HDI

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna

ul. Rondo Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa

Wysokość kapitału zakładowego:
142 100 000 PLN

Należy do: Talanx International AG – większościowy udziałowiec (Niemcy)

O towarzystwie

HDI to marka ubezpieczeniowa o ponad 100-letniej tradycji. Na polskim rynku pojawiła się w 2002 roku, a swoją pozycję umocniła w 2012 roku łącząc się z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., z którym w ramach grupy Talanx – jednej z największych firm ubezpieczeniowych na świecie – tworzy drugą siłę w polskich ubezpieczeniach. W ofercie HDI znajdują się polisy komunikacyjne, majątkowe, gospodarcze oraz osobowe dedykowane zarówno klientom indywidualnym, jak i małym i średnim przedsiębiorstwom.

Ubezpieczenia HDI

dostępne w Superpolisie:

Ubezpieczenie komunikacyjne HDI dostępne jest w wybranych placówkach Superpolisy. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się poniżej.

Jak zlikwidować szkodę

w HDI?

Aby rozpocząć proces likwidacji szkód, należy skorzystać z formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Ubezpieczyciela https://hdiubezpieczenia.pl/likwidacja-szkod  lub z infolinii dostępnej pod numerem 22 449 99 99.

Oblicz składkę i porównaj z innymi Towarzystwami:

Oblicz i kup Znajdź placówkę

Oferta HDI

Sprawdź naszą ofertę HDI. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki.

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Obowiązkowe ubezpieczenie OC zapewnia ochronę kierowcy na wypadek szkód, które wyrządzi innym uczestnikom ruchu drogowego. Odpowiedzialność ubezpieczyciela zamyka się w kwocie 1 050 000 euro w przypadku szkód na mieniu i 5 210 000 euro w przypadku szkód na zdrowiu poszkodowanych. Ponadto kierowca kupując OC w HDI ma możliwość wyboru zakresu ochrony. Może zdecydować się na standardowy pakiet lub wybrać Pakiet OC Turbo zawierający assistance, gwarancję ochrony zniżek i bezpłatnego rozszerzenia zakresu ochrony przy odnowieniu umowy. Ponadto ubezpieczony w ramach udostępnianej przez HDI bezpośredniej likwidacji szkód może liczyć na finansową rekompensatę wypłacaną przez ubezpieczyciela wtedy, gdy podczas kolizji to jego auto zostanie uszkodzone.

HDI Autocasco Plus

HDI Autocasco Plus obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody polegające na uszkodzeniu, całkowitym zniszczeniu lub kradzieży pojazdu (za wyjątkiem motorowerów), jego części lub wyposażenia. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w Polsce oraz w pozostałych krajach europejskich (prócz Gruzji, a w Rosji i Turcji jedynie w europejskich częściach ich terytoriów), a także Maroka, Tunezji i Izraela. Umowa ubezpieczenia AC może zostać zawarta w wariancie kosztorysowym lub serwisowym, które określają sposób likwidacji szkody częściowej.

Ubezpieczenie HDI Autocasco Plus opiera się na tzw. formule all risks, czyli obejmuje wszystkie ryzyka standardowej polisy m.in.:

– zderzenia się pojazdów,

– kontakt z przeszkodami znajdującymi się na drodze (np. zwierzętami lub elementami pobocza),

– działaniem osób trzecich,

-pożaru czy działania sił przyrody,

– oraz wszystkie inne ryzyka, które nie zostały wyraźnie wyłączone z umowy.

Niezależnie od odszkodowania ubezpieczony w HDI kierowca otrzyma dodatkowo zwrot kosztów zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu, jego transportu (do 1500 zł) i dodatkowego badania technicznego (łącznie do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, lecz nie więcej niż 4 tys. zł).

HDI Moto Assistance Plus

Samochodowe ubezpieczenie assistance w HDI, które zapewnia pomoc ubezpieczyciela w ramach jednego z czterech dostępnych wariantów – Standardowego, Złotego, Złotego+ lub krótkoterminowym Podróżnik 15 (zawieranego na okres 15 dni).

W standardowym wariancie komunikacyjnego ubezpieczenia assistance pomoc ubezpieczyciela realizowana jest tylko w razie wypadku, który miał miejsce na terenie kraju. Polega na przekazywaniu wiadomości i udostępnieniu informacji o serwisach, a także holowaniu ubezpieczonego pojazdu do 100 km oraz samochodu poszkodowanego bez limitu kilometrów. Suma ubezpieczenia przewidziana na pomoc wynosi 5 tys. zł.

