Czym są szkody majątkowe w ubezpieczeniach OC i AC?

W przypadku ubezpieczenia OC lub AC szkody majątkowe (inaczej: szkody rzeczowe lub na mieniu) oznaczają zniszczenia, jakim uległy przedmioty materialne należące do osoby, która kupiła ubezpieczenie. Skoro mówimy o polisach OC oraz autocasco, to nietrudno się domyślić, że przykładem tego typu przedmiotu jest po prostu samochód. A zatem szkodą materialną możemy nazwać sytuację, w której całkowitemu lub częściowemu zniszczeniu lub uszkodzeniu uległo auto ubezpieczonego kierowcy, ewentualnie wraz z objętymi ochroną przedmiotami znajdującymi się w pojeździe (m.in. bagaż).

W zależności od ubezpieczenia różne mogą być przyczyny szkód majątkowych. Przy OC samochodu za szkodę uznaje się zniszczenia lub uszkodzenia spowodowane przez innych poruszających się po drodze uczestników ruch. Z kolei AC chroni przed szkodami, które spowodował sam właściciel pojazdu (np. niefortunnie zahaczył o słupek przy drodze) lub których doznał w wyniku działania czynników od niego niezależnych (np. pogody, wandalizmu lub kradzieży).

Po zgłoszeniu zasadnej szkody majątkowej do ubezpieczyciela kierowcy należy się oczywiście odszkodowanie. Przy wyliczaniu jego wysokości brana jest pod uwagę strata związana z uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą pojazdu, przewożonego bagażu oraz innych dóbr materialnych, a także ubytek wartości handlowej pojazdu, koszty parkowania uszkodzonego pojazdu, koszty holowania pojazdu czy wynajmu samochodu zastępczego. W przypadku szkód majątkowych suma gwarancyjna ubezpieczenia OC wynosi 1 mln euro, a w przypadku AC jest ona zależna od sumy ubezpieczenia zadeklarowanej przy zakupie polisy.