Wzór pozwu o odszkodowanie za wypadek na nieodśnieżonym chodniku

Pozew ten ma na celu zasądzenie kosztów odszkodowania za wypadek na nieodśnieżonym chodniku w sytuacji, w której pozwany nie podjął działań związanych z odśnieżeniem oraz odlodzeniem chodnika.

W pozwie powinno dokładnie określić wielkość poniesionych szkód oraz dołączyć stosowne dowody. Takie jak poniesione za leczenie rachunki oraz dokumentacje medyczną (mogą być to karty informacyjne ze szpitali, historie choroby z przychodni, karty zabiegów czy też skierowania na zabiegi oraz rehabilitacje).