Wzór pozwu o zapłatę w postępowaniu upominawczym – odszkodowanie z ubezpieczenia OC komunikacyjnego, koszty holowania

Dość częste są sytuacje, w których samochód w wyniku wypadku komunikacyjnego musi zostać odholowany.

Towarzystwo ubezpieczeniowe ma wtedy obowiązek zwrócić kwotę jaką ponieśliśmy za holowanie pojazdu. W sytuacji, w której wypłacona nam przez towarzystwo kwota z tytułu odszkodowania za koszty holowania jest w naszym odczuciu zbyt niska możemy wnieść pozew o zasądzenie zwrotu różnicy w kwocie jaką dostaliśmy, a jaką ponieśliśmy.

Powinniśmy dokładnie opisać całą sytuację oraz dołączyć do pozwu dowody poniesionych kosztów (fakturę albo paragon).