Wzór wezwania zakładu ubezpieczeń do zapłaty odszkodowania z ubezpieczenia autocasco z uwagi na zwłokę (opóźnienie)

Pismo możemy złożyć w sytuacji, w której towarzystwo ubezpieczeniowe spóźnia się z wypłatą odszkodowania z ubezpieczenia autocasco.

Ubezpieczyciel zobowiązany jest wypłacić świadczenie w ciągu 30 dni od zawiadomienia o wystąpieniu wypadku. Po tym terminie powinien przekazać pieniądze poszkodowanemu albo uzasadnić pisemnie odmowę wypłaty odszkodowania (chyba, że inaczej jest napisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia).

Jeśli Ubezpieczyciel nie wywiąże się w terminie, będzie musiał wypłacić odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami za zwłokę