Wzór odwołania od stanowiska zakładu ubezpieczeń – pomniejszenie wartości odszkodowania o kwotę podatku VAT (dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi)

Odwołanie jest składane w przypadku pomniejszenia odszkodowania wypłaconego przez towarzystwo ubezpieczeniowe o kwotę podatku VAT i gdy szkoda jest likwidowana w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi.

            Jeśli poszkodowany nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie jest zarejestrowanym płatnikiem podatku od towarów i usług (podatku VAT) sprawa ta może być dla niego krzywdząca, gdyż nie posiada prawa do dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.