Wzór odwołania – ubezpieczenie upraw rolnych

Odwołanie na piśmie jest składane do towarzystwa ubezpieczeń jeśli kwota odszkodowania z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego upraw rolnych i zwierząt gospodarskich za doznaną szkodę jest w naszej opinii zaniżona.

W piśmie powinno być dokładnie opisane uzasadnienie żądań oraz rzeczywiste koszta jakie ponieśliśmy. Zakład ubezpieczeń ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi czy odpowiada na dane zdarzenie i wypłaca odszkodowanie, czy też nie uznaje odpowiedzialności za powstałą szkodę i odmawia wypłaty odszkodowania.