Wzór wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego w przypadku zmiany zakładu ubezpieczeń

Jeśli posiadacz samochodu mechanicznego chce zrezygnować z dotychczasowego ubezpieczyciela powinien pamiętać o tym, że nie wystarczy podpisanie nowej umowy u innego. Należy skutecznie wypowiedzieć starą umowę na piśmie. Umowę wypowiedzieć możemy najpóźniej dzień przed wygaśnięciem polisy. Jeśli wysyłamy list pocztą polską liczy się tutaj dnia nadania listu za jej pośrednictwem.

            Jeśli przegapi się ten termin umowa automatycznie przechodzi na następny rok a stary ubezpieczyciel ma prawo żądać od nas zapłaty za ubezpieczenie.