Wzór pozwu o zapłatę – odszkodowanie tytułem utraty wartości handlowej pojazdu

Z przepisów jasno wynika, że towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek pełnej kompensacji szkody, która nie nastąpiła z naszej winy. Powinno zwrócić koszty nie tylko naprawy samochodu, ale również różnicy, jaka jest pomiędzy wartością samochodu po wypadku, a wartością samochodu gdyby tego wypadku nie było. Pozew możemy złożyć do sądu w sytuacji, kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia nam wypłaty należnego odszkodowania.

Warto jest do wniosku dołączyć opinię niezależnego rzeczoznawcy, która stanowi bardzo ważny dowód w sprawie.