Wzór pozwu o zapłatę za szkodę powstałą z tytułu wykonywania działalności agencyjnych przez tzw. multiagenta

Wniosek może być złożony do sądu przez osobę, która w wyniku błędu w wykonywaniu czynności przez multiagenta lub ich zaniechaniu doznała szkody. Zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym za szkodę wyrządzoną przez agenta ubezpieczeniowego w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych odpowiada zakład ubezpieczeń, na rzecz, którego agent ubezpieczeniowy działa, z zastrzeżeniem ust. 2 przepisu art. 429 kodeksu cywilnego nie stosuje się.

W pozwie powinno się dokładnie opisać całą sytuację oraz dołączyć do niego stosowne dowody.