FAQ

Jakie ubezpieczenie na życie wybrać?

Celem ubezpieczenia na życie jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa zarówno osobie decydującej się na zakup polisy, jak i jej najbliższym. W przypadku śmierci lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych ubezpieczyciel wypłaci pieniądze, które pomogą „stanąć na nogi”. Dlatego warto poświęcić dłuższą chwilę i wybrać najkorzystniejsze ubezpieczenie na życie. Czym kierować się podczas podejmowaniu decyzji i jaką polisę na życie wybrać?

Wybór polisy to ważna decyzja finansowa. Aby kupić dobre ubezpieczenie na życie trzeba na spokojnie zastanowić się nad naszymi możliwościami i oczekiwaniami.

 

FAQ - Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie | Superpolisa | OC i AC | Ubezpieczenie na życie

Czego oczekiwać od polisy?

Polisa ubezpieczeniowa na życie zapewnia zabezpieczenie finansowe rodzinie i osobom, które były na utrzymaniu ubezpieczonego w przypadku jego śmierci lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Należy także pamiętać, że to produkt indywidualny i każdy powinien dopasować zakres ubezpieczenia do własnej sytuacji i potrzeb. Ważne jest to, jaką kwotę możemy zainwestować w polisę, jaki jest stan naszego zdrowia, czy mamy kredyt hipoteczny i jaką dokładnie ochronę chcemy zapewnić najbliższym.

Warto rozeznać się w temacie, gdyż oferty ubezpieczeń na życie są bardzo zróżnicowane. Podstawowe produkty zabezpieczają najbliższych na wypadek śmierci ubezpieczonego. Istnieją także „życiówki”, których celem jest pomoc samemu ubezpieczonemu, gdy zmagać się będzie z chorobą lub podczas kosztownej rehabilitacji. Poza polisami ochronnymi można zdecydować się również na ubezpieczenia inwestycyjne, które jednocześnie pomagają pomnożyć majątek.

Najlepsze ubezpieczenie na życie

Aby wybrać najlepsze ubezpieczenie na życie, należy zastanowić się nad optymalną formą ochrony. Obecnie na rynku funkcjonuje kilka odmian ubezpieczeń życiowych, a każdy produkt ma nieco inne zastosowanie. Polisy dzielimy na:

 • Ubezpieczenie na całe życie – gwarantuje zabezpieczenie na całe życie ubezpieczonego, często zawiera opcję inwestycyjną;
 • Ubezpieczenie terminowe – zabezpiecza bliskich na wypadek śmierci ubezpieczonego tylko na określony w umowie czas (np. 25 lat);
 • Ubezpieczenie posagowe – uprawnionym do otrzymania świadczenia jest w tym przypadku dziecko, które ustaloną sumę pieniędzy dostaje po osiągnięciu pełnoletności;
 • Ubezpieczenie na dożycie – gwarantuje wypłatę ustalonej sumy pieniędzy pod warunkiem dożycia okresu zakończenia ubezpieczenia.

Ważną kwestią jest także wybór sum ubezpieczenia, czyli górnej granicy odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Nie ma żelaznych reguł mówiących o tym, na jakie kwoty warto się ubezpieczyć. To kwestia indywidualna. Dlatego ustalając sumę ubezpieczenia warto wrócić do pytania o cel polisy. Dodatkowo ważne jest, aby umowa dopuszczała zmianę sumy ubezpieczenia, co może być konieczne, gdy zmieni się sytuacja życiowa.

Najtańsze ubezpieczenie na życie

To, jaką składkę przyjdzie nam zapłacić za ubezpieczenie na życie, wymaga indywidualnej wyceny. Na jej wysokość wpływ ma wiele czynników, w tym także stan zdrowia, charakterze wykonywanej pracy i ewentualnych zagrożeniach. Ubezpieczyciele skrupulatnie oceniają potencjalne ryzyka i niejednokrotnie wymagają od klientów przedstawienia diagnoz lekarskich i wyników badań medycznych. Zasadniczy wpływ na wysokość składki za ochronę ubezpieczeniową ma to, jak wysokiej wypłaty świadczenia oczekujemy, czyli jak wysoka będzie suma ubezpieczenia.

