Wzór powiadomienia zakładu ubezpieczeń o zbyciu pojazdu

W sytuacji sprzedaży pojazdu zbywca jest zobowiązany do poinformowania o tym zakład ubezpieczeń, z którym została zawarta wcześniej umowa.

Termin złożenia stosownego zawiadomienia zależy od daty umowy. W przypadku braku powiadomienia towarzystwa trzeba liczyć się z pewnymi konsekwencjami. Osoba zbywająca pojazd będzie odpowiadała wspólnie z jego nabywcą za płatność składki ubezpieczeniowej, która jest należna zakładowi ubezpieczeń w okresie od dnia przeniesienia własności pojazdu do dnia zawiadomienia ubezpieczyciela o tym przypadku.