Wzór pozwu o zapłatę – weryfikacja faktur na koszty naprawy pojazdu

Jeśli uznamy, że weryfikacja faktur za koszty naprawy pojazdu przeprowadzona przez towarzystwo ubezpieczeniowe jest niekorzystna możemy wnieść stosowny pozew.

Zdarzają się sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe zaniża koszt naprawy samochodu na naszą niekorzyść. Pierwszym działaniem, jakie powinniśmy pojąć w tej sytuacji jest złożenie stosownego odwołania do towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeśli TU nie zaakceptuje naszych racji mamy prawo odwołać się z tym do sądu. W pozwie powinniśmy opisać zaistniałą sytuację i zamieścić w nim dowody kosztów, jakie ponieśliśmy za naprawę auta.