Należy mieć świadomość, że najtańsze ubezpieczenie na życie wcale nie musi być najlepszą opcją. Przy wyborze polisy najważniejsae jest nie cena, a przemyślane dopasowanie zakresu ochrony do potrzeb. Może się bowiem okazać, że kupiona w pośpiechu polisa na życie lub ta ze stosunkowo niską składką nie będzie spełniać oczekiwań w momencie, gdy przyjdzie nam z niej skorzystać.

Podsumowując – trzeba dobrze zastanowić się, jakie ubezpieczenie będzie dla nas najlepsze. Gdy już odpowiemy sobie na to pytanie, warto zgłosić się do doradców Superpolisy. Z ich pomocą zakup polisy na życie będzie szybki i o wiele prostszy.

Jak zgłosić dziecko do ubezpieczenia?

Rodzic, który pracuje i został objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, ma wynikający z ustawy obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia swoich dzieci. W tym poradniku wyjaśniamy, jak zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego, na czym polega, kto i kiedy powinien to zrobić.  

Zgłoszenie do ubezpieczenia dziecka jest wynikającym z ustawy obowiązkiem rodziców. Polega na „dopisaniu” go do ubezpieczenia zdrowotnego matki lub ojca. Rodzice muszą ustalić, które z nich zajmie się tą kwestią, gdyż może to zrobić tylko jedno z nich. Wpisanie dziecka do ubezpieczenia oznacza, że zakład pracy matki bądź ojca dziecka, będzie płacił za nie składki ubezpieczenia zdrowotnego.

 

FAQ - Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie | Superpolisa | OC i AC | Jak ubezpieczyć dziecko

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia

Od początku 2013 roku każda osoba ubezpieczona musi w stosownym czasie poinformować swojego płatnika – pracownik swojego pracodawcę, a przedsiębiorca ZUS – o członkach rodziny uprawnionych do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Wcześniej zgłoszenie do ubezpieczenia również było obowiązkowe, ale nie wiązało się z żadnymi konsekwencjami. Obecnie rodzic, który nie zadba o ubezpieczenie zdrowotne dziecka, musi się liczyć z sankcjami, w tym grzywną.

Na zgłoszenie informacji o ubezpieczeniu pociechy rodzic ma 7 dni liczonych od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność zgłoszenia, czyli np. od dnia narodzin dziecka.

W sytuacji, kiedy żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (lub nie posiada uprawnień do świadczeń na podstawie innych przepisów) zgłosić dziecko mogą ubezpieczeni dziadkowie. Gdyby nie było to możliwe zgłoszeniem do ubezpieczenia zajmie się ośrodek pomocy społecznej (aż do momentu rozpoczęcia nauki), a później szkoła. Jednak rodzice muszą pamiętać, aby o zaistniałym fakcie poinformować odpowiednią placówkę.

Ubezpieczenie niemowlaka

Do sporządzenia zgłoszenia do ZUS konieczny jest numer PESEL. Na jego wydanie urząd stanu cywilnego ma 30 dni. Co oznacza, że w praktyce skuteczne zgłoszenie noworodka do ubezpieczenia nie zawsze jest możliwe w wyznaczonym terminie.

Gdyby zdarzyło się tak, że rodzicom nie udało się dopełnić obowiązku ubezpieczenia potomka, a konieczne jest skorzystanie z opieki medycznej, nie trzeba się obawiać. Zgodnie z prawem, każde dziecko do ukończenia szóstego miesiąca życia, ma prawo do korzystania z koniecznej opieki medycznej. Oznacza to, że przez pierwsze pół roku dokument potwierdzający ubezpieczenie niemowlaka nie będzie konieczny.

