Ubezpieczenie NNW – dlaczego i czy warto je kupić?

W momencie zakupu obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu wielu kierowców zastanawia się nad poszerzeniem ochrony o ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Podpowiadamy, co daje ubezpieczenie NNW i jaką dokładnie ochronę zapewnia kierowcy i podróżującym wraz z nim pasażerom.

Zastanawiasz się, co to znaczy NNW? A może nie wiesz, czy ubezpieczenie NNW jest obowiązkowe? W tym poradniku znajdziesz szczegółowe informacje na temat tej polisy. Dowiesz się również, co obejmuje ubezpieczenie NNW i dlaczego warto je kupić.

Co to jest ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków)?

Jak sama nazwa wskazuje, to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) kierowcy i – w zależności od zakresu – pasażerów samochodu. Należy do dobrowolnych ubezpieczeń osobowych, czyli odszkodowanie z NNW samochodu wypłacane jest w przypadku wystąpienia uszczerbku na zdrowiu na skutek wypadku związanego z ruchem pojazdu. Umowa ubezpieczenia nie obejmuje konkretnych osób, lecz osoby przebywające w czasie zdarzenia w pojeździe, który został objęty ochroną ubezpieczenia.

Można powiedzieć, że NNW dla kierowcy i podróżujących z nim pasażerów jest tym, czym ubezpieczenie autocasco dla jego pojazdu, czyli stanowi ochronę na wypadek sytuacji, w których nie będzie można skorzystać z ubezpieczenia OC. Co więcej, odszkodowanie z NNW zostanie wypłacone niezależnie od odszkodowania przysługującego z polisy OC oraz innych umów ubezpieczenia (w tym także innego ubezpieczenia NNW).

Ubezpieczenie NNW – co obejmuje?

Ubezpieczenie NNW zazwyczaj gwarantuje wypłatę odszkodowania:

  • w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, zarówno kierowcy, jaki i podróżującym wraz z nim pasażerom,
  • jeśli do wypadku dojdzie nie tylko podczas jazdy, ale również podczas innych czynności związanych z użytkowaniem pojazdu (m.in. postoju, załadunku, bądź wyładunku, wsiadania, bądź wysiadania z pojazdu).

Polisa może obejmować także zwrot kosztów nabycia protez i środków pomocniczych, diety szpitalne, przeszkolenia zawodowego inwalidów i rekompensatę za niezdolność do pracy, a także pokrycie wydatków związanych z transportem zwłok i pogrzebem.

Czy warto kupować ubezpieczenie NNW?

Wiesz już, co to jest NNW komunikacyjne. Czy warto je kupić? Zdecydowanie tak! Do zakupu ubezpieczenia NNW zachęca szeroki zakres ochrony dla kierowcy i pasażerów. Poza tym polisę gwarantującą świadczenia finansowe wypłacane w razie nieszczęśliwego wypadku zdecydowanie warto posiadać.

Należy bowiem wiedzieć, że gdy dojdzie do wypadku, na wypłatę odszkodowania z obowiązkowej polisy OC liczyć mogą jedynie poszkodowani. Ubezpieczenie to nie obejmuje jednak szkód, które odniósł kierujący pojazdem odpowiedzialny za wypadek. Natomiast ubezpieczenie NNW zapewnia ochronę również kierowcy, który jest sprawcą wypadku.

Ile kosztuje ubezpieczenie NNW?

Cena NNW, ale także wysokość ewentualnego odszkodowania, jest uzależniona od wysokości sumy ubezpieczenia. Zakres świadczeń (m.in. pomocy medycznej, opieki w szpitalu czy rekompensaty za czasową lub całkowitą niezdolność do wykonywania pracy) ma związek z wybranym wariantem ubezpieczenia. Trzeba jednak wiedzieć, że nie każde NNW zapewnia kierowcy i jego pasażerom pełną ochronę. Podstawowy pakiet nie zawsze będzie wystarczający, warto więc zastanowić się nad poszerzeniem ochrony i wyższą sumą ubezpieczenia.

Jeżeli chcesz sprawdzić, ile kosztuje ubezpieczenie NNW, skorzystaj z porównywarki ubezpieczeń dostępnej na naszej stronie lub odwiedź najbliższą placówkę naszej multiagencji.

Wyłączenia w ubezpieczeniu NNW

Przede wszystkim pamiętać należy, że NNW jest ubezpieczeniem osobowym i nie obejmuje zniszczonego w wypadku mienia. Do standardowych wyłączeń ochrony zalicza się sytuacje, gdy kierowca był pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także szkody spowodowane w wyniku celowego działania. Na odmowę wypłaty świadczenia (lub jej wysokość) wpływ może mieć także brak ważnych dokumentów potwierdzających badanie techniczne, gdy zły stan pojazdu był przyczyną wypadku.

W zależności od ubezpieczyciela katalog wyłączeń odpowiedzialności może się różnić. Dlatego przed zakupem polisy należy dokładnie zapoznać się z zakresem ochrony ubezpieczenia zapisanym w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).