Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne gwarantuje kompleksową ochronę oraz komfort spokojnego i bezpiecznego wyjazdu dla osób udających się za granicę w celach wypoczynkowych, turystycznych, edukacyjnych oraz biznesowych. Podstawowym celem polisy turystycznej jest zapewnienie pomocy medycznej, organizacyjnej i finansowej po wypadku w obcym kraju. Aby mieć pewność, że ubezpieczenie na pewno pozwoli pokryć wszelkie możliwe koszty za granicą, należy odpowiednio dobrać elementy ochrony oraz wysokość sum ubezpieczenia.

Obowiązkowym elementem każdego ubezpieczenia turystycznego jest ubezpieczenie kosztów leczenia. Dodatkowo polisa turystyczna może zawierać przede wszystkim:

  • OC w życiu prywatnym,
  • ubezpieczenie NNW,
  • ochronę bagażu i sprzętu sportowego,
  • podróżne assistance,
  • koszty prowadzonych akcji ratowniczych i poszukiwawczych.

 

Choć zakres ubezpieczenia można elastycznie kształtować, warto zastanowić się nad jak najszerszą ochroną. Spowoduje to co prawda niewielki wzrost składki, ale pozwoli uniknąć bardzo wysokich wydatków, gdy dojdzie do szkody za granicą.

 

Karta EKUZ a ubezpieczenie turystyczne

Problemy ze zdrowiem podczas zagranicznego wyjazdu mogą nie tylko zepsuć nam urlop, ale także znacznie obciążyć portfel. Dlatego przed wyjazdem warto zagwarantować sobie odpowiednią ochronę. Przyda się zarówno Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (tzw. karta EKUZ), jak i ubezpieczenie turystyczne. Czym różni się EKUZ od polisy turystycznej i dlaczego warto zadbać o oba dokumenty? Zapraszamy do […]
Czytaj wiecej...

Ubezpieczenie kosztów leczenia (KL) – co to jest, co obejmuje i jaki jest jego koszt?

To podstawowa i obowiązkowa ochrona dla uczestników zagranicznych wyjazdów, na której nie należy oszczędzać. Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą uwalnia poszkodowanego w wypadku poza krajem od konieczności samodzielnego pokrywania wszelkich wydatków związanych z leczeniem. W ramach tego świadczenia towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się pokryć koszty związane m.in. z leczeniem szpitalnym i ambulatoryjnym oraz zwrócić koszty leków czy środków opatrunkowych, a także zapewnia poszkodowanemu transport.
Czytaj wiecej...

Ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego - co to jest, co obejmuje i czy warto je kupić?

Decydując się na zakup polisy turystycznej, istotną rolę odgrywa dla nas ubezpieczenie bagażu podróżnego. Dzięki niemu w sytuacji, kiedy nasz bagaż zostanie skradziony, zniszczony czy go zgubimy, możemy liczyć na odszkodowanie, które złagodzi skutki finansowe przykrych wydarzeń. Co to jest ubezpieczenie bagażu? Ubezpieczenie bagażu lotniczego lub ubezpieczenie bagażu w samochodzie polega na wypłacie odszkodowania w […]
Czytaj wiecej...

Ubezpieczenie NNW

Polisa NNW dopełnia ubezpieczenie pokrywające koszty leczenia za granicą, ponieważ zapewnia dodatkowe odszkodowanie po wypadku. Jest ono uzależnione od tego, na jaką sumę ubezpieczenia kupiona została ochrona, a także od tego, jaki jest wyrażony w procencie uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonej osoby. To istotne, aby górna granica finansowej odpowiedzialności ubezpieczyciela po wypadku była jak najwyższa – […]
Czytaj wiecej...

Assistance, czyli pomoc w podróży

Usługa assistance to inaczej całodobowa pomoc w podróży. Dzięki niej ubezpieczony może otrzymać wsparcie przede wszystkim przy organizacji działań medycznych, telefoniczną pomoc informacyjną (m.in. w przypadku opóźnień samolotu, zmian w przebiegu podróży, strajków itp.). Ubezpieczyciel pomoże również, gdy zajdzie konieczność wcześniejszego powrotu z wyjazdu oraz przy organizacji dalszej podróży. Assistance podróżne zapewnia też pomoc w […]
Czytaj wiecej...

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Ten element ubezpieczenia zapewnia ochronę przed finansowymi skutkami szkód, które na skutek braku ostrożności posiadacz polisy wyrządzi osobom trzecim (na zdrowiu oraz mieniu). W praktyce oznacza to, że gdy po spowodowanym wypadku, np. na stoku narciarskim lub na basenie, finansowymi konsekwencjami zdarzenia zajmie się dzięki OC towarzystwo ubezpieczeniowe. Co istotne, ochroną są objęte również zdarzenia […]
Czytaj wiecej...

Dodatkowe możliwości ubezpieczenia

Nieprzewidziane sytuacje związane z wyjazdem nie kończą się na wypadku czy utracie bagażu. Warto o tym pamiętać i zastanowić się, czy nie warto do ubezpieczenia dołożyć również jeden z poniższych rodzajów ochrony: ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w wyjeździe, ubezpieczenie wcześniejszego powrotu z wyjazdu, ubezpieczenie kosztów anulowania biletu lotniczego, ubezpieczenie ochrony i pomocy prawnej, ubezpieczenie mieszkania […]
Czytaj wiecej...