FAQ

Ubezpieczenie NNW – jak działa?

Ubezpieczenie NNW zapewnia finansowe wsparcie w razie nieszczęśliwych wypadków i utraty zdrowia oraz wypłatę świadczenia najbliższym w razie śmierci ubezpieczonego. Z tego poradnika dowiesz się, jak dokładnie działa ubezpieczenie NNW oraz kto i kiedy może z niego skorzystać.

NNW to produkt ubezpieczeniowy przeznaczony dla osób, które pragną otrzymać finansową pomoc od ubezpieczyciela w razie nieszczęśliwego wypadku. Na tego typu polisę warto zdecydować się, kiedy chcemy chronić się przed skutkami nieszczęśliwych wypadków, a także gdy chcemy zapewnić rodzinie i bliskim pomoc w razie śmierci.

Najbardziej popularne jest komunikacyjne ubezpieczenie NNW, ale warto wiedzieć, że dostępne są również produkty obejmujące ochroną wypadki powstałe w życiu codziennym, w pracy i w szkole, czy podczas podróży. Co więcej, niektóre grupy zawodowe i instytucje mają obowiązek zawarcia odpowiedniej umowy ubezpieczenia NNW. Ubezpieczenie to występować może zarówno jako samodzielny produkt lub część pakietu.

Co obejmuje ubezpieczenie NNW?

Podstawowym ryzykiem, które obejmuje NNW, jest trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. Ubezpieczyciele oferują także możliwość rozszerzenia ochrony np. o świadczenia na wypadek wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu. Ponadto w zakresie niektórych polis uwzględniony może być szereg pomocniczych świadczeń (np. zwrot kosztów protez i środków pomocniczych, przeszkolenie zawodowego inwalidów, zasiłek z tytułu niezdolności do pracy, ale także usługi informacyjne m.in. o placówkach służby zdrowia, lekarzach specjalistach czy aptekach).

Warto wiedzieć również, że zazwyczaj zakres ubezpieczenia NNW jest dość elastyczny, zatem można je dostosować do potrzeb np. podnosząc sumę ubezpieczenia.

Kiedy można liczyć na odszkodowanie z NNW?

To, kiedy i komu przysługuję prawo do ubiegania się o odszkodowanie z umowy ubezpieczenia NNW uzależnione jest od warunków umowy. Podstawowym celem ubezpieczenia jest finansowe wsparcie ubezpieczonego lub jego bliskich w przypadku trwałego uszczerbku lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku. Oznacza to, że w przypadku uszkodzeniu ciała lub zdarzenia powodującego trwały uszczerbek ubezpieczyciel wypłaci zgodny z warunkami umowy procent sumy ubezpieczenia. Natomiast w przypadku śmierci rodzina poszkodowanego może liczyć na odszkodowanie, które zazwyczaj wynosi 100% sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie NNW – dlaczego i czy warto je kupić?

W momencie zakupu obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu wielu kierowców zastanawia się nad poszerzeniem ochrony o ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Podpowiadamy, co daje ubezpieczenie NNW i jaką dokładnie ochronę zapewnia kierowcy i podróżującym wraz z nim pasażerom.

Zastanawiasz się, co to znaczy NNW? A może nie wiesz, czy ubezpieczenie NNW jest obowiązkowe? W tym poradniku znajdziesz szczegółowe informacje na temat tej polisy. Dowiesz się również, co obejmuje ubezpieczenie NNW i dlaczego warto je kupić.

Co to jest ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków)?

Jak sama nazwa wskazuje, to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) kierowcy i – w zależności od zakresu – pasażerów samochodu. Należy do dobrowolnych ubezpieczeń osobowych, czyli odszkodowanie z NNW samochodu wypłacane jest w przypadku wystąpienia uszczerbku na zdrowiu na skutek wypadku związanego z ruchem pojazdu. Umowa ubezpieczenia nie obejmuje konkretnych osób, lecz osoby przebywające w czasie zdarzenia w pojeździe, który został objęty ochroną ubezpieczenia.

