Wzór ugody – ubezpieczenie AC (autocasco)

     Ugoda ma na celu polubowne zamknięcie procesu likwidacji szkody. Obie strony (poszkodowany oraz ubezpieczyciel) uzgadniają w niej wysokość kosztów odszkodowania.

Warto jest wiedzieć, że zdarzają się sytuacje, w których ugoda zaproponowana przez towarzystwo ubezpieczeniowe w niewielkim stopniu oddaje koszty poniesione przez poszkodowanego oraz jest na korzyść towarzystwa. Nie powinniśmy wtedy jej podpisywać, a negocjować warunki. Podpisanie takiej umowy jest zrzeczeniem się ewentualnych późniejszych roszczeń z tytułu ubezpieczenia.