Czym zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

Podstawową wiedzę o funkcjonowaniu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego powinien posiadać każdy kierowca. Wyjaśniamy, skąd instytucja, która działa jak fundusz gwarancyjny OC, bierze pieniądze i jak chroni interesy ubezpieczonych.

Jesteś poszkodowany w wypadku, a jego sprawca uciekł z miejsca zdarzenia lub nie ma OC? Ubezpieczyciel, u którego kupiłeś obowiązkową polisę dla auta, ogłosił upadłość? W takich sytuacjach każdy chciałby wiedzieć, że pomoże mu państwowy fundusz gwarancyjny. Taką funkcję pełni Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Co to jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) jest instytucją, która zabezpiecza interesy osób ubezpieczonych. Członkami Funduszu są krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń, które na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wykonują działalność ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych i rolników.

Podstawowym zadaniem UFG jest wypłacanie odszkodowań i świadczeń ofiarom wypadków spowodowanych przez nieubezpieczonych właścicieli pojazdów oraz nieubezpieczonych rolników. Fundusz zaspokaja również roszczenia osób poszkodowanych, w przypadku, gdy sprawca wypadku drogowego uciekł z miejsca zdarzenia i jest nieznany. UFG wypłaca odszkodowania także wtedy, gdy ubezpieczyciel ogłosi upadłość.

Dodatkowo misją UFG jest zapewnienie szczelności systemu obowiązkowego OC oraz ograniczenie liczby nieubezpieczonych pojazdów poruszających się po polskich drogach. Dlatego też do zadań UFG zalicza się kontrola i karanie nieubezpieczonych.

Instytucja zajmuje się także gromadzeniem danych o umowach ubezpieczenia OC i autocasco. Na platformie internetowej UFG można sprawdzić m.in. czy właściciel danego pojazdu posiada ważną polisę ubezpieczenia OC, a także informacje o szkodach zgłoszonych z naszego OC w ciągu ostatnich 5 lat.

Ponieważ nie funkcjonuje coś takiego jak europejski fundusz gwarancyjny, to UFG i podobne mu instytucje z innych państw tworzą Radę Biur. Do jej zadań należy koordynacja pracy biur narodowych w Systemie Zielonej Karty, aby zapewnić odszkodowanie poszkodowanym w zdarzeniach poza granicami kraju.

Skąd pochodzą środki na działanie UFG?

Środki na działanie UFG pochodzą z:

  • wpłat zakładów ubezpieczeń, prowadzących działalność w zakresie ubezpieczeń objętych gwarancją UFG,
  • dochodów z lokat środków UFG,
  • wpływów z kar nałożonych na osoby, które nie dopełniły obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego,
  • wpłat towarzystw ubezpieczeń na życie, w przypadku ogłoszenia upadłości jednego z ubezpieczycieli życiowych.

Skoro do kasy UFG dorzucają się wszyscy ubezpieczyciele, to w praktyce na działanie Funduszu zostaje przekazywana symboliczna część składki zebranej od kierowców. Oznacza to, że każdy ubezpieczony posiadacz pojazdu dodatkowo składa się na gwarantowany fundusz ubezpieczeniowy przeznaczony m.in. na wypłaty dla ofiar wypadków drogowych spowodowanych przez pojazdy bez OC lub nieznanych sprawców. Dlatego w interesie nas wszystkich jest, aby każdy zmotoryzowany posiadał OC.