Wzór odwołania od stanowiska zakładu ubezpieczeń – rozliczenie szkody z OC jako całkowitej, mimo że koszt naprawy pojazdu nie przekracza 100 % jego wartości rynkowej sprzed zdarzenia

Zdarzają się sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe stwierdza szkodę całkowitą pomimo tego, że koszt naprawy pojazdu nie przekroczył jego całkowitej wartości.

Należy wiedzieć, że kwota odszkodowania podana przez ubezpieczyciela nigdy nie jest ostateczna oraz wiążąca. Jeśli uznamy, że jest zaniżona mamy prawa składać odwołania. Warto jest przy tym przytoczyć dowody na poparcie stanowiska, że wartość pierwotna zniszczonego auta jest wyższa niż wykazuje to ubezpieczyciel.

Na przykład skorzystać z usług niezależnego eksperta albo dostarczyć umowę sprzedaży w przypadku nowego samochodu.