Ubezpieczenie dzieci przez rodziców jest możliwe aż do 18 roku życia, a jeśli się uczą, aż do 26 roku życia.

Jak i gdzie sprawdzić, czy jestem ubezpieczony?

Posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego uprawnia do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej. Większość osób składki do ZUS-u odprowadza z tytułu zatrudnienia, prowadzenia gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej. Jeśli jednak nie jesteśmy pewni, czy zostaliśmy objęci ubezpieczeniem zdrowotnym, możemy to w łatwy i szybki sposób zweryfikować. W tym poradniku znajdziecie odpowiedź na pytanie, gdzie i jak sprawdzić ubezpieczenie zdrowotne.

Jak sprawdzić, czy jestem ubezpieczony?

To, czy mamy dostęp do bezpłatnej opieki medycznej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, można w łatwy sposób sprawdzić. Wszystko dzięki systemowi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ), który jest powiązany z Centralnym Wykazem Ubezpieczonych, czyli bazą gromadzącą informacje na temat wszystkich ubezpieczonych w NFZ. System działa od początku 2013 roku i został wprowadzony ze względu na zmieniające się zasady dotyczące dokumentowania prawa do świadczeń zdrowotnych.

Gdzie sprawdzić, czy jestem ubezpieczony?

System weryfikacji uprawnień pacjentów umożliwia potwierdzenie prawa do korzystania ze świadczeń zdrowotnych. Aby sprawdzić, czy jest się ubezpieczonym wystarczy udać się do szpitala, przychodni czy gabinetu lekarskiego, podać numer PESEL i potwierdzić swoją tożsamość dokumentem (np. dowodem osobistym lub paszportem). To wystarczy, aby pracownicy rejestracji lub lekarz zweryfikowali status ubezpieczenia zdrowotnego w systemie eWUŚ.

Sprawdź, czy jesteś ubezpieczony bez wychodzenia z domu

Zastanawiasz się, jak sprawdzić ubezpieczenie bez konieczności wizyty w przychodni czy szpitalu? Jest to możliwe! Z systemu eWUŚ korzystać mogą nie tylko lekarze, pielęgniarki i personel recepcji, ale także sami zainteresowani.

Aby samodzielnie sprawdzić status ubezpieczenia online, na własnym komputerze, trzeba założyć konto w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP). Dostęp do systemu jest bezpłatny, a dane w nim gromadzone są na bieżąco aktualizowane, zgodnie z informacjami m.in. z ZUS-u i KRUS-u.

Co to jest i ile kosztuje ubezpieczenie zdrowotne?

Zastanawiasz się, co obejmuje ubezpieczenie zdrowotne? Czy możliwe jest zgłoszenie dziecka, żony lub męża do ubezpieczenia? Z jakich świadczeń można skorzystać posiadając podstawowe ubezpieczenie zdrowotne i ile to kosztuje? A może nie pracujesz i szukasz informacji o dostępie do świadczeń medycznych i jak w takim przypadku kształtuje się wysokość ubezpieczenia zdrowotnego? W tym poradniku wyjaśniamy wszystko, co należy wiedzieć na temat tego ubezpieczenia.

Na wstępie warto zaznaczyć, że w myśl konstytucji każdy obywatel Polski ma prawo do ochrony zdrowia i świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych. Składka na ubezpieczenie zdrowotne przekazywana jest do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), a następnie do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Co ważne, nie można zrezygnować z opłacania składki zdrowotnej.

Co to jest ubezpieczenie zdrowotne?

Jak podaje definicja, ubezpieczenie zdrowotne umożliwia uzyskanie świadczeń medycznych i opieki zdrowotnej, których celem jest zachowanie zdrowia oraz ochrona przed skutkami chorób.

