezpieczycieli mogą znacznie się do siebie różnić.

Ile kosztuje ubezpieczenie domu w budowie?

To, ile kosztuje ubezpieczenie domu w budowie, zależy od zakresu ochrony i produktu, na jaki się zdecydujemy. Należy pamiętać także, że cena różni się w zależności od towarzystwa, dlatego należy porównać wszystkie dostępne na rynku produkty. Jeśli chodzi o ubezpieczenie domu w budowie, cena nie powinna być jednak głównym kryterium wyboru. Warto dokładnie porównać zakres ochrony i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczycieli.

Kto ubezpiecza mieszkanie – najemca czy właściciel?

Ubezpieczenie nieruchomości w Polsce jest dobrowolne dlatego nie zawsze znajduje się ono na liście priorytetów zarówno najemców jak i właścicieli mieszkań. Zanim jednak wprowadzisz się do wynajmowanego mieszkania, porozmawiaj z jego właścicielem o kwestiach ubezpieczeniowych i ustal, kto pokryje ewentualne szkody. Natomiast jeśli wynajmujesz komuś mieszkanie pamiętaj, że ryzyko powstania szkód jest dużo większe, niż gdybyś sam w nim przebywał. W poniższym tekście tłumaczymy, jakie ubezpieczenie przyda się najemcy, a jakie właścicielowi nieruchomości.

Jakie ubezpieczenie dla właściciela mieszkania?

Choć ubezpieczenie mieszkania jest nieobowiązkowe, w wielu sytuacjach może się okazać nieocenione. Szczególnie często przekonują się o tym właściciele nieruchomości, w których lokatorami są studenci. W przypadku wynajmowanego mieszkania osoba, która jest jego właścicielem, może zdecydować się na ubezpieczenie murów i jego wyposażenia na wypadek pożaru, wybuchu i innych zdarzeń losowych. Pamiętajmy, że do nieszczęśliwych zdarzeń może dojść na skutek czynników niezależnych od osób wynajmujących mieszkanie. Co więcej, jeśli właściciel posiada polisę będzie mógł ubiegać się o rekompensatę za szkody bez konieczności dochodzenia roszczeń bezpośrednio od lokatorów lub z ich polisy OC w życiu prywatnym. Dodatkowo właściciel mieszania zdecydować się może także na rozszerzenie polisy o pakiet zabezpieczający sprzęt i mienie ruchome, które stanowi wyposażenie mieszkania, od ryzyka kradzieży z włamaniem lub dewastacji.

Jakie ubezpieczenie dla najemcy?

Lokator decydujący się na ubezpieczenie powinien przede wszystkim zadbać o ochronę własnych dóbr. Dobrym rozwiązaniem będzie ubezpieczenie wyposażenia od zdarzeń losowych, kradzieży i włamania.  Zakres polisy ubezpieczeniowej powinien objąć ochroną stałe elementy nieruchomości, które najemca sam zamontował w wynajętym mieszkaniu oraz należące do niego rzeczy ruchome takie jak sprzęt gospodarstwa domowego, meble czy sprzęt elektroniczny. Wynajmując mieszkanie warto także wziąć pod uwagę zakup ubezpieczenia OC w życiu prywatnym, które będzie zabezpieczeniem na wypadek ewentualnych zniszczeń spowodowanych w mieniu osób trzecich, które powstaną w wyniku użytkowania przez nas mieszkania. Posiadając taki pakiet nie trzeba się martwić pokryciem szkód wynikających chociażby z zalania mieszkania sąsiadów.

Likwidacja szkody

Aby rozpocząć proces likwidacji szkody, należy zgłosić się do swojego ubezpieczyciela, np. poprzez dostępny na jego stronie internetowej formularz zgłoszeniowy. Konieczne będzie podanie numeru polisy, a także wszelkie informacje na temat zdarzenia, przede wszystkim:

  • data i miejsce,
  • dane osoby zgłaszającej i właściciela mienia,
  • przyczyna,
  • szczegółowy opis okoliczności,
  • opis miejsca oględzin.

 

Kolejnym krokiem będzie ustalenie terminu wykonania oględzin przez rzeczoznawcę, jego ocena sytuacji i wypłata odszkodowania. Cały proces powinien zostać zamknięty w 30 dni.

 

Uwaga!

W toku procesu likwidacji szkody ubezpieczyciel ma prawo zażądać szczegółowej dokumentacji, składającej się m.in. ze zdjęć wykonanych na miejscu zdarzenia, notatki sporządzonej przez policję lub straż pożarną, spis skradzionego lub zniszczonego mienia czy dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości.


 

Ubezpieczenie domu w trakcie budowy

Dom jednorodzinny oraz mieszkanie można ubezpieczyć jeszcze na etapie budowy, zanim właściciel otrzyma pozwolenie na użytkowanie. Taka polisa pozwala chronić elementy konstrukcyjne budynku: stropy, tynki na zewnątrz i wewnątrz nieruchomości, izolacje, ściany oraz wszelkie instalacje. W ramach ubezpieczenia można liczyć na pomoc finansową po szkodach spowodowanych m.in. eksplozją, pożarem czy niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Uwaga!

Ubezpieczyciele biorą na siebie również koszt akcji ratowniczej, późniejszej rozbiórki, uprzątnięcia miejsca zdarzenia, a także transportu i składowania zniszczonych materiałów.

Polisę rozszerzyć można na wskazane elementy lokalu w trakcie inwestycji, ubezpieczając je od kradzieży, włamania i dewastacji. W przypadku domów jednorodzinnych ochrona obejmować może również materiały budowlane oraz ogrodzenie działki.

Ubezpieczenie wynajmowanego lub spółdzielczego mieszkania

W przypadku mieszkania przeznaczonego na wynajem jego właściciel powinien zadbać o ubezpieczenie go od ognia i innych zdarzeń losowych oraz w zakresie OC z tytułu posiadania nieruchomości. Dzięki temu ochrona ubezpieczeniowa obejmie szkody powstałe z winy posiadacza mieszkania, np. zalanie sąsiada wskutek pękniętego wężyka doprowadzającego wodę. Z kolei najemcy przyda się przede wszystkim ubezpieczenie swojej własności, a więc np. sprzętu elektronicznego czy mebli na wypadek pożaru oraz kradzieży z włamaniem. Dodatkowo może być mu potrzebna polisa OC w życiu prywatnym.

Uwaga!

Ubezpieczając wynajmowane mieszkanie trzeba poinformować o tym towarzystwo. Może to wiązać się ze zwyżką w składce z uwagi na podwyższone ryzyko szkody.

W przypadku mieszkań spółdzielczych wydaje się, że to spółdzielnia mieszkaniowa jest uprawniona do otrzymania odszkodowania po szkodzie w ubezpieczonym przez lokatora mieszkaniu. Niektórzy ubezpieczyciele są jednak skłonni wypłacać lokatorom odszkodowanie, uznając ich prawo do użytkowania mieszkania.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Wiedza na temat zakresu ochrony w ramach ubezpieczenia mieszkaniowego to podstawa udanego zakupu polisy. Warto jednak wiedzieć, w jaki sposób zachować się w przypadku konieczności zgłoszenia szkody do likwidacji, ale również jak wygląda kwestia odpowiedzialności ubezpieczyciela np. w przypadku ubezpieczenia mieszkania przeznaczonego na wynajem.