Co to jest wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym?

Samochodowej stłuczki nie da się przewidzieć. Jeśli pechowo przydarzy Ci się kolizja, warto wiedzieć co zrobić w takiej sytuacji, aby później nie mieć kłopotów z odszkodowaniem.

Jeżeli do wypadku doszło w Polsce i nikt w nim nie ucierpiał, interwencja policji nie jest wymagana. Jeśli uda się rozstrzygnąć, kto ponosi odpowiedzialność za kolizję (jest to szczególnie istotne w trakcie trwania procesu likwidacji szkód) warto po prostu wypełnić wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Na pewno warto mieć je przy sobie zawsze wtedy, gdy prowadzi się auto.

Jeśli nie posiadasz wydrukowanego wzoru takiego dokumentu, możesz oświadczenie sporządzić odręcznie. Takie oświadczenie powinno zawierać:

  • dokładny opis miejsca zdarzenia (łącznie z nazwami ulic, numerami domów, opisem skrzyżowania),
  • dane osobowe poszkodowanego i sprawcy (imiona, nazwiska, adresy zamieszkania/korespondencyjne, serię i numery dowodu osobistego, kategorię posiadanego prawa jazdy),
  • dane identyfikujące aut (numery rejestracyjne),
  • informację dotyczące ubezpieczenia pojazdu (nazwę zakładu ubezpieczeń, w którym pojazd jest ubezpieczony, numer polisy OC oraz okres ważności ubezpieczenia).

W dalszej części oświadczenia powinna znaleźć się informacja o przyznaniu się sprawcy do spowodowania kolizji drogowej. Ważne jest także sporządzenie dokładnego opisu okoliczności kolizji i tego co zostało uszkodzone. Można również zrobić szkic sytuacyjny, w którym zaznaczone zostaną kierunki poruszania się pojazdów, ich położenie po kolizji oraz znaki drogowe umieszczone na drodze. Warto również zadbać o dokumentację zdjęciową. Przydatne mogą być fotografie miejsca zdarzenia wraz z uszkodzonymi podczas kolizji elementami pojazdu. Sporządzona według powyższych wskazówek dokumentacja z pewnością przyspieszy proces likwidacji szkody, a więc i wypłatę odszkodowania.