Ubezpieczenia zdrowotne w Polsce można podzielić na ubezpieczenia obowiązkowe oraz dobrowolne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne posiada każdy, kto od swojego dochodu odprowadza odpowiednią składkę. Taka osoba może korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej w ramach NFZ. Możliwy jest także zakup dodatkowego, nieobowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeśli nie jesteś pewien, czy możesz bezpłatnie korzystać ze świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia, przeczytaj poradnik, w którym tłumaczymy, jak sprawdzić ubezpieczenie zdrowotne.  

Kogo można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego?

Każdy, kto podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, faktyczną opieką zostaje objęty w momencie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Od tej chwili nabywa prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ.

Co istotne, zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego jest obowiązkiem rodzica. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku wszystkich członków rodziny, którzy nie mają innego tytułu do ubezpieczenia. Oznacza to, że zgłoszenie żony lub męża do ubezpieczenia (o ile sama lub sam nie odprowadza składki) również jest możliwe. 

Prawo dopuszcza dopisanie do ubezpieczenia zdrowotnego:

 • dziecka (do ukończenia przez nie 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki);
 • małżonka;
 • rodziców i dziadków w przypadku, gdy wraz z ubezpieczonym mieszkają w jednym gospodarstwie domowym.

Warto również wiedzieć, że ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny gwarantuje mu dokładnie taki sam zakres świadczeń, jaki posiada sam ubezpieczony. Co więcej nie wiąże się z podniesieniem wysokości składki.

Ile kosztuje ubezpieczenie zdrowotne?

Wysokość składki zdrowotnej ustalono na poziomie 9% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Czyli to, ile kosztuje indywidualne ubezpieczenie zdrowotne zależy od podawanych co kwartał przez GUS informacji o średnich zarobkach.

Za pracownika składkę ubezpieczenia odprowadza jego pracodawca, a za osobę wykonującą pracę na umowę o zlecenie składkę odprowadza zleceniodawca. Natomiast każdy, kto prowadzi własną działalność gospodarczą składkę płaci sam za siebie. Również osoby, które ubezpieczają się dobrowolnie składkę zdrowotną muszą opłacać samodzielnie.

Jak uzyskać ubezpieczenie zdrowotne, jeśli nie pracuję?

Pracujący na tzw. śmieciowe umowy oraz wszyscy, którzy nie płacą obowiązkowych składek do ZUS, stają przed decyzją, gdzie wykupić ubezpieczenie zdrowotne i zastanawiają się, ile kosztuje indywidualne ubezpieczenie zdrowotne. Aby móc skorzystać z opieki zdrowotnej powinni podpisać umowę z NFZ i co miesiąc opłacać dobrowolną składkę zdrowotną. Warto również wiedzieć, że choć taką umowę podpisuję się na czas nieokreślony, to wygasa ona w przypadku uzyskania przez osobę ubezpieczoną obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Samemu można również w każdej chwili ją rozwiązać.

Ile kosztuje dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne?

Z opcji dobrowolnego przystąpienia do NFZ korzystają osoby, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego i nie mogą być zgłoszone przez członków rodzin.

W tym przypadku miesięczna stawka ubezpieczenia zdrowotnego również wynosi 9% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Dokładna składka za dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne jest podawana przez GUS co kwartał. Dla przykładu za kwiecień, maj, czerwiec 2017 r. składka wynosiła 395,15 zł

Decydując się na dobrowolne ubezpieczenie medyczne niekiedy trzeba liczyć się z dodatkową opłatą. Dotyczy to osób, które do tej pory nieregularnie odprowadzały składki lub miały przerwy w ubezpieczeniu. Kwota dodatkowej opłaty zależy od tego, jak długo trwała przerwa (np. jeśli przerwa trwała od 3 miesięcy do 12 miesięcy to dodatkowa opłata wynosi 20% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki, powyżej roku należy zapłacić 50% przeciętnych dochodów).

Ile wynosi ubezpieczenie zdrowotne i składka zdrowotna, gdy ubezpieczamy się prywatnie?