Można powiedzieć, że NNW dla kierowcy i podróżujących z nim pasażerów jest tym, czym ubezpieczenie autocasco dla jego pojazdu, czyli stanowi ochronę na wypadek sytuacji, w których nie będzie można skorzystać z ubezpieczenia OC. Co więcej, odszkodowanie z NNW zostanie wypłacone niezależnie od odszkodowania przysługującego z polisy OC oraz innych umów ubezpieczenia (w tym także innego ubezpieczenia NNW).

Ubezpieczenie NNW – co obejmuje?

Ubezpieczenie NNW zazwyczaj gwarantuje wypłatę odszkodowania:

  • w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, zarówno kierowcy, jaki i podróżującym wraz z nim pasażerom,
  • jeśli do wypadku dojdzie nie tylko podczas jazdy, ale również podczas innych czynności związanych z użytkowaniem pojazdu (m.in. postoju, załadunku, bądź wyładunku, wsiadania, bądź wysiadania z pojazdu).

Polisa może obejmować także zwrot kosztów nabycia protez i środków pomocniczych, diety szpitalne, przeszkolenia zawodowego inwalidów i rekompensatę za niezdolność do pracy, a także pokrycie wydatków związanych z transportem zwłok i pogrzebem.

Czy warto kupować ubezpieczenie NNW?

Wiesz już, co to jest NNW komunikacyjne. Czy warto je kupić? Zdecydowanie tak! Do zakupu ubezpieczenia NNW zachęca szeroki zakres ochrony dla kierowcy i pasażerów. Poza tym polisę gwarantującą świadczenia finansowe wypłacane w razie nieszczęśliwego wypadku zdecydowanie warto posiadać.

Należy bowiem wiedzieć, że gdy dojdzie do wypadku, na wypłatę odszkodowania z obowiązkowej polisy OC liczyć mogą jedynie poszkodowani. Ubezpieczenie to nie obejmuje jednak szkód, które odniósł kierujący pojazdem odpowiedzialny za wypadek. Natomiast ubezpieczenie NNW zapewnia ochronę również kierowcy, który jest sprawcą wypadku.

Ile kosztuje ubezpieczenie NNW?

Cena NNW, ale także wysokość ewentualnego odszkodowania, jest uzależniona od wysokości sumy ubezpieczenia. Zakres świadczeń (m.in. pomocy medycznej, opieki w szpitalu czy rekompensaty za czasową lub całkowitą niezdolność do wykonywania pracy) ma związek z wybranym wariantem ubezpieczenia. Trzeba jednak wiedzieć, że nie każde NNW zapewnia kierowcy i jego pasażerom pełną ochronę. Podstawowy pakiet nie zawsze będzie wystarczający, warto więc zastanowić się nad poszerzeniem ochrony i wyższą sumą ubezpieczenia.

Jeżeli chcesz sprawdzić, ile kosztuje ubezpieczenie NNW, skorzystaj z porównywarki ubezpieczeń dostępnej na naszej stronie lub odwiedź najbliższą placówkę naszej multiagencji.

Wyłączenia w ubezpieczeniu NNW

Przede wszystkim pamiętać należy, że NNW jest ubezpieczeniem osobowym i nie obejmuje zniszczonego w wypadku mienia. Do standardowych wyłączeń ochrony zalicza się sytuacje, gdy kierowca był pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także szkody spowodowane w wyniku celowego działania. Na odmowę wypłaty świadczenia (lub jej wysokość) wpływ może mieć także brak ważnych dokumentów potwierdzających badanie techniczne, gdy zły stan pojazdu był przyczyną wypadku.

W zależności od ubezpieczyciela katalog wyłączeń odpowiedzialności może się różnić. Dlatego przed zakupem polisy należy dokładnie zapoznać się z zakresem ochrony ubezpieczenia zapisanym w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

Co oznacza „all risks” w ubezpieczeniach?

W tym tekście poradnika odpowiemy na pytanie, co oznacza termin all risks oraz wyjaśnimy korzyści wynikające z posiadania tego typu ubezpieczenia.

