Gdzie mogę zgłosić skargę na ubezpieczyciela?

Jeśli uważasz, że np. ubezpieczyciel zaniżył wypłatę odszkodowania z OC samochodu czy niesłusznie sklasyfikował szkodę jako całkowitą, pamiętaj o możliwości złożenia skargi. Przede wszystkim adresatem zażalenia mogą być same towarzystwa ubezpieczeniowe. Każda firma z pewnością przyjmie reklamację swojego klienta i zostanie ona rozpatrzona. Jeśli ta droga dochodzenia swoich racji okaże się nieskuteczna, wówczas można odwołać się do niezależnych instytucji.

Przede wszystkim jest to Rzecznik Finansowy. Gdy do jego Biura wpłynie skarga od niezadowolonego klienta, występuje w jego sprawie do ubezpieczyciela z prośbą o wyjaśnienie wszelkich szczegółów. Rzecznik może więc interweniować u ubezpieczycieli i wpływać na zmianę ich stanowiska, jeśli w niewłaściwy sposób potraktowali swoich klientów. Instytucja prowadzi również szereg innych inicjatyw i udziela pomocy także w formie porad telefonicznych oraz mailowych. Więcej informacji o zasadach przyjmowania skarg przez Rzecznika Finansowego znajdziesz tutaj.

Osoby niezadowolone z działań ubezpieczycieli mogą zgłosić się również do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Co prawda ta instytucja nie ustosunkowuje się do pojedynczych spraw (w tym celu należy zgłosić się do wspomnianego już Rzecznika Finansowego), jednak może je wyjaśnić i zakazywać stosowania niewłaściwych i szkodliwych praktyk.

Poszkodowani mogą szukać wsparcia także w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ośrodkach terenowych (miejskich czy powiatowych rzeczników konsumentów) oraz różnego rodzaju stowarzyszeniach i fundacjach.