Oprócz powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego można również zdecydować się na prywatne ubezpieczenie. Popularność polis zdrowotnych i specjalnych abonamentów rośnie głównie ze wzglądu na wyższą jakość usług medycznych i kolejki w publicznych przychodniach i szpitalach. To, ile kosztuje prywatne ubezpieczenie zdrowotne, zależy od wybranego pakietu i firmy, na której usługi się zdecydujemy. Kwota ubezpieczenia zdrowotnego zależy od listy dostępnych placówek i limitu dostępnych świadczeń i badań.

Jak sprawdzić ubezpieczenie zdrowotne ?

Konstytucja gwarantuje każdemu prawo do ochrony zdrowia, jednak nie każdy i nie zawsze może skorzystać z bezpłatnych, czyli finansowanych ze środków publicznych, świadczeń opieki zdrowotnej. Jeśli nie jesteś pewien, czy nadal jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym i bez problemu możesz korzystać ze świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia, przeczytaj ten poradnik. W tekście wyjaśniamy, na jakich zasadach przebiega sprawdzanie ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) korzystać ze świadczeń mogą zarówno osoby ubezpieczone obowiązkowo i dobrowolne, a także inne osoby, które spełniają określone w ustawie warunki. Aby zarejestrować się do lekarza lub skorzystać z opieki medycznej w szpitalu wystarczy mieć przy sobie potwierdzający tożsamość dokument i podać numer PESEL. Ważne jest jednak wcześniejsze sprawdzenie ubezpieczenia zdrowotnego. Bowiem zdarzyć się może tak, że dane w systemie nie będą aktualne i przez to możemy mieć problem ze skorzystanie z pomocy medycznej. Jeśli nie jesteś pewien, czy zostałeś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, a nie chcesz narazić się na nieprzyjemności podczas wizyty u lekarza czy w szpitalu, sprawdź, czy jesteś ubezpieczony!  

Jak i gdzie sprawdzić ubezpieczenie zdrowotne online?

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ sprawdzić można podając w przychodni, gabinecie lekarskim lub szpitalu swój numer PESEL i potwierdzając swoją tożsamość dokumentem (dowodem osobistym, paszportem lub prawem jazdy).

Warto jednak wiedzieć, że aby zweryfikować status ubezpieczenia zdrowotnego nie jest konieczna wizyta w przychodni czy szpitalu. Platforma, dzięki której lekarz lub pielęgniarka potwierdzają prawo do korzystania ze świadczeń, dostępna jest także dla samych zainteresowanych. Oznacza to, że ubezpieczenie zdrowotne sprawdzić można online, bez wychodzenia z domu. System umożliwiający błyskawiczne potwierdzenie dostępu do opieki zdrowotnej w ramach NFZ to Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ). Gromadzone w eWUŚ informacje są aktualizowane codziennie, zgodnie z danymi m.in. ZUS i KRUS. Oznacza to, że system podaje informacje o prawie pacjenta do świadczeń zgodnie ze stanem na dzień zapytania.

Sprawdzenie ubezpieczenia zdrowotnego, czyli jak działa eWUŚ?

System eWUŚ ułatwia weryfikacje świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Aby sprawdzić, czy aktualnie jesteśmy ubezpieczeni, wystarczy wprowadzić do bazy numer PESEL. Platforma błyskawicznie sprawdzi informacje z ZUSu i NFZ i wyświetli jedną z dwóch informacji: potwierdzi ubezpieczenie (kolorem zielonym) lub wskaże na brak ubezpieczenia (kolorem czerwonym).

W przypadku drugiej opcji nie należy się od razu obawiać, że przyjdzie nam zapłacić rachunek za wizytę u lekarza. Jeśli jesteśmy przekonani o posiadaniu ubezpieczenia (np. na podstawie zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenia) należy wyjaśnić sprawę z pracodawcą. Gdy ubezpieczenie zdrowotne przysługuje nam z tytułu ubezpieczenia przez szkołę, uczelnie czy fakt posiadanej renty lub emerytury, należy zgłosić się do oddziału ZUS lub NFZ z dokumentami potwierdzającymi prawo do ochrony ubezpieczeniowej.