All risk – co to znaczy?

„All risks” to termin określający szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej, w dosłownym tłumaczeniu – od wszystkich ryzyk. Tego typu wariant ubezpieczeń coraz częściej dostępny jest dla klientów indywidualnych np. w ubezpieczeniu mieszkania, ubezpieczeniu zdrowotnym czy autocasco. Wcześniej z tego typu polis korzystały głownie firmy i przedsiębiorstwa.

All risk – korzyści

Ubezpieczenie w wariancie od wszystkich ryzyk to najwygodniejsza dla klienta formuła ubezpieczenia. W praktyce oznacza, że ubezpieczyciel odpowiada za szkody spowodowane wszystkimi zdarzeniami losowymi (również takimi, których nie da się przewidzieć) z wyjątkiem tych, które zostały jednoznacznie wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

Co więcej, dużą korzyścią ubezpieczenia all risk jest łatwość w ubieganiu się o odszkodowanie. W przypadku powstania szkody ubezpieczony musi jedynie ją zgłosić, a tzw. „ciężar dowodu” leży po stronie towarzystwa. Oznacza to, że w razie wątpliwości co do przyczyny szkody, to nie poszkodowany, a ubezpieczyciel ma obowiązek wykazać, że nie odpowiada on za powstałą szkodę wskazując konkretny punkt z katalogu wyłączeń odpowiedzialności.

Kiedy nie zadziała ochrona ubezpieczenia all risk?

Ubezpieczenia all risks oferują szeroką ochronę, ale nie oznacza to, że zadziała w absolutnie każdym przypadku. Również przy takim wariancie polisy obowiązują pewnego rodzaju ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej. Dla przykładu ubezpieczenie autocasco w formule all risks nie zadziała, jeśli właściciel auta spowoduje wypadek pod wpływem alkoholu czy środków odurzających. Dokładną listę wyłączeń ochrony ubezpieczenia należy sprawdzić w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

Odszkodowanie za straty spowodowane huraganem

Silny wiatr czy huragan nierzadko powoduje kosztowne straty w wielu gospodarstwach domowych, w sposób szczególny uświadamiając nam bezsilność człowieka wobec żywiołu natury. I choć przed anomaliami pogodowymi nie sposób się ustrzec, to można zagwarantować sobie ochronę, którą daje ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. W tym poradniku wyjaśniamy, kiedy można ubiegać się o odszkodowanie za szkody spowodowanie działaniem silnego wiatru i huraganu.

Odszkodowanie za szkody wskutek działania silnego wiatru

Zawarcie dobrowolnego ubezpieczenia, które obejmuje ryzyko silnego wiatru czy huraganu, nie oznacza zabezpieczenia przed każdą szkodą spowodowaną działaniem wiatru. W ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) w sekcji poświęconej definicjom każde towarzystwo określa, jaki wiatr będzie podlegał ochronie. Oznacza to, że dopiero przekroczenie określonego poziomu siły wiatru będzie skutkowało odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń, a w dalszym etapie wypłatą odszkodowania. Niektórzy ubezpieczyciele decydują się na objęcie wypłatą świadczenia szkód, jeśli zostały spowodowane przez wiatr o sile nie mniejszej niż 17,5 m/s (63 km/h). Jednak występują również produkty, gdzie siła wiatru została określona na poziomie nie mniejszym niż 24,5 m/s (88,2 km/h).

Dlatego przy wyborze ubezpieczenia dostosowanego do naszych indywidualnych potrzeb powinniśmy kierować się analizą warunków atmosferycznych panujących w naszym regionie, uwzględniając także występującą siłę wiatru. Dane na ten temat możemy zdobyć w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Wypłata odszkodowania po gwałtownym zjawisku atmosferycznym

W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, czyli także ubezpieczenia mienia od silnego wiatru i huraganu, termin wypłaty odszkodowania ustalany jest przez poszczególnych ubezpieczycieli i może różnić się między sobą. W myśl prawa odszkodowanie powinno zostać wypłacone do 30 dni od daty zgłoszenia szkody. Gdyby ze względu na nietypowe okoliczności nie było to możliwe, wówczas świadczenie powinno zostać wypłacone w ciągu 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności.