Pozostałe warianty komunikacyjnego ubezpieczenia assistance gwarantują realizację zawartych w umowie świadczeń zarówno w Polsce, jak i krajach europejskich (z wyłączeniem Gruzji, a w przypadku Rosji i Turcji jedynie w europejskich częściach ich terytorium), a także Maroka, Tunezji i Izraela. Polisa obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów usług będących następstwem:

– wypadku,

– awarii,

– kradzieży,

– oraz szeregu innych zdarzeń wynikających z faktu poruszaniem się pojazdem.

Posiadacze pakietów Złoty, Złoty+ i Podróżnik 15 mogą liczyć na realizację świadczeń polegających na:

– przekazywaniu wiadomości najbliższym, dostępie do informacji serwisowej oraz pomocy tłumacza,

– próbie uruchomienia pojazdu na miejscu zdarzenia i ekspertyzie technicznej,

– holowaniu ubezpieczonego pojazdu (w wariancie Złotym do 200 km, w Złotym + i Podróżnik 15 do 400 km) oraz samochodu poszkodowanego w kraju bez limitu km,

– organizacji parkingu (do 2 dni w pakiecie Złotym, w pozostałych do trzech dni),

– odbiorze pojazdu, kontynuacji podróży lub powrocie do miejsca zamieszkania,

– zakwaterowaniu w hotelu (w wariancie Złotym +),

– świadczeniach w ramach pomocy medycznej (w wariancie Złotym + i Podróżnik 15),

– pojeździe zastępczym (w pakiecie Złotym do 5 dni, w Złotym+ i Podróżnik 15 nawet do 10 dni),

– złomowaniu pojazdu.

W wariancie Złotym świadczenia w ramach pomocy serwisowej i pojazdu zastępczego dostępne są pod warunkiem, że do zdarzenia doszło w odległości co najmniej 25 km od miejsca zamieszkania.

Ubezpieczenie Moto Assistance dostępne w HDI nie przewiduje limitów kosztów dla poszczególnych świadczeń. Ogranicza je jedynie łączna suma ubezpieczenia przewidziana na pomoc, która wynosi:

– 5 tys. zł dla wariantu Standardowego,

– 10 tys. zł dla wariantu Złotego,

– 20 tys. zł dla wariantu Złotego+,

– 10 tys. zł dla wariantu Podróżnik 15.

HDI NNW

Ubezpieczenie HDI NNW zapewnia ochronę kierowcy pojazdu oraz jego pasażerom, jeśli ucierpią oni w wypadku związanym z używaniem tego pojazdu. Ochroną ubezpieczenia objęte są zdarzenia podczas:

– wsiadania i wysiadania z pojazdu,

– załadunku i rozładunku pojazdu,

– zatrzymania i postoju,

– naprawy pojazdu spowodowanej awarią podczas jazdy.

W ramach odszkodowania HDI wypłaca świadczenia w przypadku:

– śmierci w wyniku wypadku,

– trwałego uszczerbku na zdrowiu,

– konieczności zakupu protez lub innych środków pomocniczych,

– przeszkolenia zawodowego inwalidów,

– koniecznej operacji plastycznej.

Umowa ubezpieczenia NNW może zostać zawarta w jednym z czterech wariantów sumy ubezpieczenia – 5 tys. zł, 10 tys. zł, 15 tys. zł i 30 tys. zł.

HDI Szyb

Ubezpieczenie HDI Szyb zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów wymiany lub naprawy szyb ubezpieczonego pojazdu (w tym także kosztu zakupu wymienianych szyb), koniecznych z powodu ich uszkodzenia lub zniszczenia. Ochroną ubezpieczeniową szyb samochodowych HDI obejmuje zdarzenia powstałe w Polsce i na terytorium Europy z wyłączeniem Białorusi, Mołdawii, Ukrainy oraz europejskiej części Rosji. Suma ubezpieczenia wynosi 4 tys. zł i nie ulega pomniejszeniu o koszty wymiany lub naprawy szyb każdej zgłoszonej szkody.

Ubezpieczenie komunikacyjne