Wzór pozwu adhezyjnego – tzn. pozew cywilny w postępowaniu karnym

Często bywa tak, że podczas przestępstwa dochodzi do uszkodzenia mienia poszkodowanego. W takich przypadkach system prawny umożliwia uproszczony proces, który podczas jednej sprawy sądowej rozwiąże wszystkie problemy. W języku prawniczym takie rozwiązanie to pozew adhezyjny w postępowaniu karnym.

W tym tekście wyjaśniamy, co to jest pozew adhezyjny oraz udostępniamy gotowy wzór pozwu adhezyjnego.

Co to jest i jak napisać pozew adhezyjny?

Powództwo adhezyjne to połączenie w jeden pozew dwóch spraw – karnej i cywilnej. Celem takiego powództwa jest dochodzenie roszczenia majątkowego, które wynika bezpośrednio z przestępstwa. Oznacza to, że jeśli podczas przestępstwa poszkodowany nie tylko ucierpiał, ale doznał również szkody majątkowej (np. zniszczony został samochód) to może żądać rekompensaty.

Powództwo cywilne w postępowaniu karnym (wzór takiego pisma znajduje się poniżej) upraszcza i przyspiesza wydanie wyroku sądowego.

W takiej sytuacji pozew, zarówno w sprawie karnej, jak i cywilnej, rozpatrywany jest na podstawie tych samych dowodów. Osoba pokrzywdzona powinna w takim pozwie uwzględnić okoliczności, na których opiera swoje roszczenia, czyli dokładnie określić rozmiar szkody oraz przedstawić stosowne dowody. Ważne jest także określenie związku przyczynowego pomiędzy działaniem lub zaniechaniem oskarżonego, a szkodą jaka z tego wynikła.

Wniosek adhezyjny – wzór do pobrania

Aby mieć pewność, że otrzymamy pozytywną odpowiedź na pozew adhezyjny i zostanie on rozpatrzony przez wymiar sprawiedliwości, należy dokument spisać zgodnie z wymaganiami pisma procesowego.

Powództwo adhezyjne, wzór takiego dokumentu, powinien zawierać:

  • dane osoby pokrzywdzonej (powoda) oraz oskarżonego (pozwanego),
  • informacje dowodzące okoliczności, które wywołały szkodę i winę oskarżony,
  • określenie rozmiaru szkody,
  • dowody zaistnienia szkody.

Przykładowy wniosek adhezyjny (wzór dokumentu) do pobrania znajduję się poniżej.