Inne szkody wywołane przez wiatr

Odrębnym zagadnieniem jest ochrona ubezpieczeniowa dotycząca szkód w ubezpieczonym majątku z powodu upadku różnych przedmiotów przenoszonych lub poruszonych przez huragan – m.in. drzew, gałęzi, kominów lub fragmentów dachów. Otrzymanie odszkodowania za tego typu szkody zależy od zasad zapisanych w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) oraz od tego, czy zakres wykupionej polisy obejmuje takie zdarzenia.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie tylko dla kierowców

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, czyli w skrócie OC kojarzy się nam przede wszystkim z polisą dla kierowców. Nic dziwnego, to najbardziej powszechny produkt ubezpieczeniowy, który posiada każdy właściciel pojazdu. Warto wiedzieć także, że ubezpieczenie komunikacyjne zaledwie otwiera długą listę świadczeń dostępnych w ramach różnego rodzaju polis OC.

Czym jest ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC, jak sama nazwa wskazuję jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Polisa działa w sytuacjach, kiedy wyrządzimy szkodę innej osobie. Różne rodzaje polis OC mogą chronić nas przed odpowiedzialnością za wyrządzone szkody w różnych okolicznościach.

OC w życiu prywatnym

Posiadane ubezpieczenie OC w życiu prywatnym zapewnia ochronę przez roszczeniami osób trzecich, którym wyrządziliśmy szkodę podczas wykonywania codziennych czynności. Taka polisa w zależności od zakresu może obejmować wypłatę odszkodowania za szkody spowodowane przez nas samych lub też małoletnich członków rodziny, a nawet domowych zwierząt. Co więcej, często prócz wypłaty odszkodowania ubezpieczyciel zajmie się także kosztami związanymi z ochroną prawną np. wynagrodzeniem za czynności prawne.

Przykładowe sytuację, w których przyda się ochrona ubezpieczenia OC w życiu prywatnym to chociażby zalanie mieszkania sąsiada czy spowodowane przez niefortunną zabawę dziecka zarysowanie karoserii auta sąsiadki.

OC w życiu zawodowym

Błędy podczas pracy przydarzyć się mogą nawet najlepszym specjalistom. OC w życiu zawodowym chroni przed koniecznością finansowej rekompensaty z tytułu popełnionych w pracy błędów. W niektórych profesjach posiadanie takiej polisy jest obowiązkowe. Dotyczy to przede wszystkim zawodów wymagających wysokich kwalifikacji i stwarzających zagrożenie spowodowania dużej szkody wobec klienta m.in. adwokat, radca prawny, lekarz czy broker ubezpieczeniowy.

Warto jednak wiedzieć, że każdy kto prowadzi działalność gospodarczą ma możliwość zakupu ubezpieczenia OC w życiu zawodowym. Tym samym zapewniamy sobie gwarancję, że finansowe konsekwencje zawodowych błędów weźmie na siebie ubezpieczyciel. Ta polisa może być bardzo przydatna także, gdy zatrudniamy pracowników. Bowiem za ich ewentualne wpadki przy pracy również może zapłacić ubezpieczyciel.

Suma ubezpieczenia i suma gwarancyjna – na jakie odszkodowanie możesz liczyć?

Czytając umowy ubezpieczenia zatknęliście się zapewne z dwoma terminami – suma ubezpieczenia oraz suma gwarancyjna. Wiele osób myli oba pojęcia. W tym poradniku tłumaczymy na czym polega podstawowa różnica pomiędzy tymi terminami. Warto orientować się w tym temacie, bo od wysokości tych sum zależy wysokość odszkodowania. Czym więc różni się suma ubezpieczania od sumy gwarancyjnej?

