Wzór powiadomienia zakładu ubezpieczeń o wyrejestrowaniu pojazdu

Z dniem wyrejestrowania pojazdu rozwiązana zostaje umowa OC, a ubezpieczonemu zostaje wypłacony ekwiwalent części niewykorzystanej składki (za każdy pełny miesiąc niewykorzystanego okresu ubezpieczenia). Aby go otrzymać powinno się złożyć stosowne zawiadomienie do zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta została wcześniej umowa. Dokument powinien zawierać dane samochodu: markę, numer rejestracyjny oraz informacje dotyczące polisy. Dodatkowo w załączniku powinno się umieścić kopię decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu.