Wzór roszczenia ze szkody osobowej do zakładu ubezpieczeń

Pismo skierowane jest do zakładu ubezpieczeń. Ma na celu wypłatę odszkodowania poszkodowanemu z tytułu ubezpieczenia. W piśmie należy dokładnie opisać:

  • miejsce oraz okoliczności wypadku
  • zakres doznanych obrażeń oraz leczenie ze strony medycznej
  • dolegliwości powypadkowe
  • zahamowanie rozwoju zawodowego

            Powinno się również określić swoje roszczenia w zależności od rodzaju i zakresu doznanej szkody oraz opisać wszystkie poniesione z tego tytułu koszty (konieczny w tym przypadku jest szczegółowy opis).