Suma ubezpieczenia a suma gwarancyjna

Suma ubezpieczenia, czyli górna granica odpowiedzialność zakładu, ustalana jest indywidualnie w ubezpieczeniach mienia i osobowych. Jej wysokość zależy od tego, co konkretnie chcemy objąć ochroną ubezpieczenia. Jeśli ma być to np. mieszkanie, to suma ubezpieczenia powinna stanowić wartość, za jaką możliwe będzie odtworzenie naszego mienia w przypadku szkody. Decydując się na zakup ubezpieczenia turystycznego możemy samodzielnie wybrać limit odpowiedzialności ubezpieczyciela, warto ustalić kwota na poziomie uwzględniającym koszty ewentualnego leczenia i transportu medycznego do kraju. Jeśli więc zależy nam na wysokim odszkodowaniu, należy określić możliwie jak najwyższą sumę ubezpieczenia. Pamiętać trzeba, że wysokość odszkodowania nie będzie wyższe od sumy określonej w umowie, lecz jednocześnie będzie odpowiadała rozmiarowi poniesionej szkody. 

Z kolei suma gwarancyjna występuje w ubezpieczeniu OC – chodzi tu nie tylko o OC komunikacyjne, ale także np. OC w życiu prywatnym czy OC związanym z wykonywaniem działalności gospodarczej. Termin ten odnosi się do górnej granicy odpowiedzialności ubezpieczyciela, czyli oznacza maksymalną kwotę, jaką poszkodowany może dostać w ramach polisy. W przypadku ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych wysokość sumy gwarancyjnej reguluje ustawa, w myśl której nie może być ona niższa niż 5 milionów euro w przypadku szkody na osobie oraz 1 milion euro w przypadku szkody w mieniu.

Wyłudzenia i oszustwa, czyli czym są fraudy w ubezpieczeniach

Zasady prawa mówią o tym, że na ubezpieczeniu nie powinniśmy się wzbogacać. W ubezpieczeniach majątkowych nawet gdybyśmy mieli kilka polis to wypłata i tak nastąpi do wysokości poniesionej szkody, wyjątkiem od tej reguły są polisy chroniące nasze zdrowie i życie np. wypłata świadczenia za trwały uszczerbek na zdrowiu nastąpi z każdej posiadanej przez nas polisy. W praktyce jednak ubezpieczyciele często mają do czynienia z oszustwami i wyłudzeniami. W tekście tego poradnika wyjaśniamy, co kryje się pod pojęciem fraudów w ubezpieczeniach i tłumaczymy konsekwencje tego typu bezprawnej działalności.

Ubezpieczeniowe przestępstwa

Fraudy ubezpieczeniowe to branżowy termin, którym określa się przestępstwa popełniane na szkodę towarzystw ubezpieczeniowych. Oszustwa pojawiają się właściwie na wszystkich etapach transakcji ubezpieczeniowej. Zaczynając od momentu składania wniosku, w którym nieuczciwi klienci podają informacje odbiegające od faktycznego stanu rzeczy lub zatajają czynniki istotne do oceny ryzyka i kalkulacji składki, poprzez zgłaszanie fałszywych zdarzeń, na celowym wyrządzaniu szkody kończąc. Terminem tym określa się także powiększanie rozmiarów szkody, aby otrzymać wyższe odszkodowanie.

Oszustwa ubezpieczeniowe – kto za to płaci?

Wydawać by się mogło, że mijanie się z prawdą w sprawie stanu zdrowia w przypadku polis na życie, czy miejsca parkowania auta w nocy lub tego czy pojazd będzie użytkowany przez młodego kierowcę w przypadku polis komunikacyjnych, nikomu nie szkodzi. Warto jednak wiedzieć, że jeśli ubezpieczyciel udowodni nieścisłości w składanym wniosku, może rozwiązać umowę. Co więcej, może to być przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania.

Niewykryte oszustwa ubezpieczeniowe uderzają zarówno w ubezpieczyciela, jak i również działają na niekorzyść wszystkich jego klientów. Wynika to z faktu, że wyłudzone odszkodowania powodują wzrost wypłaty świadczeń, konsekwencją czego jest podwyższanie składki obowiązującej wszystkich klientów.

