Wzór wypowiedzenia podwójnego ubezpieczenia OC

Posiadanie podwójnego ubezpieczenia OC to sytuacja, w której posiadacz pojazdu objęty jest ochroną ubezpieczeniową na podstawie dwóch lub więcej umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w tym samym czasie. Trzeba tylko pamiętać, że nie wystarczy podpisanie nowej umowy OC z innym towarzystwem. Należy wiedzieć, jak wypowiedzieć umowę OC z poprzednim ubezpieczycielem.

Jeśli posiadacz pojazdu mechanicznego jest w jednym czasie ubezpieczony w więcej niż jednym towarzystwie ubezpieczeń, przy czym co najmniej jedna z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta w oparciu o klauzę prolongacyjną, umowa zawarta w tym trybie może zostać przez niego wypowiedziana na piśmie. W piśmie tym powinniśmy zawrzeć niezbędne dane dotyczące ubezpieczenia oraz nakreślić całą sytuację.

Wypowiedzenie umowy OC w przypadku podwójnego ubezpieczenia – dlaczego jest ważne?

Podwójne ubezpieczenie OC to aktualny problem wielu właścicieli pojazdów, których w jednym czasie obowiązują dwie polisy OC, co prowadzi do licznych nieporozumień. Przede wszystkim jednak posiadanie dwóch polis OC niesie z sobą obowiązek zapłaty podwójnej składki. Jeśli natomiast wypowiemy tę umowę, która została automatycznie wznowiona, zapłacimy tylko za ten okres, w którym ubezpieczyciel udzielał ochrony. Dlatego ważne jest, żeby wypowiedzieć umowę jak najszybciej.

Podwójne ubezpieczenie OC samochodu – kto płaci?

Luka prawna dotycząca wypłaty odszkodowania w przypadku podwójnego OC była powodem sporów ubezpieczycieli. Te zazwyczaj kończyły się w sądzie, a przez nieścisłe zapisy prawa wyroki sądów niższej instancji w analogicznych sprawach zaprzeczały sobie. Od 2016 r. decyzją Sądu Najwyższego dopuszczalne jest stosowanie regresu między ubezpieczycielami, w przypadku podwójnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego.

Wynika z tego, że jeśli ten sam przedmiot ubezpieczenia, a więc samochód, w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka, a więc OC, u dwóch lub więcej ubezpieczycieli, to każdy z nich odpowiada za szkodę proporcjonalnie do sumy ubezpieczenia z jego polisy. Warto zaznaczyć, że najnowsze orzeczenie sądu odnosi się wyłącznie do szkód komunikacyjnych w polisach OC. Jednak podjęta decyzja jest bardzo ważna dla całej branży ubezpieczeniowej oraz właścicieli polis, ponieważ porządkuje i systematyzuje obecną od kilku lat lukę prawną.

Poniżej zamieszczamy wzór wypowiedzenia podwójnej umowy OC.