Wzór odwołania od stanowiska zakładu ubezpieczeń – powódź – umowa dobrowolnego ubezpieczenia mieszkań i domów

Jeśli w naszej opinii stanowisko zakładu ubezpieczeń w przypadku wypłaty odszkodowania za poniesioną w wyniku powodzi szkodę jest krzywdzące możemy wnieść odpowiednie odwołanie i tym samym zażądać wpłaty należnego odszkodowania wraz z odsetkami za opieszałość.

Do odwołania warto jest załączyć sporządzoną przez niezależnego rzeczoznawcę ekspertyzę poniesionych kosztów pokazującą to, że wypłacone odszkodowanie zostało znacznie zaniżone.

Ubezpieczyciel ma obowiązek ustosunkować się do pisma w ciągu 30 dni od jego otrzymania oraz odpowiedzieć czy uznaje roszczenia czy też nie zamierza za nie odpowiadać.