Brak prawa jazdy a odszkodowanie

Prawo jazdy to dokument, który każdy kierowca musi mieć przy sobie wraz z dowodem rejestracyjnym i potwierdzeniem zawarcia ubezpieczenia OC. Już sytuacja, gdy prowadzący pojazd nie ma przy sobie dokumentu, jest kłopotliwa. Sankcje dla osób wsiadających za kierownicę bez uprawnień są zdecydowanie bardziej dotkliwe. W tym poradniku tłumaczymy, jakie konsekwencje ze strony ubezpieczyciela czekają na osobę, która bez prawa jazdy spowoduje wypadek.

Co grozi za brak prawa jazdy?

Kierowca, który nie ma przy sobie dokumentu prawa jazdy, musi się liczyć z mandatem w wysokości 50 zł. Natomiast jeśli w ogóle nie posiada uprawnień – nigdy nie zdał egzaminu, dokument stracił ważność lub został odebrany przez policję – przy kontroli policyjnej może zapłacić grzywnę w wysokości nawet 500 zł. W przypadku, gdy kierowca bez prawa jazdy spowoduje kolizję lub wypadek, prócz mandatu będzie musiał z własnej kieszeni wypłacić poszkodowanym odszkodowanie.

Odszkodowanie, gdy kierowca bez prawa jazdy jest winny

Warto wiedzieć, że fizyczny brak dokumentu w momencie wystąpienia szkody, nie jest wystarczającym powodem od odmowy wypłaty odszkodowania. Oznacza to, że jeśli kierowca zostawił dokument w domu, to w przypadku kolizji z jego winy ubezpieczyciel będzie zobowiązany do wypłaty odszkodowania. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, gdy sprawca nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem.

  • Odszkodowanie z OC

Z punktu widzenia poszkodowanego, wypadek spowodowany przez osobę bez prawa jazdy może wydawać się sytuacją bez wyjścia. W rzeczywistości ubezpieczyciel, u którego właściciel pojazdu kupił OC, odszkodowanie wypłaci. Jednak dla kierowcy bez uprawnień towarzystwo nie będzie wyrozumiałe i zażąda od niego zwrotu środków wypłaconych poszkodowanemu.

  • Odszkodowanie z AC

W przypadku autocasco konsekwencją braku uprawnień do kierowania pojazdem będzie wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za szkody, chyba że brak uprawnień nie miał wpływu zajście wypadku ubezpieczeniowego. Wynika to z faktu, że większość towarzystw w OWU ubezpieczenia AC stosuje zapis wyłączający odpowiedzialność za szkody spowodowane przez osoby, które nie posiadały w chwili wypadku wymaganych prawem uprawnień do kierowania pojazdem. Warto wiedzieć, że odmowę wypłaty odszkodowania z AC otrzymać mogą także kierowcy, którym prawo jazdy zatrzymano czasowo.