Wzór odwołania od stanowiska zakładu ubezpieczeń – pomniejszenie wartości odszkodowania o kwotę podatku VAT (ubezpieczenie autocasco)

Pismo jest składane do towarzystwa ubezpieczeń w sytuacji kiedy przy wypłacie należnego nam odszkodowania za szkodę nie uwzględni kwoty podatku VAT.

Sytuacja taka jest krzywdząca na przykład w stosunku do osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej i tym samym nie była w stanie odliczyć podatku od swoich dochodów. Stanowi to niedozwolone postanowienie i nie powinno być stosowane przez towarzystwo ubezpieczeniowe (godzi to w interes konsumenta i w znacznym stopniu obniża kwotę należnego odszkodowania).