Wzór pozwu o zapłatę – odszkodowanie z AC (autocasco), pozostawienie kluczyków w stacyjce

W większości ogólnych postanowień ubezpieczenia autocasco jest zapis o konieczności odpowiedniego zabezpieczenia samochodu przez osobę ubezpieczającą. Tak więc jeśli w sytuacji zostawienia kluczyków albo dokumentów we wnętrzu pojazdu, samochód zostanie ukradziony towarzystwo ubezpieczeniowe może nie wypłacić nam odszkodowania.

Jeśli jesteśmy zdania, że decyzja ta jest niesłuszna możemy się od niej odwołać. W tym celu powinniśmy złożyć pozew w sądzie rejonowym w naszym miejscu zamieszkania. W pozwie powinna zostać dokładnie opisana cała sytuacja oraz nasze uzasadnienie konieczności wypłaty odszkodowania przez towarzystwo.