Wzór ugody – szkoda osobowa

      Ugoda jest formą umowy, w której poszkodowany oraz zobowiązany do naprawienia szkody mogą dowolnie układać jej treść. Forma taka jest niezwykle korzystna szczególnie w przypadku osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

Warto jest wiedzieć, że nie powinno się podpisywać umowy jeszcze przed zakończeniem kosztów leczenia, gdy tak naprawdę niewiadome jest, jaki będzie ich koszt. W takim przypadku kwota uzgodniona z towarzystwem ubezpieczeniowym może być zbyt niska. Warto jest również negocjować jej treść.

Zawarcie umowy zamyka proces likwidacji szkody.