Po opłaceniu składki należnej za ubezpieczenie, w formie elektronicznej (na wskazany adres e-mail oraz na konto założone w systemie Superpolisy) przesyłane jest potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia. Taka informacja oznacza, że ubezpieczenie zostało zakupione prawidłowo i ochrona rozpocznie się wraz ze wskazaną w formularzu sprzedażowym datą. Jednak aby proces zakupu mógł zostać uznany za w pełni zakończony, Superpolisa lub bezpośrednio ubezpieczyciel muszą przekazać klientowi niezbędne dokumenty, m.in. polisę potwierdzającą transakcję oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU), w których znajdują się szczegółowe informacje na temat zakresu kupionej ochrony.

Alert ikona

Uwaga

Już prawie żaden Ubezpieczyciel nie dostarcza dokumentów pod wskazany podczas zakupu adres pocztowy. W sprzedaży na odległość wiążące są dokumenty dostarczone pocztą elektroniczną i nie wymagają one dodatkowego podpisu Klienta.

Dalej

Oblicz składkę i porównaj z innymi Towarzystwami:

Oblicz składkę Znajdź placówkę