Franszyza redukcyjna – czym jest i kiedy ją stosujemy?

Franszyza redukcyjna stanowi zapis w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), zgodnie z którym część szkody ubezpieczony właściciel samochodu pokrywa z własnej kieszeni. Pojęcie franszyzy używane jest zamiennie z udziałem własnym w szkodzie zgłoszonej z ubezpieczenia AC. Franszyzy w ubezpieczeniach autocasco dzielimy na integralne (zgodnie z definicją franszyzy integralnej ubezpieczyciel nie likwiduje szkód poniżej określonej wartości) oraz redukcyjne. Wysokość franszyzy ubezpieczeniowej redukcyjnej i integralnej ma duży wpływ na końcową cenę ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna a udział własny

Franszyzę redukcyjną  najłatwiej zobrazować jako stałą kwotę lub procent wartości szkody, o jaką ubezpieczyciel w razie zaistnienia szkody pomniejszy wypłatę odszkodowania. Udział właściciela pojazdu w szkodzie może być określony w zależności od przyjętej opcji umowy procentowo (np. 5%, 10% albo 20%) albo kwotowo, czyli z podaniem konkretnie wskazanej sumy (np. 500 zł albo 1000 zł). Oznacza to, że jeśli posiadacz pojazdu umówił się z ubezpieczycielem, że pokryje 10% każdej szkody, to w przypadku szkody w wysokości  10 000 zł zostanie mu wypłacone odszkodowanie  9000 zł.

Kupując ubezpieczenie AC warto sprawdzić OWU kilku różnych towarzystw ubezpieczeń. Pozwoli to  porównać proponowane przez nich wysokości franszyzy redukcyjnej. Warto wiedzieć, że każdy ubezpieczyciel posiada OWU w których jest określona wysokość franszyzy. Przykładowo, AXA Direct w przypadku podstawowego zakresu AC ustala wysokość franszyzy redukcyjnej z klientem indywidualnie, ale już w dodatkowym ubezpieczeniu szyb jest to stała wartość, wynosząca w razie uszkodzenia przedniej szyby zawsze 10%.

Franszyza redukcyjna – warto wiedzieć

Ważna informacja – ubezpieczyciele traktują franszyzę redukcyjną w sposób elastyczny. Z tego wynika, że można ją usunąć z zapisów umowy ubezpieczenia AC. Nie można w takiej sytuacji jednak zapominać, że będzie to miało bezpośrednie przełożenie na wzrost składki. Zdarza się również, że ubezpieczyciele pozwalają kierowcom dodać do polisy udział własny, a w zamian za to uzyskać zniżkę. Przykładowo, Gothaer umożliwia kupującym polisę od uszkodzenia lub kradzieży pojazdu wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500, 1000, 1500 lub nawet 2000 zł.