Wzór odpowiedzi na wezwanie firmy windykacyjnej do uiszczenia przedawnionej składki lub jej raty za ubezpieczenie

Jest to pismo adresowane do firmy windykacyjnej. Stanowi odowiedź na wezwanie firmy do uiszczenia przedawnionej składki lub jej raty za ubezpieczenie. W piśmie tym należy uzasadnić z jakiego powodu nie zamierzamy spełnić tego wezwania. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko, któremu przysługuje roszczenie (dłużnik) może uchylić się od jego zaspokojenia podnosząc zarzut przedawnienia (art. 117 §2 k.c.). Należy wiedzieć, że sąd uwzględnia upływ terminu przedawnienia jedynie na zarzut dłużnika, przeciwko któremu przysługuje roszczenie.