Utrata wartości handlowej pojazdu

Gdy nowy pojazd zostanie poważnie uszkodzony w wypadku lub kolizji, to wypłata odszkodowania w wysokości wystarczające jedynie na pokrycie kosztów jego naprawy może nie być wystarczającą rekompensatą. Warto wiedzieć, że likwidacja szkody z polisy OC sprawcy w takim wypadku może obejmować również wyrównanie szkody w postaci utraty wartości samochodu powypadkowego.

Kiedy można liczyć na odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu?

W sytuacji, kiedy w kolizji lub wypadku drogowym został uszkodzony pojazd, poszkodowany może wystąpić do ubezpieczyciela sprawcy szkody z roszczeniem z tytułu utraty wartości handlowej, w związku ze szkodą w tym pojeździe. Bowiem zgodnie z art. 361 § 2 kodeksu cywilnego po stronie ubezpieczyciela leży obowiązek pełnej rekompensaty szkody. A to z kolei oznacza, że kwota wypłaconego odszkodowania powinna uwzględniać zarówno koszt naprawy auta jaki i utraconą wartość handlową pojazdu.

Celem takiego roszczenia jest ustalenie ewentualnej straty za szkodę w pojeździe i jej wysokości, tak aby odszkodowanie jak najpełniej rekompensowało uszczerbek majątkowy powstały w związku ze szkodą w pojeździe. Wysokość odszkodowania jest ustalana z uwzględnieniem m.in. rozmiaru i rodzaju uszkodzeń pojazdu, jego stanu technicznego przez wypadkiem oraz jakości wykonanej naprawy pojazdu.

Kto może liczyć na odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu?

Warto wiedzieć, że każdy przypadek zgłoszonego roszczenia z tytułu utraty wartości handlowej jest przez ubezpieczycieli rozpatrywane indywidualnie. Starając się o realizację takiego roszczenia należy się zgłosić do ubezpieczyciela, który dokona stosownych ustaleń i określi wysokości odszkodowania za utratę handlowej wartości samochodu.

Trzeba mieć jednak świadomość, że nie każda naprawa powypadkowa obniża wartość handlową pojazdu. Co więcej, w przypadku starszych aut w związku z taką naprawą wartość handlowa pojazdu może nawet wzrosnąć. I co ciekawe, w takiej sytuacji kwota wypłacanego odszkodowania – obejmująca celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy – może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą wzrostowi wartości handlowej pojazdu.

Dwa odszkodowania za jedną szkodę – czy to jest możliwe?

Świadomość ubezpieczeniowa Polaków jest co raz większa, a co za tym idzie coraz częściej decydujemy się na polisy, które będą chroniły nasz majątek, życie i zdrowie. Wiele osób zastanawia się, czy istnieje możliwość ubezpieczenia od tego samego ryzyka w dwóch lub więcej towarzystwach i w razie szkody otrzymana dwa lub więcej odszkodowań za jedno zdarzenie. Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta – wszystko zależy od tego, o jakie konkretnie ubezpieczenie chodzi.

Kiedy podwójne ubezpieczenie ma sens?

To, czy ubezpieczony może zgłosić się po kilka świadczeń za jedno zdarzenie zależy od tego, czy chodzi o ubezpieczenie majątkowe (np. polisy mieszkaniowe, autocasco, a także ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub posiadanego mienia), czy ubezpieczenie osobowe (ubezpieczenie na życie lub ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków). W przypadku ubezpieczeń majątkowych takie rozwiązanie jest nieopłacalne ponieważ z zasady na szkodzie nie można się wzbogacić, więc bez względu na ilość posiadanych polis poszkodowany otrzyma odszkodowanie, którego wartość nie przekroczy faktycznej wartości szkody.

