Wzór odwołania od stanowiska zakładu ubezpieczeń – odwołanie od wyceny wartości wraku (pozostałości) pojazdu z AC

Odwołanie to możemy złożyć w sytuacji, w której w naszej ocenie wycena wartości wraku została wykonana przez towarzystwo ubezpieczeniowe w sposób nieprawidłowy.

Na przykład kiedy wartość pojazdu jest znacznie zawyżona. W piśmie powinniśmy podać jaka powinna być faktyczna wartość pojazdu. Warto jest również dołączyć ekspertyzę przygotowaną przez certyfikowanego rzeczoznawcę z zakresu uszkodzeń pojazdów mechanicznych, która została przygotowana na zlecenie w oparciu o kryteria zawarte w umowie autocasco.

Będzie ona stanowiła znaczący dowód.