Kiedy po szkodzie z OC lub AC otrzymam samochód zastępczy?

Samochód zastępczy w ramach likwidacji szkód należy się poszkodowanemu zawsze, gdy jest to celowo i ekonomicznie uzasadnione. Możemy go otrzymać zarówno z polisy OC sprawcy, jak i z własnego ubezpieczenia autocasco lub assistance (jeżeli jest ono rozszerzone o taką możliwość).

Jeśli nasze auto zostało uszkodzone z winy innego kierowcy, wówczas możemy zwrócić się z prośbą o użyczenie pojazdu do ubezpieczyciela, u którego ma on wykupioną polisę (chyba że korzystamy z bezpośredniej likwidacji szkód). Można także udać się bezpośrednio do wypożyczalni. W takim wypadku najczęściej, po podaniu numeru szkody i numeru polisy sprawcy, zakład ubezpieczeń sam zajmie się formalnościami i rozliczeniem z firmą ubezpieczeniową. Pojazd zastępczy z polisy OC należy się poszkodowanemu do momentu naprawy jego auta. Należy jednak pamiętać, że ubezpieczyciel może się upewnić, czy faktycznie przysługuje nam auto zastępcze. Dlatego, aby koszty wynajmu auta zostały pokryte, należy je dokładnie udokumentować i uzasadnić. Oto zasady, o których trzeba pamiętać:

  • klasa wynajmowanego samochodu musi być zbliżona lub niższa od klasy uszkodzonego pojazdu,
  • koszt wynajmu nie powinien odbiegać od średniej ceny tej usługi w danym rejonie,
  • w przypadku całkowitego zniszczenia auta, pojazd zastępczy możemy wynająć maksymalnie do czasu zakupu nowego samochodu.

Warto również wiedzieć, że podstawą do odmowy pokrycia kosztów pojazdu zastępczego przez ubezpieczyciela jest posiadanie przez poszkodowanego drugiego pojazdu, z którego może korzystać lub sytuacja, gdy z auta korzystał on sporadycznie.

W przypadku gdy sami spowodujemy wypadek, auto ulegnie poważnej awarii bądź zostanie skradzione, aby skorzystać z możliwości wynajmu pojazdu zastępczego potrzebne jest dodatkowe ubezpieczenie – autocasco lub assistance. Przedtem warto zajrzeć do ogólnych warunków umowy (OWU), w których powinny znaleźć się szczegółowe informacje na temat okoliczności, w jakich można wynająć samochód zastępczy na koszt ubezpieczyciela. Powinien się tam znaleźć także zapis o liczbie dni wypożyczenia auta, za które zapłaci ubezpieczyciel