Jak kupić polisę?

Zakup polisy w naszej porównywarce ubezpieczeń odbywa się w zaledwie kilku prostych krokach i trwa tylko kilka minut. Zapoznajcie się z poniższą instrukcją, aby dowiedzieć się więcej na temat sposobu działania naszego systemu sprzedażowego.

 

Krok 1: Uzupełnienie formularza

 

Aby kupić ubezpieczenie komunikacyjne OC/AC, turystyczne lub mienia, należy wypełnić odpowiedni formularz. Zajmuje to zaledwie kilka minut. Pamiętaj, że wszystkie wprowadzone dane muszą być zgodne z rzeczywistością.

 

Uzupełnij formularz..

 

Krok 2: Porównanie ofert ubezpieczeniowych

 

Po wprowadzeniu danych do formularza musimy przeanalizować wszystkie informacje. Nie dłużej niż po paru sekundach na ekranie zobaczysz szczegółowe propozycje ubezpieczeń, zawierające zakres ochrony i ceny transakcyjne.

 

Porównaj oferty ubezpieczeniowe..

 

Krok 3: Zapisanie kalkulacji składek

 

Pamiętaj, że porównanie ubezpieczeń można zapisać na indywidualnym koncie w Superpolisie. Dzięki tej opcji przy kolejnej kalkulacji formularz uzupełni się automatycznie, a ceny dostępnych do kupienia polis zostaną zaktualizowane.

 

Zapisz kalkulację składki..

 

Krok 4: Składanie wniosku o ubezpieczenie

 

Wypełnienie formularza i przeprowadzenie porównania są anonimowe. Jednak, aby zakupić ubezpieczenie, należy złożyć wniosek o ubezpieczenie, który umożliwi identyfikację przez zakład ubezpieczeń osoby kupującej polisę.

 

Złóż wniosek o ubezpieczenie..

 

Krok 5: Zawarcie umowy ubezpieczenia

 

Zakup finalizowany jest po kliknięciu w odnośnik „Kup polisę” na naszej stronie. W niektórych przypadkach zakup zostanie przekierowany na stronę ubezpieczyciela. Transakcja zakończy się po opłaceniu składki w całości lub I raty.

 

Zawrzyj umowę ubezpieczenia..

 

Krok 6: Formy płatności

 

Za wybrane ubezpieczenie można zapłacić bezpośrednio w Superpolisie kartą lub przelewem. Jeżeli transakcja kończona jest na stronie ubezpieczyciela, to wskazanie dostępnych rodzajów płatności należy do niego.

 

Wybierz formę płatności..

 

Krok 7: Dostarczenie oryginalnych dokumentów

 

Na Twój adres e-mail oraz na konto w Superpolisie przesłane zostanie potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia. Formalności zostaną zakończone, gdy od nas lub bezpośrednio od ubezpieczyciela otrzymasz komplet oryginalnych dokumentów.

 

Otrzymaj potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia..

 

Krok 8: Oględziny pojazdu

 

Ten punkt dotyczy wyłącznie osób, które zdecydowały się na zakup ubezpieczenia AC. Nieraz zdarza się tak, że ubezpieczyciel będzie chciał dokonać oględzin pojazdu. W tym celu skontaktuje się z Tobą i umówi wizytę rzeczoznawcy.

 

Pamiętaj o oględzinach pojazdu..

Zobacz również:

Zapraszamy do kontaktu

Zadzwoń do nas:
22 228 27 00

Lub wypełnij poniższy formularz, a my odezwiemy się do Ciebie!

Informujemy Pana/Panią, że współadministratorami danych są: Agencja Konsultant Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 212 oraz Superpolisa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 212, działający pod wspólną pod nazwą handlową „Superpolisa”. [...]
Ze wszystkimi współadministratorami można się skontaktować poprzez adres email iod@mak-investments.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.superpolisa.pl lub pisemnie na adres któregokolwiek ze współadministratorów.
Współadministratorzy uzgodnili, że może Pan/Pani zrealizować przysługujące Panu/Pani prawa wobec każdego ze współadministratorów i każdy z nich jest odpowiedzialny za ich realizację.
Współadministratorzy danych osobowych wyznaczyli wspólnie inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@mak-investments.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.superpolisa.pl lub pisemnie na adres siedziby któregokolwiek ze współadministratorów.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
a) określenia Pani/Pana wymagań i potrzeb w zakresie ochrony ubezpieczeniowej i przedstawienia propozycji umów ubezpieczenia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 pkt. a, tj. Pani/ Pana zgody;
b) marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług;
c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem administratora jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
d) w celu wypełnienia przez administratora danych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz dofinansowaniu terroryzmu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO o ile ma zastosowanie.

Współadministratorzy przestaną wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach, a w celu określenia Pani/ Pana wymagań i potrzeb w zakresie ochrony ubezpieczeniowej i przedstawienia propozycji umów ubezpieczenia oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia roszczeń.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione zakładom ubezpieczeń.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/ Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/ Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymywania od administratora Pani/ Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/ Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych lub z którymkolwiek ze współadministratorów. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne w przypadku marketingu bezpośredniego usług administratora. Podanie danych osobowych w celu określenia Pani/ Pana wymagań i potrzeb w zakresie ochrony ubezpieczeniowej i przedstawienia propozycji umów ubezpieczenia jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu przygotowania odpowiedniej oferty ubezpieczenia.
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM SERWISU SUPERPOLISA.PL udostępnionego na https://superpolisa.pl/regulaminy/ i akceptuję jego treść.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez: Agencję Konsultant Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 212 oraz Superpolisa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 212, działających pod wspólną pod nazwą handlową „Superpolisa” jako współadministratorzy danych osobowych, w celu określenia moich wymagań i potrzeb w zakresie ochrony ubezpieczeniowej i przedstawienia mi propozycji umów ubezpieczenia.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od: Agencji Konsultant Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 212 oraz Superpolisa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 212, działających pod wspólną pod nazwą handlową „Superpolisa” jako współadministratorzy danych osobowych informacji handlowo-marketingowych z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących, wybierając jako formę kontaktu:

Połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe, IVR)

Wiadomości elektroniczne (e-mail, SMS/MMS)