Wzór odwołania od stanowiska zakładu ubezpieczeń – nieprawidłowe zastosowanie korekt w rozliczeniu szkody całkowitej

Towarzystwo ubezpieczeniowe podczas wyceny wartości rynkowej samochodu oraz pozostałości może zastosować korekty oraz współczynniki, które mogą powodować zmniejszenie wysokości przyznanego odszkodowania.

Odwołanie możemy złożyć w sytuacji kiedy w naszej opinii dokonana przez towarzystwo ubezpieczeniowe wycena wartości samochodu jest nieprawidłowa. Żądamy w nim sporządzenia ponownej wyceny wartości rynkowej pojazdu z zastosowywaniem prawidłowych korekt (pozytywnych zamiast tych negatywnych).