Wzór wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego w przypadku podwójnego ubezpieczenia

Jeśli posiadacz pojazdu mechanicznego jest w jednym czasie ubezpieczony w więcej niż jednym towarzystwie ubezpieczeń przy czym co najmniej jedna z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta w oparciu o klauzę prolongacyjną, umowa zawarta w tym trybie może zostać przez niego wypowiedziana na piśmie. W piśmie tym powinniśmy zawrzeć niezbędne dane dotyczące ubezpieczenia oraz nakreślić całą sytuację.