Warto także wiedzieć, że gdyby pracodawca lub inny podmiot nie opłacił składek, można skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia NFZ. To jednak wiąże się z dodatkowymi kosztami. To, ile kosztuje ubezpieczenie zdrowotne, zależeć będzie od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Aktualne informacje na ten temat podaje NFZ w ślad za podawanymi przez GUS informacji o średnich zarobkach.

W takiej sytuacji dobrze jest zapoznać się również z ofertami prywatnych pakietów medycznych.

Pakiet badań

Ubezpieczenie zdrowotne pozwala na przeprowadzenie szeregu badań w ramach posiadanej ochrony. Dostęp dotyczy  podstawowych lub rozszerzonych badań:

 • diagnostycznych,
 • laboratoryjnych,
 • rentgenowskich,
 • EKG.

 

Uwaga!

W ramach rozszerzonego pakietu ubezpieczeniowego można także przeprowadzić badanie USG w obniżonej cenie 20 zł. Za niektóre z powyżej wymienionych badań również pobierana jest opłata tej wysokości.

Pakiet podstawowych i rozszerzonych konsultacji lekarskich

Bardzo ważnym elementem ubezpieczenia zdrowotnego jest dostęp do szeregu konsultacji medycznych. Wybierając ubezpieczenie należy zdecydować się na pakiet podstawowych lub rozszerzonych konsultacji. W ramach posiadanej ochrony można liczyć na wizyty u lekarzy podstawowej opieki medycznej, u specjalistów, a także na konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne.

Uwaga!

Pacjenci mogą uzyskać informacje na temat usług i umówić się na wizytę do wybranego specjalisty bezpośrednio przez internet (www.luxmed.pl).

Wybierając ubezpieczenie dla siebie należy przyjrzeć się szczegółowym warunkom, na jakich zawierana jest umowa. Bardzo istotne jest m.in. sprawdzenie, do których konsultacji dostęp jest darmowy i nielimitowany, a za które należy dodatkowo zapłacić.

Uwaga!

Stawki za wizyty w ramach ubezpieczenia zdrowotnego są o wiele niższe, niż w przypadku prywatnych wizyt umawianych na własną rękę.

Telefoniczna Informacja Medyczna

Dostęp do czynnej całą dobę infolinii pozwala o każdej porze dnia i nocy skonsultować problem ze zdrowiem podczas rozmowy z doświadczonymi lekarzami, pielęgniarkami czy ratownikami medycznymi. Na podstawie przekazanych informacji eksperci doradzają, jakie działania należy podjąć w omawianej sytuacji.

Uwaga!

Dyżurujący konsultanci posiadają również informacje na temat godzin otwarcia aptek oraz szpitali.

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

Z ubezpieczenia zdrowotnego może skorzystać osoba w wieku od 18 do 64 lat, która za pośrednictwem konta w Superpolisie zdecyduje się na przystąpienie do ubezpieczenia zdrowotnego oferowanego przez LUX MED. Warunkiem rozpoczęcia okresu ochrony jest uregulowanie należności za ochronę.

Uwaga!

Dostępne są trzy typy ubezpieczenia: indywidualny, partnerski oraz rodzinny. Oznacza to, że ochroną może być objęty wyłącznie posiadacz polisy, ale również dobrze do ubezpieczenia mogą dołączyć jego partner (np. współmałżonek) oraz dzieci.

Ubezpieczenia zdrowotne

Dzięki ubezpieczeniu zdrowotnemu posiadacz polisy otrzymuje dostęp do całodobowej informacji medycznej, na której otrzyma poradę na temat dalszego postępowania w przypadku problemów ze zdrowiem. Ubezpieczenie zapewnia również możliwość skorzystania z szeregu konsultacji lekarskich oraz ułatwia dostęp do wykonywania badań.