W odróżnieniu od ubezpieczeń majątkowych, w ubezpieczeniach osobowych istnieje możliwość kumulacji świadczeń. Co oznacza, że możliwa jest wypłata kilku, niezależnych od siebie odszkodowań. Dla przykładu, jeśli ucierpimy w wypadku komunikacyjnym, to niezależnie od roszczeń z polisy OC sprawcy zdarzenia, ubiegać się możemy także o odszkodowanie z NNW kierowcy, z indywidualnego ubezpieczenia na życie oraz grupowego ubezpieczenia na życie zawartego przez pracodawcę.

Oznacza to, że opłacalne jest posiadanie dwóch lub więcej ubezpieczeń NNW czy ubezpieczeń na życie, bowiem w razie szkody możliwe będzie skorzystanie z każdej polisy i ubieganie się o kilka odszkodowań jednocześnie. Natomiast nie ma potrzeby ubezpieczać samochód czy mieszkanie w kilku zakładach ubezpieczeń na łączną sumę przewyższającą jego wartość, bowiem gdy dojdzie do szkody odszkodowania (nawet jeśli będzie wypłacane w ramach kilku umów ubezpieczeniowych) nie przekroczy wartości faktycznie poniesionej straty.

Czy podwójne ubezpieczenie ma sens?

Równoległe ubezpieczenie w dwóch lub więcej towarzystwach od tego samego ryzyka, które zostało wykupione na przynajmniej częściowo pokrywający się okres, nie zawsze jest korzystne dla ubezpieczonego. To, czy będzie mógł on zgłosić się po kilka odszkodowań zależy od tego, czy chodzi o ubezpieczenie majątkowe (np. polisy mieszkaniowe, autocasco, a także ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub posiadanego mienia), czy ubezpieczenie osobowe (ubezpieczenie na życie lub ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków).

Ubezpieczenie wielokrotne – czy to się opłaca?

Polisy dotyczące szkód osobowych rządzą się swoimi prawami. Nawet jeśli posiadamy już jedną polisę można ubezpieczyć od tego samego ryzyka w innej firmie. Nie ma bowiem przeszkód, aby w razie nieszczęśliwego zdarzenia pobrać świadczenie przysługujące z kilku polis na życie lub NNW jednocześnie. Takie rozwiązanie jest nieopłacalne w przypadku ubezpieczeń majątkowych. Co więcej, osobie ubezpieczającej to samo ryzyko majątkowe w kilku towarzystwach i próbującej wyłudzić odszkodowanie większe niż wartość szkody grożą konsekwencje karne.

Ubezpieczenie majątku w dwóch firmach

W przypadku ubezpieczeń majątkowych zasadą jest, że na szkodzie nie można się wzbogacić. Wynika to z istoty tego rodzaju ubezpieczeń, które polegają na rekompensacie poniesionej straty. W myśl przepisów kodeksu cywilnego suma odszkodowania wypłacona przez ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia majątkowego nie może być wyższa od wartości faktycznie poniesionej szkody. Oznacza to, że nawet jeśli ten sam przedmiot ubezpieczymy od tego samego ryzyka w dwóch towarzystwach na sumy, które łącznie przewyższają jego wartość, to nie możemy liczyć na dwa odszkodowania, których łączna wysokość przekroczy wartość szkody. W takiej sytuacji obaj ubezpieczyciele złożą się na wypłacane świadczenie, a wysokość wkładu każdego z nich będzie proporcjonalna do sum ubezpieczenia zapisanych w umowie.

Podwójne ubezpieczenia auta czy mieszkania

W praktyce oznacza to, że nie ma potrzeby decydować się na podwójne ubezpieczenie samochodu czy mieszkania na łączną sumę przewyższającą jego wartość, ponieważ gdy dojdzie do szkody wysokość odszkodowania (nawet jeśli będzie wypłacane w ramach kilku umów zawartych w różnych towarzystwach) nie przekroczy wartości faktycznie poniesionej straty. Co więcej, wszystkim, którzy ubezpieczając majątek w kilku towarzystwach będą próbowali wyłudzić odszkodowanie większe niż wartość szkody, grożą konsekwencje karne.