Wzór pozwu o zapłatę (amortyzacja, koszty najmu pojazdu zastępczego, zwrot kosztów opinii biegłego)

Pozew ma na celu zasądzenie od towarzystwa ubezpieczeniowego kwoty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia wraz ze stosownymi odsetkami za zwłokę.

Ubezpieczyciel powinien pokryć nie tylko koszty naprawy uszkodzonego pojazdu, ale również koszt wynajmu pojazdu zastępczego oraz w wybranych sytuacjach koszt opinii biegłego, jaki byliśmy zmuszeni ponieść. W pozwie powinny zostać dokładnie opisane wszystkie okoliczności zdarzenia oraz zostać dołączone stosowne ekspertyzy.